Duurzaamheid

MilieuProductVerklaringen (MPV's) van Tata Steel

Tata Steel, de eerste staalfabrikant die als erkende partij werkt met het MPV-programma (MilieuProductVerklaring), is nu in staat om productspecifieke MPV's te maken die voldoen aan de normen EN 15804 en ISO 14025.

Tata Steel, de eerste staalfabrikant die als erkende partij werkt met het MPV-programma (MilieuProductVerklaring), is nu in staat om productspecifieke MPV's te maken die voldoen aan de normen EN 15804 en ISO 14025. We zijn nu in staat om productspecifieke, extern geverifieerde MPV's Type III te leveren, samen met BES 6001-certificering voor verantwoorde inkoop, en op die manier kunnen wij onze supply chains in de bouwwereld helpen om bij hun projecten - conform bouwcertificeringsregelingen zoals LEED en BREEAM - meer credits te vergaren. Bovendien kunnen er dankzij het niveau van transparantie en rapportage van het MPV-programma optimale beslissingen over materiaalgebruik worden genomen en wordt de duurzaamheid van staal en onze staalbouwproducten op de kaart gezet.

Environmental Product Declarations
The Lifecycle of steel

 

Al meer dan 15 jaar leveren wij gegevens over de levenscyclus van onze producten en in die periode hebben wij meer kennis opgebouwd van LevensCyclusAnalyse, een benadering die internationaal is erkend door organisaties zoals worldsteel. Vanaf 2008 publiceren we zelfs al verklaringen voor onze supply chain partners in het Verenigd Koninkrijk die bekledingssystemen leveren waarin Colorcoat HPS200 Ultra® of Colorcoat Prisma® voorgelakt staal is verwerkt. En in die periode zijn wij viermaal onderscheiden met de jaarlijkse Award for Excellence in LCA van worldsteel voor onze activiteiten op dit gebied.

Wat is een MPV?

Het acroniem MPV staat voor MilieuProductVerklaring. In dit document worden de potentiële milieueffecten van een product op basis van een LevensCyclusAnalyse beschreven. Transparantie is een belangrijk principe en een MPV is een internationaal erkend instrument om de relevante gegevens te communiceren.

Een MPV omvat specifieke aspecten van de levenscyclus van het product, vanaf de extractie van grondstoffen, productie en vervaardiging tot en met gebruik en einde van de levensduur. De MPV bevat niet alleen gekwantificeerde milieutechnische informatie voor het product, maar tevens een omschrijving van het productietraject en een technische productbeschrijving.

 

Niet alle MPV's zijn hetzelfde; sommige geven gemiddelde gegevens uit de sector weer, terwijl andere meer zijn gericht op specifieke data van de fabrikant. In de afgelopen jaren zagen we een trend naar meer standaardisatie om de betrouwbaarheid van MPV-data te vergroten. Het MPV-programma van Tata Steel is gericht op de ontwikkeling van MPV's die specifiek zijn voor producten en de supply chain, en die voldoen aan internationaal erkende normen.

Wat is de rol van een MPV-programmabeheerder?

De rol van de programmabeheerder is het bewaken van het volledige MPV-ontwikkelingsproces. Een programmabeheerder dient tevens algemene programma-instructies te publiceren, die aangeven hoe de MPV's worden gemaakt; daarnaast dient een set ProductCategorieRegels beschikbaar te zijn.

Het MPV-programma van Tata Steel conform EN 15804:2012 omvat de ontwikkeling van Type III milieuverklaringen in overeenstemming met de eisen van EN 15804 (Duurzaamheid van bouwwerken - MilieuProductVerklaringen - Basisregels voor de productgroep bouwproducten) en ISO 14025:2010 (Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type III milieuverklaringen - Principes en procedures). Tata Steel treedt op als programmabeheerder en de verklaringen worden gehanteerd in overeenstemming met de MPV-programma-instructies van Tata Steel.

Nadere details van de uitvoering en het beheer van het Tata Steel MPV-programma zijn te vinden in de Algemene Programma-Instructies van Tata Steel; de methodologie voor het aanmaken van MPV's wordt nader aangeduid in de ProductCategorieRegels. Beide documenten worden op gezette tijden - in overleg met externe experts uit de bedrijfstak - herzien.

 

Categorieën