Riviera Shopping Outlet, Poland using Colorcoat Prisma
Manual
Reikwijdte van de Confidex® Garantie
Reikwijdte van de Confidex® Garantie

Confidex® Garantie

Al meer dan 30 jaar is de Confidex® Garantie van Tata Steel de beste in zijn klasse. Confidex® is de productgarantie voor Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma®, wanneer gebruikt als externe conventionele gebouwbekleding met uitzondering van particuliere woningen. Confidex® biedt de meest uitgebreide garantie voor voorgelakt staal in Europa.

De Confidex® Garantie voor Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® is uitgebreid met een dekking voor oppervlaktes die zich onder fotovoltaïsche (PV) installaties* bevinden. Dit geeft de gebouweigenaar het vertrouwen dat de installatie van een PV-installatie geen nadelig effect zal hebben op de prestaties van het voorgelakte staal, en dat het product gegarandeerd zal presteren voor dezelfde duur tot 40 jaar.

Vanwege de uitzonderlijke esthetische eigenschappen van Colorcoat Prisma® is een unieke kleurgarantie opgenomen als onderdeel van de Confidex® Garantie tot 20 jaar (zie voorwaarden en condities). Dit omvat alle 29 standaardkleuren van het palet, onder voorbehoud van locatie en gebruik.

Het registreren van de Confidex® Garantie geeft u een contractuele overeenkomst met Tata Steel. In het onwaarschijnlijke geval van een defect aan de coating gedurende de garantieperiode, vele jaren later, kan er direct contact met ons worden opgenomen, onafhankelijk van de distributie keten.

Zetwerk wordt alleen gegarandeerd bij gebruik samen met Colorcoat HPS200 Ultra® of Colorcoat Prisma® dak- of gevelbekleding.

*Colorcoat Prisma® Element kleuren zijn uitgesloten voor PV installaties.

Confidex Chain NL
Manual
Confidex® voor Colorcoat Prisma®
Confidex® voor Colorcoat Prisma®

Confidex® is de productgarantie voor Colorcoat Prisma®, wanneer het gebruikt wordt in een externe conventionele bouwschil toepassing, namelijk dak- en gevelbekleding met gebruik van enkelschalige toepassing, opbouwsystemen of sandwichpaneelconstructies in industriële en commerciële gebouwen.

Confidex® biedt de meest uitgebreide garantie voor voorgelakt staal die in Europa verkrijgbaar is, waarbij Colorcoat Prisma® tot maximaal 40 jaar wordt gegarandeerd.

De Confidex® Garantie is projectspecifiek en biedt, na registratie online, een contractuele overeenkomst tussen Tata Steel en de gebouweigenaar, wat betekent dat in het geval van een claim dit direct met Tata Steel wordt afgehandeld en niet via een andere tussenpersoon in de distributieketen, wat tijd en geld bespaart.

Zetwerk wordt alleen gegarandeerd bij gebruik samen met Colorcoat Prisma® dak- of gevelbekleding.

Vanwege de superieure esthetische eigenschappen van Colorcoat Prisma® is een unieke kleurgarantie opgenomen als onderdeel van de Confidex® Garantie voor maximaal 20 jaar (zie voorwaarden en condities). Dit omvat alle 29 standaardkleuren in het assortiment, afhankelijk van locatie en gebruik.

De Confidex® Garantie is overdraagbaar, en bij wisseling van gebouweigenaar hoeft slechts het formulier op de achterzijde van het garantiecertificaat te worden ingevuld en teruggestuurd te worden naar Tata Steel.

Colorcoat Prisma Years 2021 NL

Opmerkingen

1. De cijfers onder het kopje 'Kust' gelden voor gebouwen binnen 1km vanaf een kustlijn.
2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie staan vermeld op het aanvraagformulier, dat online verkrijgbaar is via www.colorcoat-online.nl/registreren.
3. De garantie is alleen geldig als Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het pand is geregistreerd.
4. De looptijden van de Confidex® Garantie in bovenstaand diagram gelden voor Zone 1 en Zone 2. Voor meer informatie over andere zones

Confidex map NL
Manual
Confidex® voor Colorcoat HPS200 Ultra®
Confidex® voor Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat HPS200 Ultra® en de Confidex® Garantie.

Al meer dan 30 jaar is de Confidex® Garantie van Tata Steel de beste in zijn klasse. Confidex® is de productgarantie voor Colorcoat HPS200 Ultra®, wanneer het gebruikt wordt in een externe conventionele bouwschil toepassing, namelijk dak- en gevelbekleding met gebruik van enkelschalige toepassing, opbouwsystemen of sandwichpaneelconstructies in industriële en commerciële gebouwen.

Confidex® biedt de meest uitgebreide garantie voor voorgelakt staal die in Europa verkrijgbaar is, waarbij Colorcoat HPS200 Ultra® tot maximaal 40 jaar wordt gegarandeerd.

De Confidex® Garantie is projectspecifiek en biedt, na registratie online, een contractuele overeenkomst tussen Tata Steel en de gebouweigenaar, wat betekent dat in het geval van een claim dit direct met Tata Steel wordt afgehandeld en niet via een andere tussenpersoon in de distributieketen, wat tijd en geld bespaart.

Zetwerk wordt alleen gegarandeerd bij gebruik samen met Colorcoat HPS200 Ultra® dak- of gevelbekleding.

De Confidex® Garantie is overdraagbaar, en bij wisseling van gebouweigenaar hoeft slechts het formulier op de achterzijde van het garantiecertificaat te worden ingevuld en teruggestuurd te worden naar Tata Steel.

Belangrijkste kenmerken

De Confidex® Garantie is duidelijk en eenvoudig en biedt, in tegenstelling tot veel andere garanties, volledige herstelmaatregelen in het onwaarschijnlijke geval van een defecte coating.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Uitgebreide garantiedekking tot 40 jaar op Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma®.
  • Fabrieksmatig gesneden randen gedekt voor de gehele garantieperiode.
  • Geen inspecties of onderhoud nodig om de garantie te valideren, behalve wanneer Colorcoat HPS200 Ultra® wordt gebruikt op een dak met een fotovoltaïsche (PV) installatie. Ondersteund door jaren van wereldwijde producttesten.
  • Biedt dekking voor dakhellingen tot 1° en geen onderscheid tussen verschillende dakhellingen daarboven.
  • Wordt rechtstreeks aan de eigenaar van het gebouw aangeboden en voorziet in een contractuele relatie tussen Tata Steel en de eigenaar van het gebouw.
  • Is volledig overdraagbaar bij wisseling van gebouweigenaar.
  • Helpt het risiconiveau voor elk onderdeel van de distributieketen te verminderen.
  • Snel en eenvoudig online registratieformulier.
  • Colorcoat HPS200 Ultra® kan worden gebruikt onder fotovoltaïsche (PV) installaties zonder vermindering van de garantieperiode, zodat alle delen van het dak gedekt zijn voor dezelfde duur van de Confidex® Garantie.

Voordelen van Confidex® registratie
Gewoonlijk kan de eigenaar van het gebouw, het montagebedrijf of de fabrikant van het bekledingssysteem een aanvraag indienen voor de Confidex® Garantie. In het onwaarschijnlijke geval van problemen met de coating, kan er direct en onafhankelijk van de contractuele leveringsketen contact met ons worden opgenomen. In het "slechtste geval" kunnen elementen van de contractuele keten niet langer bestaan waardoor een klacht moeilijk of zelfs onmogelijk is zonder de directe link met Tata Steel.

Andere garanties
Confidex® is altijd beperkt geweest tot de prestatie van de externe bekledingen. Er is echter een, groeiend gebruik bij veeleisende interne toepassingen, zoals gebouwen waar hergebruik van afval ten behoeve van energieopwekking plaatsvindt. Daarom kunnen we op individuele basis een niet-Confidex® garantie aanbieden bij intern gebruik van Colorcoat HPS200 Ultra®. 

Toepassingsspecifieke garanties zijn ook beschikbaar voor niet-standaard gevelbekledingstoepassingen, d.w.z. residentiële daken, gootstukken en sectionale rolluikdeuren enz.

Confidex Years NL

Opmerkingen:

1. De cijfers onder het kopje ‘Kust’ gelden voor gebouwen binnen 1km van een kustlijn.
2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie staan vermeld op het aanvraagformulier, dat online verkrijgbaar is op www.colorcoat-online.com/registreren
3. De garantie is alleen geldig indien Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingdatum van het gebouw is geregistreerd.
4. De duur van de Confidex® Garantie geldt voor Zone 1 en Zone 2. Voor meer informatie over andere zones gaat u naar www.colorcoat-online.com
5. Anthracite Matt is verkrijgbaar met Confidex® Garantie tot 40 jaar in zone 1 en tot 30 jaar in zone 2.

Confidex map NL
Manual
Garanties begrijpen
Garanties begrijpen

Begrijp de terminologie in uw garantie.

Hoewel de hoofdlijnen misschien hetzelfde klinken, zijn niet alle bouwgaranties gelijk. Het is belangrijk om te begrijpen wat de voorwaarden van de garantie betekenen, in het bijzonder als het gaat om de Confidex® Garantie.

'Garantie'
Een gedrukte garantie zoals Confidex® vormt een wettelijk bindende overeenkomst tussen de fabrikant van het product en de gebouweigenaar. Garanties worden geactiveerd door registratie en het certificaat bevat een gedetallieerde omschrijving van de reikwijdte van de garantie en de stappen die dienen te worden ondernomen in geval van mankementen aan het product.

'Confidex Garantieperiode'
Dit is de periode gedurende welke Tata Steel de prestaties van Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® garandeert, samengevat in de 'Confidex® garantieperiode'. Na deze periode dient de gebouweigenaar een beslissing te nemen over het overschilderen van de bekleding om het uiterlijk op te frissen of de functionele levensduur te verlengen.

'Functionele levensduur van voorgelakt staal'
De functionele levensduur van voorgelakt staal is de periode gedurende welke het materiaal zal presteren als een weerbestendige buffer, mits het onderhouden wordt overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. De functionele levensduur is afhankelijk van omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling, de nabijheid van de zee en de mate van ultraviolette straling. 

'Prestatieverklaring'
Deze geeft een indicatie van de te verwachten levensduur van een product onder normale omstandigheden, maar garandeert de prestatie niet langer dan de wettelijk verplichte periode.

Minimum 'Periode tot Besluit Overschilderen' (PBO)
Dit is de minimale periode voordat de gebouweigenaar een beslissing dient te nemen over het overschilderen van de bekleding om het uiterlijk op te frissen of de functionele levensduur te verlengen en staat dus gelijk aan de eerder genoemde 'garantieperiode'. Het overschilderen met een geschikt verfsysteem zal de functionele levensduur met 10 jaar of meer verlengen.

Confidex Chain NL
Manual
Vragen om aan uw garantieverstrekker te stellen.
Vragen om aan uw garantieverstrekker te stellen.

Bij het specificeren van een bouwproduct met garantie moet u een aantal belangrijke vragen stellen aan de leverancier.

Dekt herstel alle materiële en arbeidskosten en geldt dat voor de gehele garantieperiode?
Sommige garanties beperken de waarde van een reparatie tot een gedeelte van de oorspronkelijke factuurwaarde van het voorgelakt stalen product (niet van het systeem). In sommigen gevallen wordt deze waarde in de loop der tijd minder.
Confidex® biedt een volledige herstelactie in het onwaarschijnlijke geval van gebreken aan de coating.

Zijn de prestaties locatie-afhankelijk?
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen locaties in het binnenland en aan de kust, en sommige leveranciers maken misschien nog meer onderscheid, zoals industriële of maritieme locaties, waardoor de prestatieverwachting omlaag gaat. Ook kan de definitie 'gelegen in kustgebied' betrekking hebben op een groter gebied tot 3 km.
Confidex® definieert 'gelegen in kustgebied' als geldend voor gebouwen binnen 1 km van de zee.

Welke dakdekking wordt gedekt?
Hogere dakhellingen voeren gemakkelijker water af, en niet alle garanties dekken hellingen van minder dan 6°.
Confidex® dekt dakhellingen vanaf 1°.

Is de garantie geldig zonder verplicht vastgelegd onderhoud?
Sommige garanties kennen zeer stringente ongeldigheidsclausules met betrekking tot het aantonen van jaarlijks onderhoud.
Confidex® schrijft geen verplichte jaarlijkse inspecties voor.

Zijn snijkanten gedekt?
De meeste garanties sluiten de snijkanten geheel uit.
Confidex® dekt snijkanten gedurende de hele garantietermijn.

Is de garantie overdraagbaar?
Een gebouw kan een andere eigenaar krijgen. Er zijn nog steeds garanties die niet kunnen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Confidex® is volledig overdraagbaar door een simpel formulier onderaan het garantiecertificaat in te vullen.

Maakt de richting waarin de objecten staan uit voor de termijn van de garantieperiode?
Sommige garanties hebben een beperkte dekking vanwege de oriëntatie van het gebouw, bijvoorbeeld met nood- en zuidwaarts gerichte objecten.
Bij Confidex® speelt de oriëntatie van het gebouw geen enkele rol.

Manual
Registreer de Confidex® Garantie
Registreer de Confidex® Garantie

De Confidex® Garantie biedt u een directe link naar Tata Steel.

Vul het online formulier in om de Confidex® Garantie voor Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® te registreren.

Confidex® moet binnen 3 maanden na de opleveringsdatum van het gebouw geregistreerd worden om de garantie te laten gelden.

 

 

 

Manual
Confidex® zones
Confidex® zones

Confidex® Garantie voor Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma®


Colorcoat HPS200 Ultra®

Confidex Years NL

Opmerkingen:
1. De cijfers onder het kopje 'Kust' gelden voor gebouwen binnen 1km vanaf een kustlijn.
2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie staan vermeld op het aanvraagformulier, dat online verkrijgbaar is via www.colorcoat-online.nl/registreren.
3. De garantie is alleen geldig als Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het pand is geregistreerd.
4. De looptijden van de Confidex® Garantie in bovenstaand diagram gelden voor Zone 1 en Zone 2. Voor meer informatie over andere zones kunt u contact opnemen met de Colorcoat Connection® helpline.
5. Confidex® Garantie is niet van toepassing op hoeveelheden

Colorcoat Prisma®

Colorcoat Prisma Confidex years NL

Opmerkingen
1. De cijfers onder het kopje 'Kust' gelden voor gebouwen binnen 1km vanaf een kustlijn.
2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie staan vermeld op het aanvraagformulier, dat online verkrijgbaar is via www.colorcoat-online.nl/registreren.
3. De garantie is alleen geldig als Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het pand is geregistreerd.
4. De looptijden van de Confidex® Garantie in bovenstaand diagram gelden voor Zone 1 en Zone 2. Voor meer informatie over andere zones kunt u contact opnemen met de Colorcoat Connection® helpline.
5. Confidex® Garantie is niet van toepassing op hoeveelheden

Confidex® looptijden

Confidex map NL
Colorcoat Connection Helpline