Riviera Shopping Outlet, Poland using Colorcoat Prisma
Manual
Confidex®-garantiens anvendelsesområde
Confidex®-garantiens anvendelsesområde

Confidex® Garantien

I over 30 år har Confidex®-garantien fra Tata Steel været den bedste i klassen. Confidex® er produktydelsesgarantien for Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma®, når den anvendes i en ekstern konventionel bygningskonvolutapplikation, nemlig tag- og vægbeklædning ved brug af enkeltplade, opbygget eller sammensat panelkonstruktion i industrielle og kommercielle bygninger. Confidex® tilbyder den mest omfattende garanti for færdigbehandlet stål i Europa.

Confidex®-garantien for Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma® er blevet udvidet til at omfatte dækning for områder, der ligger under solcelleanlæg (PV) rammoduler *. Hvilket giver bygningsejeren tillid til, at installation af et solcellepanel ikke vil have en skadelig virkning på præfabrikeret ståls ydeevne, og at hele taget eller væggen garanteret fungerer i samme varighed op til 40 år.

På grund af de overlegne æstetiske egenskaber ved Colorcoat Prisma® er en farvegaranti entydigt inkluderet som en del af Confidex®-garantien i op til 20 år (se vilkår og betingelser). Dette inkluderer alle 29 standardfarver i serien, afhængigt af placering og anvendelse.

Registrering af Confidex®-garantien giver dig et direkte link til Tata Steel. I det usandsynlige tilfælde af en belægningsfejl i garantiperioden, mange år senere, kan vi kontaktes direkte uafhængigt af den kontraktmæssige kæde.

Confidex® dækker bygningens tag og vægbelægning sammen med hovedtaget og vægbeklædningen, hvis de er fremstillet af Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® og er registreret til på samme tid.

* Colorcoat Prisma® Element-farver er udelukket fra solcelleanlæg.

Confidex Chain DK
Manual
Confidex® til Colorcoat Prisma®
Confidex® til Colorcoat Prisma®

Colorcoat Prisma® fås med den førende Confidex®-garanti.

Confidex® er produktydelsesgarantien for Colorcoat Prisma®, når den anvendes i en ekstern konventionel bygningskonvolutapplikation, nemlig tag- og vægbeklædning ved brug af enkeltplade, opbygget eller sammensat panelkonstruktion i industrielle og kommercielle bygninger.

Confidex® tilbyder den mest omfattende garanti for færdigbehandlet stål til rådighed i Europa, hvor Colorcoat Prisma® er garanteret i op til 40 år.

Confidex®-garantien er projektspecifik og giver ved registrering et kontraktligt forhold mellem Tata Steel og bygningsejeren, hvilket betyder, at i tilfælde af et krav er kontakten med Tata Steel direkte snarere end at skulle gå gennem forsyningskæden, hvilket sparer tid og penge .

På grund af de overlegne æstetiske egenskaber ved Colorcoat Prisma® er en farvegaranti entydigt inkluderet som en del af Confidex®-garantien i op til 20 år (se vilkår og betingelser). Dette inkluderer alle 29 standardfarver i serien, afhængigt af placering og anvendelse.

Confidex®-garantien kan overføres, så hvis bygningsejeren skifter, er det simpelthen et tilfælde af udfyldelse af formularen på bagsiden af ​​garantibeviset og postering tilbage til Tata Steel.

Colorcoat Prisma Confidex Years DK

Anmærkninger:
1. Tal under overskriften ”Kyst” er for bygninger inden for en afstand af 1 km fra enhver kyst.
2. Se venligst Confidex® Garantiens fulde vilkår og betingelser på online ansøgningsformularen.
3. Af hensyn til garantiens gyldighed skal Confidex® registreres inden for 3 måneder efter at byggeriet er afsluttet.
4. Confidex® garantiperioderne i diagrammet foroven gælder for Zone 1 og Zone 2.
 

Confidex map DK
Manual
Confidex® til Colorcoat HPS200 Ultra®
Confidex® til Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat HPS200 Ultra® og Confidex®-garantien.

I over 30 år har Confidex®-garantien fra Tata Steel været den bedste i klassen. Confidex® er produktydelsesgarantien for Colorcoat HPS200 Ultra®, når den bruges i en ekstern konventionel bygningskonvolutapplikation, nemlig tag- og vægbeklædning ved hjælp af enkeltplade, opbygget eller sammensat panelkonstruktion i industrielle og kommercielle bygninger. Confidex® tilbyder den mest omfattende garanti for færdigbehandlet stål i Europa.

Nøglefunktioner

Confidex®-garantien er klar og enkel og tilbyder i modsætning til mange andre garantier fuldstændig afhjælpende handling i det usandsynlige tilfælde af malingsfejl.

Nøglefunktioner inkluderer:

 • Ekstensiv garantidækning i op til 40 år på Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma®.
 • Fabriksafskårne kanter dækket i hele garantiperioden.
 • Intet krav til eftersyn eller vedligeholdelse for at validere garantien, undtagen når Colorcoat HPS200 Ultra® bruges på et tag, der har en solcelleanlæg (PV) installation. Støttet af mange års verdensomspændende produkttest.
 • Giver dækning til taghældninger ned til 1 ° og ingen forskel mellem forskellige taghøjder over dette.
 • Tilbydes direkte til bygningsejeren og giver et kontraktligt forhold mellem Tata Steel og bygningsejeren.
 • Kan overføres fuldt ud, hvis bygningsejerskabet ændres.
 • Hjælper med at reducere risikoniveauet for hver del af forsyningskæden.
 • Hurtig og enkel online tilmeldingsformular.
 • Colorcoat HPS200 Ultra® kan bruges under fotovoltaiske (PV) rammoduler uden reduktion i garantilængde, der sikrer, at alle dele af taget er dækket i samme varighed som Confidex®-garantien.
   

Fordele ved Confidex®-registrering
Normalt kan bygherren, beklædningsentreprenøren eller producenten af ​​beklædningssystemet ansøge om Confidex®-garantien. I det usandsynlige tilfælde af en belægningsfejl kan vi kontaktes direkte og uafhængigt af den kontraktlige forsyningskæde. I 'worst case'-scenariet eksisterer der muligvis ikke længere elementer i den kontraktmæssige kæde, hvilket gør en klage vanskelig eller endog umulig at forfølge uden den direkte forbindelse til Tata Steel.

Andre garantier
Selvom Confidex® altid har været begrænset til vejrforholdene for den eksterne beklædning, har vi anerkendt den voksende fremkomst af krævende interne miljøprojekter, såsom energi fra affaldsanlæg, og kan tilbyde en ikke-Confidex®-garanti fra sag til sag til Colorcoat HPS200 Ultra® brugt internt. Applikationsspecifikke garantier er også tilgængelige for ikke-standardiserede beklædningsapplikationer; dvs. boligtage, inddækninger og sektionsdøre til rulleskodder osv.

Confidex years DK

Anmærkninger:
1. Tal under overskriften ”Kyst” er for bygninger inden for en afstand af 1 km fra enhver kyst.
2. Se venligst Confidex® Garantiens fulde vilkår og betingelser på online ansøgningsformularen.
3. Af hensyn til garantiens gyldighed skal Confidex® registreres inden for 3 måneder efter at byggeriet er afsluttet.
4. Confidex® garantiperioderne i diagrammet foroven gælder for Zone 1 og Zone 2.
5. Colorcoat HPS200 Ultra® Anthracite Matt fås med en Confidex® Garanti på op til 40 år i Zone 1 og op til 30 år i Zone 2.

Confidex map DK
Manual
Forståelse af garantier
Forståelse af garantier

Forståelse af vilkårene i din garanti.

Selvom overskriftstallene måske lyder det samme, skabes ikke alle bygningsgarantier ens. Det er vigtigt at forstå, hvad garantibetingelserne betyder, især når det kommer til Confidex®-garantien.

'Garanti'
En skriftlig garanti, såsom Confidex®, giver en juridisk bindende kontrakt mellem producenten af ​​produktet og modtageren. Garantier valideres ved registrering, og certifikatet specificerer omfanget af garantien og afhjælpende handlinger, der skal træffes i tilfælde af produktfejl.

'Confidex-garantiperiode'
Holdbarheden af ​​Colorcoat HPS200® Ultra og Colorcoat Prisma® er defineret i form af Confidex®-garantiperioden. Dette er den minimale tid, før bygningsejeren skal overveje at overmale beklædningen, enten for at opgradere udseendet eller udvide den samlede ydeevne.

'En bygnings funktionelle ydeevne'
Den funktionelle levetid for færdigbehandlet stål er den tidsperiode, over hvilken materialet fungerer som en vejrbestandig membran, hvis det opretholdes i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Dette vil variere afhængigt af miljøforhold som luftforurening, nærhed til havet og ultraviolet stråling. 

'Ydelseserklæring'
Dette giver retningslinjer for et produkts forventede holdbarhed under normale forhold, men garanterer ikke ydelsen ud over lovbestemte forpligtelser.

'Minimum' periode til ommaling af beslutning '(PRD)
Tata Steel definerer holdbarheden af ​​færdigbehandlet stål i form af 'Minimum Period to Re-Paint Decision' (PRD). Dette er den minimale tid, inden bygningsejeren skal overveje at overmale beklædningen, enten for at opgradere æstetikken eller udvide den samlede ydeevne. Overmaling med en passende løsning forlænger levetiden med 10 år eller mere.

Confidex Chain DK
Manual
Spørgsmål til din garantiudbyder
Spørgsmål til din garantiudbyder

Når du specificerer et byggeprodukt, der kommer med en garanti, skal du stille et antal nøglespørgsmål til leverandøren.

Ting som f.eks. Dækker afhjælpning alle materielle og arbejdsomkostninger, og gælder dette i garantiens fulde løbetid? Er præstationsplaceringen afhængig? Er der skåret kanter til? Kan garantien overdrages? Plus mange flere.

Dækker udbedring alle materielle og arbejdsomkostninger, og gælder dette i garantiens fulde løbetid?
Nogle garantier begrænser værdien af ​​enhver reparation til en andel af den oprindelige fakturaværdi for det færdige stålprodukt (ikke systemet). I nogle tilfælde aftager denne værdi over tid.
Confidex® tilbyder fuldstændig afhjælpende handling i det usandsynlige tilfælde af malingsfejl.

Er præstationsplaceringen afhængig?
Der kan skelnes mellem indlands- og kyststeder, og nogle leverandører kan bruge yderligere sondringer, herunder industrielle eller marine placeringer, hvilket reducerer præstationstallet. Kystdefinitionen kan også gælde for et bredere område op til 3 km.
Confidex® definerer kystnære bygninger inden for 1 km fra havet.

Hvilken taghældning er dækket?
Højere taghældninger dræner lettere, og ikke alle garanterer dækhøjder under 6 °.
Confidex® dækker taghældninger ned til 1 °.

Er garantien gyldig og uden obligatorisk registreret vedligeholdelse?
Nogle garantier har meget stive ugyldige klausuler om bevis for årlig vedligeholdelse.
Confidex® specificerer ikke obligatoriske årlige vedligeholdelsesinspektioner.

Er der skåret kanter til?
Forringelse i ethvert færdigbehandlet stålprodukt starter normalt ved kanten. Nogle garantier giver kun 10 års dækning for kanten, mens andre udelukker det helt.
Confidex® dækker afskårne kanter gennem hele garantiperioden.

Kan garantien overdrages?
Ejerskabet af en bygning kan ændre sig. Der er stadig nogle garantier, der ikke kan overføres til den nye ejer.
Confidex® kan overføres fuldt ud ved at udfylde en simpel form.

Påvirker orienteringen af ​​forhøjningerne varigheden af ​​garantiperioden?
Nogle garantier har et reduceret overskriftstal baseret på bygningsorienteringen, f.eks. nordlige og sydlige højder.
Confidex® er ikke orienteringsafhængig.

Manual
Registrering af Confidex® garanti
Registrering af Confidex® garanti

Confidex®-garantien giver dig et direkte link til Tata Steel.

Udfyld online-formularen for at registrere Confidex®-garantien for Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma®.

Confidex® skal være registreret inden for 3 måneder efter bygningens færdiggørelsesdato for at garantien er gyldig.

 

 

Manual
Confidex® zoner
Confidex® zoner

Confidex® Garantien til Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma®

 

Colorcoat HPS200 Ultra®

Confidex years DK

Anmærkninger:
1. Tal under overskriften ”Kyst” er for bygninger inden for en afstand af 1 km fra enhver kyst.
2. Se venligst Confidex® Garantiens fulde vilkår og betingelser på online ansøgningsformularen.
3. Af hensyn til garantiens gyldighed skal Confidex® registreres inden for 3 måneder efter at byggeriet er afsluttet.
4. Confidex® garantiperioderne i diagrammet foroven gælder for Zone 1 og Zone 2.
5. Colorcoat HPS200 Ultra® Anthracite Matt fås med en Confidex® Garanti på op til 40 år i Zone 1 og op til 30 år i Zone 2.

Colorcoat Prisma®

Colorcoat Prisma Confidex Years DK

Anmærkninger:
1. Tal under overskriften ”Kyst” er for bygninger inden for en afstand af 1 km fra enhver kyst.
2. Se venligst Confidex® Garantiens fulde vilkår og betingelser på online ansøgningsformularen.
3. Af hensyn til garantiens gyldighed skal Confidex® registreres inden for 3 måneder efter at byggeriet er afsluttet.
4. Confidex® garantiperioderne i diagrammet foroven gælder for Zone 1 og Zone 2

Confidex® zoner

Confidex map DK
Colorcoat Connection Helpline