Zrównoważony rozwój

Zrównoważone budownictwo stalowe

Sustainability blog

Stal to jeden z niewielu materiałów z autentycznie zamkniętym cyklem recyklingu.

Stal to jeden z niewielu materiałów z autentycznie zamkniętym cyklem recyklingu. Stal nie podlega zużyciu. Jest używana wielokrotnie bez utraty jakości ani wytrzymałości.

Sustainability
Sustainability
Sustainability
Trisobuild wall active classroom swansea tata steel construction Colorcoat Urban  rainwater systems
Active office and classroom 41
Active Classroom using Tata Steel Trisobuild plank profile steel cladding
Sustainability

W przeciwieństwie do większości materiałów, stal można poddać „upcyklingowi”, co oznacza, że jej jakość i wytrzymałość można zwiększyć w wyniku ponownego przetworzenia.

Z tej przyczyny stal jest materiałem objętym zrównoważonym cyklem w pełnym tego słowa znaczeniu. Poprzez odpowiedzialne procesy i procedury odzwierciedlające najlepsze praktyki Tata Steel dąży do wytwarzania produktów, które przyczyniają się do globalnych działań na rzecz ograniczenia zużycia zasobów, recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów, gdzie to jest możliwe, i pomaga tworzyć struktury ekonomiczne i dostawcze dla tych działań.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności. Jako jeden z wiodących producentów stali prowadzimy działalność w odpowiedzialny sposób i realizujemy program ciągłych udoskonaleń naszych systemów i procesów w celu zapewnienia spełnienia, a tam, gdzie to możliwe, przewyższenia standardów określanych przez organy regulacyjne.

We współpracy z naszymi klientami opracowujemy kolejne zrównoważone produkty, które pozwalają uzyskać rozwiązania lżejsze, trwalsze i wymagające wykorzystania mniejszej ilości zasobów do produkcji. Nasza stal jest wykorzystywana w realizacjach budynków i infrastruktury transportowej, które wyróżniają się najlepszym zrównoważonym cyklem eksploatacyjnym na świecie.

Jako dumni członkowie organizacji ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking Partnership), której założonym celem jest opracowanie technologii zdolnych do ograniczenia emisji CO2 przy produkcji stali o 50% do 2050 roku, oraz jako gospodarz jej wiodącego projektu pilotażowego Hisarna, firma Tata Steel będzie w dalszym ciągu inwestować w prace badawczo-rozwojowe w ramach poszukiwania sposobów redukcji emisji CO2 poprzez przełomową technologię.

Nasze innowacyjne produkty są również niezastąpione w kształtowaniu bardziej efektywnego świata, opartego na mniejszym wykorzystaniu zasobów i niższych emisjach CO2. Od lżejszych pojazdów po przekształcanie zwykłych budynków we własne „elektrownie” – dalej będziemy inwestować w takie innowacje produktowe. Nasze możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju wykazaliśmy poprzez odpowiedzialny program pozyskiwania surowców, który uzyskał certyfikację BES 6001 w dziewięciu naszych europejskich ośrodkach. Do 2017 roku planujemy uzyskać certyfikację zgodności z normą BES 6001 dla kolejnych ośmiu ośrodków.

Poza planami na przyszłość, zapewniamy niezrównane wsparcie dla naszych klientów we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważonym budownictwem stalowym poprzez sieć własnych specjalistów technicznych, w połączeniu z takimi organizacjami jak UK Green Building Council, BCSA i Steel Construction Institute (SCI), jak również współpracujemy z ekspertami akademickimi, między innymi z Oxford Brookes University, oraz z naszego łańcucha dostaw.

Więcej informacji o sposobach, w jake dbamy o nasze środowisko, naszych ludzi i nasze społeczności, można znaleźć tutaj.