Riviera Shopping Outlet, Poland using Colorcoat Prisma
Manual
Zakres Gwarancji Confidex®
Zakres Gwarancji Confidex®

Gwarancja Confidex®

Od ponad 30 lat gwarancja Confidex® udzielana przez Tata Steel jest najlepsza w swojej klasie. Confidex® jest gwarancją wydajności produktów Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma®, stosowanych na zewnętrznych, konwencjonalnych powłokach budynków, tj. okładzinach dachowych i ściennych z wykorzystaniem konstrukcji jednopowłokowej, wielowarstwowej lub płyt kompozytowych w budynkach przemysłowych i komercyjnych. Confidex® oferuje najbardziej wszechstronną gwarancję dla stali wstępnie wykończonej w Europie.

Gwarancja Confidex® na powłoki Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® została rozszerzona o pokrycie powierzchni znajdujących się pod modułami fotowoltaicznymi (PV)*. Daje to właścicielowi budynku pewność, że instalacja paneli fotowoltaicznych nie będzie miała negatywnego wpływu na parametry wstępnie wykończonej stali, a cały dach lub ściana objęte są gwarancją na taki sam okres, wynoszący do 40 lat.

Ze względu na doskonałe właściwości estetyczne Colorcoat Prisma® gwarancja na kolor jest wyjątkowo uwzględniona jako część gwarancji Confidex® na okres do 20 lat (patrz warunki). Obejmuje ona wszystkie 29 standardowych kolorów z gamy, w zależności od lokalizacji i zastosowania.

Zarejestrowanie Gwarancji Confidex® zapewnia Państwu bezpośrednie połączenie z Tata Steel. W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia powłoki w okresie gwarancyjnym, wiele lat później, można się z nami skontaktować bezpośrednio, niezależnie od łańcucha umów.

Confidex® obejmuje dachowe i ścienne obróbki blacharskie budynku wraz z główną okładziną dachową i ścienną, jeżeli zostały one wykonane z Colorcoat HPS200 Ultra® lub Colorcoat Prisma® i są zarejestrowane w tym samym czasie.

*Kolory Colorcoat Prisma® Element są wyłączone z instalacji fotowoltaicznych.

Manual
Odszukaj informacje dotyczące Colorcoat Prisma®
Odszukaj informacje dotyczące Colorcoat Prisma®

Farba Colorcoat Prisma® jest dostępna z wiodącą na rynku Gwarancją Confidex®.

Gwarancja Confidex® obejmuje parametry użytkowe produktu Colorcoat Prisma® w tradycyjnych zastosowaniach zewnętrznych jako pokrycia dachów i ścian budynków przemysłowych i komercyjnych, w systemach jednowarstwowych, złożonych systemach montowanych na placu budowy lub płytach warstwowych.

Confidex® stanowi najbardziej kompleksową gwarancję na powlekane produkty stalowe w Europie, przy czym produkty Colorcoat Prisma® objęte są gwarancją przez okres do 40 lat.

Gwarancja Confidex® przyznawana jest na konkretny projekt i po dokonaniu rejestracji on-line zapewnia klientowi związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku, co oznacza, że w przypadku roszczenia użytkownik kontaktuje się z firmą Tata Steel bezpośrednio, bez konieczności kontaktu z dostawcą, co przyspiesza proces reklamacji i zmniejsza jego koszt. Co więcej, istnieje możliwość przeniesienia gwarancji –w przypadku zmiany właściciela budynku, wymagane jest jedynie wypełnienie formularza na odwrocie karty gwarancyjnej.

Kto dokonuje rejestracji?
Gwarancja rejestrowana jest zwykle przez wykonawcę pokrycia lub producenta systemu pokrycia, niemniej jednak każda osoba zaangażowana w dostawę może złożyć wniosek o rejestrację gwarancji drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej: www.colorcoat-online.com/registration

W jakiej strefie znajduje się budynek?

Colorcoat Prisma Years 2021 PL

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration.
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyżej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2. 

Confidex Map PL
Manual
Odszukaj informacje dotyczące Colorcoat HPS200 Ultra®
Odszukaj informacje dotyczące Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat HPS200 Ultra® to najczęściej zamawiana w Europie stal powlekana do budowy ścian i dachów.

Produkty ze stali powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® zapewniają wyjątkowe parametry użytkowe i odporność na korozję w różnorodnych zastosowaniach jako metalowe pokrycia ścian i dachów. Dodatkowe testy laboratoryjne i dane z rzeczywistego użytkowania potwierdzają, że blacha Colorcoat HPS200 Ultra®stanowi najlepsze połączenie wyjątkowej trwałości koloru, zachowania połysku i niezrównanej wytrzymałości. Dla ułatwienia wyboru odpowiedniej barwy, paletę kolorów podzielono na następujące kategorie: Signature, Classic oraz nowo dodane kolory Matt 

Cechy i zalety produktów

  • Wydłużona ochrona gwarancyjna na okres do 40 lat dla blach powlekanych Colorcoat HPS200 Ultra®.
  • Krawędzie cięte objęte są gwarancją w całym okresie gwarancyjnym.
  • Nie są wymagane żadne inspekcje ani czynności konserwacyjne w celu zachowania ważności Gwarancji Confidex®. Powyższy zapis nie dotyczy zastosowania blachy powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® na dachach lub ścianach, które są wyposażone w instalację fotowoltaiczną (PV).
  • Jakość potwierdzona wieloletnimi badaniami produktu na całym świecie.
  • W gwarancji nie stosuje się rozróżnienia między różnymi nachyleniami połaci dachu, obejmując dachy o pochyleniu nawet do 1°.
  • Gwarancja jest oferowana bezpośrednio właścicielowi budynku, tworząc związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku.
  • Istnieje możliwość pełnego przeniesienia gwarancji w przypadku zmiany właściciela budynku.
  • Gwarancja pomaga zredukować poziom ryzyka dla każdego ogniwa łańcucha dostaw.
  • Szybki i łatwy internetowy formularz rejestracji.
  • Na powierzchni blach Colorcoat HPS200 Ultra® można montować ramowe konstrukcje z panelami fotowoltaicznymi (PV) bez uszczerbku dla długości udzielonej gwarancji. Oznacza to, że wszystkie części dachu i/lub ścian będą objęte Gwarancją Confidex® przez ten sam okres.

Aby uzyskać całkowity spokój, zawsze wybieraj stalową blachę powlekaną Colorcoat HPS200 Ultra® objętą wiodącą na rynku Gwarancja Confidex®.

Confidex years PL

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie: www.colorcoat-online.com/registration
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyższej ilustracji mają zastosowanie dla Strefy 1 i Strefy 2.
5. Kolor Anthracite Matt jest objęty Gwarancją Confidex® na okres do 40 lat w Stefie 1 i do 30 w Strefie 2.

Confidex Map PL
Manual
Zrozumienie gwarancji
Zrozumienie gwarancji

Terminologia używana przez producentów blach do opisu trwałości swoich produktów może czasem sprawiać trudności.

'Okres gwarancji Confidex®'
Trwałość produktów Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® określa „Okres gwarancji Confidex®”. Jest to minimalny okres, po którym właściciel budynku powinien rozważyć malowanie metalowych pokryć, aby poprawić ich ogólny wygląd lub/i zwiększyć ich trwałość.

'Funkcjonalna trwałość budynku'
Funkcjonalny okres żywotności blachy powlekanej to czas, w którym blacha może spełniać rolę wodoszczelnej tarczy, oczywiście przy założeniu, że jest konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Te często zależą od warunków otoczenia, takich jak zanieczyszczenie powietrza, odległość od wybrzeża morskiego czy promieniowanie ultrafioletowe. 

'Gwarancja'
Pisemna gwarancja, jak np. Confidex, to prawnie wiążąca umowa między wytwórcą produktu a jego odbiorcą. Gwarancję uprawomocnia rejestracja, a wydawany certyfikat określa zakres gwarancji i czynności naprawcze podejmowane w razie stwierdzenia wady produktu.

'Deklaracja trwałości produktu'
Jest to zapewnienie o przewidywanej trwałości produktu w normalnych warunkach użytkowania, ale nie nakłada na wytwórcę żadnych dodatkowych zobowiązań poza tymi przewidzianym przez prawo.

'Minimalny okres do decyzji o malowaniu'
Tata Steel określa trwałość blach powlekanych wskaźnikiem „minimalnego okresu do decyzji o malowaniu (PRD-Period to Re-paint Decision)”. Jest to minimalny okres czasu, po którym właściciel budynku powinien rozważyć malowanie metalowych pokryć, aby poprawić ich ogólny wygląd lub/i zwiększyć ich trwałość. Odpowiednio wykonane malowanie zabezpieczy blachy na co najmniej następne 10 lat.

Confidex Chain 2017 PL.jpg
Manual
Pytania które warto zadać
Pytania które warto zadać

Pytania które warto zadać

Ile jest klas trwałości kolorów?

Blachy w różnych kolorach mogą mieć niejednakową trwałość. W związku z tym, jeśli w pokryciach budynku zastosowano blachy o różnych kolorach, efektywny okres gwarancji będzie wyznaczony przez blachę w kolorze o najmniejszej trwałości. Producenci zazwyczaj wprowadzają wiele klas trwałości kolorów, co zdecydowanie utrudnia wybór blach na pokrycia budynku. Należy uwzględnić wszystkie kolory na dany budynek czy projekt. Jeśli okres gwarancji jest rzeczą najistotniejszą, warto odpowiednio dobrać kolory.

Czy gwarancja obejmuje krawędzie cięte?

Najsłabszym punktem blach powlekanych są krawędzie cięte i tam zazwyczaj rozpoczyna się proces korozji. Niektóre gwarancje obejmują krawędzie cięte jedynie przez okres 10 lat, a inne wcale.
Gwarancja Confidex® obejmuje krawędzie cięte przez cały okres gwarancji.

Czy usunięcie wady oznacza pokrycie całkowitego kosztu materiału i pracy, a także czy usunięcie wady przysługuje przez cały okres gwarancji?

Niektóre gwarancje ograniczają wartość naprawy do odsetka kwoty na fakturze zakupu blachy powlekanej (nie systemu pokryć). W niektórych przypadkach wartość ta maleje z upływem lat.
Confidex® to gwarancja pełnej naprawy w mało prawdopodobnym przypadku wady blach przez cały okres gwarancji.

Czy gwarancja podlega przeniesieniu własności?

Budynek może zmieniać właściciela. Niektóre gwarancje przestają obowiązywać w momencie zmiany właściciela budynku.
Gwarancja Confidex® w pełni podlega przeniesieniu własności. Można tego dokonać, wypełniając prosty formularz.

Czy orientacja elewacji względem kierunków świata ma wpływ na okres gwarancji?

Niektóre gwarancje uzależniają okres gwarancji od orientacji budynku. Na przykład, rozróżniają trwałość elewacji północnej i południowej.
Okres gwarancji Confidex® nie jest zależny od orientacji budynku.

Czy trwałość zależy od lokalizacji budynku?

Gwarancje klasyfikują trwałość w zależności od tego, czy budynek leży w strefie przybrzeżnej, czy wewnątrz lądu. Niektórzy producenci wprowadzają dodatkowe podziały, np. na lokalizacje przemysłowe czy nadmorskie. Co więcej, w niektórych gwarancjach strefa przybrzeżna jest definiowana jako szerszy pas lądu – nawet do 3 km od wybrzeża.
Według gwarancji Confidex® budynki w odległości do 1 km od wybrzeża leżą w strefie przybrzeżnej.

Jakie nachylenie dachu jest objęte gwarancją?

Woda ścieka łatwiej po dachach o większych nachyleniach i dlatego niektóre gwarancje nie obejmują dachów o nachyleniu mniejszym niż 6º.
Gwarancja Confidex obejmuje dachy o nachyleniu do 1º.

Czy gwarancja wymaga obowiązkowych inspekcji?

Niektóre gwarancje uzależniają podjęcie ewentualnych działań naprawczych od udokumentowanych corocznych inspekcji budynku.
Gwarancja Confidex® nie wymaga corocznych inspekcji.

Confidex Chain 2017 PL.jpg
Manual
Zarejestruj Gwarancję Confidex®
Zarejestruj Gwarancję Confidex®

Gwarancja Confidex® zapewnia Państwu bezpośrednie połączenie z Tata Steel.

Prosimy o wypełnienie formularza online w celu zarejestrowania Gwarancji Confidex® na farby Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma®.

Aby gwarancja była ważna, Confidex® musi zostać zarejestrowana w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia budowy.

 

 

Manual
Confidex® strefy
Confidex® strefy

Gwarancja Confidex® dla Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® 


Colorcoat HPS200 Ultra®

Confidex years PL

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie: www.colorcoat-online.com/registration
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyższej ilustracji mają zastosowanie dla Strefy 1 i Strefy 2.
5. Kolor Anthracite Matt jest objęty Gwarancją Confidex® na okres do 40 lat w Stefie 1 i do 30 w Strefie 2.


Colorcoat Prisma®

Colorcoat Prisma years PL

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration.
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyżej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2.


Confidex® strefy

Confidex Map PL

 

 

 

Colorcoat Connection Helpline