Stal powlekana na pokrycia

Colorcoat Prisma®

Doskonały wygląd na lata. Gwarantowany.

W produktach Colorcoat Prisma® wprowadzono przełomową innowację poprzez wykorzystanie najnowocześniejszej technologii trzywarstwowej w celu uzyskania zoptymalizowanej, wytrzymałej blachy powlekanej bez zawartości chromu.

Ta modyfikacja w zakresie produkcji i wszechstronnego testowania pozwala nam na zaoferowanie produktów Colorcoat Prisma® w znacznie wzbogaconym zakresie kolorów i efektów ich wykończenia, objętych gwarancją Confidex® nawet przez 40 lat oraz stabilność koloru przez okres do 20 lat dla kolorów standardowych.

Nowoczesna gama kolorystyczna obejmuje grupę naturalnych odcieni metalicznych pod nazwą Elements, kolorów metalicznych ze zwiększonym efektem błysku oraz odcienie matowe – w tym matt metallic, idealne do zastosowań fasadowych.

Colorcoat Prisma® nie tylko w unikalny sposób przesuwa granice parametrów odporności na promieniowanie UV, ale również przewyższa najbardziej rygorystyczne europejskie normy odporności na korozję. Z tego względu jest to idealny wybór dla budynków komercyjnych, handlu detalicznego, magazynowych, sektora publicznego i o zwiększonej estetyce, które są wznoszone z myślą o ich trwałości.

Silesia Shopping Outlet
Riviera Shopping Outlet
Aluron
Tata Steel Foodmate
Colorcoat Prisma
Specyfikacja produktu

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma-default

Colorcoat Prisma
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Zalety produktu

Zalety produktu
 • Rewolucyjna 3-warstwowa technologia powłoki, zapewniająca zwiększoną estetykę, trwałość i długotrwałą eksploatację.
 • Gwarancja Confidex® na okres do 40 lat dla pokryć budynków przemysłowych i komercyjnych od strony narażonej na działanie środowiska zewnętrznego zachowuje ważność bez konieczności przeprowadzania inspekcji i konserwacji.
 • Gwarancja na kolor jest udzielana w ramach Gwarancji Confidex® dla kolorów standardowych.
 • Zoptymalizowana warstwa metaliczna Galvalloy™ zapewnia maksymalną odporność na korozję i ochronę krawędzi ciętych.
 • Niezależnie przetestowany pod kątem lotnych związków organicznych (VOC) zgodnie z normą EN ISO 16000-9, uzyskując ocenę A+.
 • Nowoczesna gama kolorów, oferująca pełną swobodę projektowania, obejmująca kolory dopełniające się i naturalne odcienie metaliczne.
 • Dostępna jest kreatywna i estetyczna gama efektów kolorystycznych, w tym Metallic, Sparkle, Matt i Matt Metallic, idealnych do zastosowań fasadowych.
 • Pełna zgodność z wymogami REACH; bez zawartości chromianów, w tym chromu sześciowartościowego.
 • Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii. Produkt certyfikowany zgodnie z normą odpowiedzialnego pozyskiwania surowców BES 6001.
 • Pełna zgodność z certyfikacją systemów BREEAM i LEED.
 • Wytrzymała i trwała powłoka wierzchnia umożliwiająca łatwiejszą obsługę i przetwarzanie.
 • Znakowanie strony spodniej, które ułatwia śledzenie materiału.

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Parametry użytkowe

Parametry użytkowe

Galvalloy™

Blacha Colorcoat Prisma® wykorzystuje unikalnąi sprawdzoną metaliczną warstwę podłożową Galvalloy™, opracowaną przez Tata Steel. Powłoka Galvalloy™ to specjalny stop Cynku (95%) i Aluminium (5%) wytwarzany zgodnie z normą EN 10346:2009. Starannie dobrane proporcje Cynku i Aluminium stanowią kombinację zapewniającą skuteczniejsząbarierę i ochronę powierzchni w porównaniu ztradycyjnymi powłokami cynkunakładanego ogniowooraz niezrównaną ochronę przed korozją, nawet nakrawędziach cięcia.

Właściwościprzeciwpożarowe

Reakcja na ogień

Blacha powlekana Colorcoat Prisma® jest sklasyfikowana jako A1 zgodnie z normą EN 13501-1:2007 i A1:2009.

Odporność na ogień

Dla produktów, których dotyczy norma EN 14782:2005, blacha powlekana Colorcoat Prisma® spełnia, bez konieczności przeprowadzania dalszych testów, wymogi w zakresie odporności pokryć dachowych na ogień zewnętrzny zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2000/553/WE.

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Typowe właściwości

Typowe właściwości
Typowe właściwości     Test wg
normy
Nominalna grubość powłoki
organicznej
Jednolite, metaliczne i matowe
Elements


(μm)*
(μm)*


65
40


EN 13523-1
EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) 
Jednolite i metaliczne
Matowe
Elements

(%)
(%)
(%)

25-35
<10
30-40

EN 13523-2
EN 13523-2
EN 13523-2
Odporność na zarysowania  
Jednolite, metaliczne i matowe
Elements

(g)
(g)

>3000
>2500

EN 13523-12
EN 13523-12
Odporność na ścieranie:
(Taber, 250 obrotów, 2kg, CS10)
Jednolite, metaliczne i matowe
Elements


(mg)
(mg)


<15
<15


EN 13523-16
EN 13523-16
Elastyczność - 
Minimalny promień gięcia
Odporność na uderzenia
Przyczepność (nacięcia krzyżykowe)
Twardość ołówkowa
(T)
(J)
(%)

0.5T@16°C
≥18
100
H

EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6
EN 13523-4
Maksymalna temperatura 
ciągłej eksploatacji
(°C) 90  
Odporność na korozję - 
Mgła solna
Wilgotność

(h)
(h)

1000
5000

EN 13523-8
EN 13523-25
Kategoria odporności na korozję   RC5+
CPI5

EN 10169:2022
EN 13523-26
Kategoria odporności
na promieniowanie
  Ruv5 EN 10169:2022

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Gwarancja Confidex®

Gwarancja Confidex®

Gwarancja Confidex® obejmuje parametry użytkowe produktów Colorcoat Prisma® w tradycyjnych zastosowaniach zewnętrznych jako pokrycia dachów i ścian budynków przemysłowych i komercyjnych,w systemach jednowarstwowych, złożonych systemachmontowanych na placu budowy lub płytach

Confidex® stanowi najdłuższą i najbardziejkompleksową gwarancję na powlekane produkty stalowe w Europie, przy czym produkty Colorcoat Prisma® objęte są gwarancją na okres do 40 lat. Wprowadzone niedawno istotne ulepszenia w zakresie trwałości koloru i zachowania połysku spowodowały, że produkt odznacza się jeszcze większą trwałościąi żywotnością, zdecydowanie górując nadkonkurencyjnymi rozwiązaniami.

Gwarancja Confidex® przyznawana jest na konkretny projekt i po dokonaniu rejestracji zapewnia klientowi związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku, co oznacza, że w przypadku roszczeniaużytkownik kontaktuje się z firmą Tata Steel bezpośrednio,bez konieczności kontaktu z dostawcą, co przyśpieszaproces reklamacji i zmniejsza jego koszt. Istnieje równieżmożliwość pełnego przeniesienia gwarancji w przypadku zmiany właściciela budynku. Wymagane jest jedyniewypełnienie formularza na odwrocie karty gwarancyjnej.

Colorcoat Prisma Years 2021 PL

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration.
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyżej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2.

Confidex Map PL

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Trwałość w standardzie

Trwałość w standardzie

Ocena cyklu życia produktu

Nieustannie pracujemy nad tym, aby proces wytwarzania i materiały stosowane do produkcji blachColorcoat Prisma® miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Ponadto podwyższonasolidność i trwałość produktów Colorcoat Prisma® nadaje im znacznie lepsze parametry użytkowe w porównaniu z innymi stalowymi blachami powlekanymi w zakresie wpływu na środowiskow całym okresie ich żywotności.

Wtórne zastosowanie i przetwarzanie

Produkty Colorcoat Prisma® nadają się do wielokrotnego wtórnego wykorzystania bez utraty jakości. Istnieje prężnie działająca i bardzo skuteczna infrastruktura ponownego przetwarzania stali, dziękiktórej produkty ze stali, które zakończyły swojążywotność, wędrują z powrotem do zakładów produkcyjnych. Ten wydajny proces recyklingu sprawia, że inwestycje w ekologiczną produkcję stalinigdy nie idą na straty, co czyni stal najbardziej zrównoważonym materiałem konstrukcyjnym.

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Blachy Colorcoat Prisma® produkowane są wyłącznieprzez firmę Tata Steel z możliwą pełną identyfikacjąproduktu i posiadają certyfikat BES 6001 w zakresie stosowania materiałów pochodzących zezrównoważonych źródeł. Od procesu wytopu stali ażpo końcowe przetwarzanie, blacha Colorcoat Prisma® wykorzystuje najbardziej zaawansowane i ekologicznie zrównoważone technologie dostępnew Wielkiej Brytanii, dzięki czemu przyczynia się do obniżania emisji CO2 do atmosfery.

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma-downloads

Pliki do pobrania

Do pobrania – materiały na temat wyrobu

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma-Textured

Colorcoat Prisma - Textured
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma Textured | Zalety produktu

Zalety produktu
 • Rewolucyjna technologia powłoki 3-warstwowej ze zoptymalizowaną grubszą przezroczystą powłoką w celu uzyskania prawdziwie strukturyzowanej powierzchni.
 • Najbardziej matowa opcja w ofercie Colorcoat Prisma® o połysku poniżej 5%.
 • Spełnia najwyższe normy europejskie w zakresie odporności na korozję i promieniowanie UV (Ruv4 oraz RC5 według normy EN 10169).
 • Solidna i trwała powłoka zewnętrzna ułatwia transport i obróbkę.
 • Gwarancja Confidex® na okres do 40 lat na zewnętrzną obudowę ścian i dachów budynków przemysłowych i komercyjnych. Ponadto gwarancja Confidex® nie narzuca wymogu inspekcji i konserwacji, chyba że pokrycia Colorcoat Prisma® są przykryte instalacją fotowoltaiczną (PV).
 • Zoptymalizowana metaliczna powłoka Galvalloy™ zapewnia najlepszą odporność na korozję i ochronę krawędzi ciętych.
 • Produkt został poddany niezależnym testom emisji lotnych związków organicznych (VOC) zgodnie z normą EN ISO 16000-9 i uzyskał kategorię A+.
 • Produkt całkowicie zgodny z wymaganiami rozporządzenia REACH i wolny od chromianów, w tym chromu sześciowartościowego.
 • Produkowany w Wielkiej Brytanii. Certyfikat zgodności z normą odpowiedzialnego pozyskiwania BES 6001.
Colorcoat Prisma - Textured

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma Textured | Parametry użytkowe

Parametry użytkowe

Galvalloy™

Blacha Colorcoat Prisma® wykorzystuje unikalnąi sprawdzoną metaliczną warstwę podłożową Galvalloy™, opracowaną przez Tata Steel. Powłoka Galvalloy™ to specjalny stop Cynku (95%) i Aluminium (5%) wytwarzany zgodnie z normą EN 10346:2009. Starannie dobrane proporcje Cynku i Aluminium stanowią kombinację zapewniającą skuteczniejsząbarierę i ochronę powierzchni w porównaniu ztradycyjnymi powłokami cynkunakładanego ogniowooraz niezrównaną ochronę przed korozją, nawet nakrawędziach cięcia.

Właściwościprzeciwpożarowe

Reakcja na ogień

Blacha Colorcoat Prisma® - Textured pomyślnie przeszła testy zgodnie z normami EN 13823 oraz EN ISO 1716 i została sklasyfikowana zgodnie z normą EN 13501-1 jako A2-s1, d0. Klasyfikacja obowiązuje dla wszystkich przekrojów ≥ 0,47mm oraz dla wszystkich kolorów w gamie produktów jednostronnie powlekanych.

Charakterystyka pokryć dachowych

Blacha Colorcoat Prisma® - Textured spełnia, bez konieczności przeprowadzania dalszych testów, wymogi z zakresie odporności pokryć dachowych na ogień zewnętrzny zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2000/553/WE. Obowiązuje to dla wszystkich przekrojów ≥ 0,4mm oraz dla wszystkich kolorów w gamie produktów jednostronnie powlekanych.

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma Textured | Typowe właściwości

Typowe właściwości
Typowe właściwości     Test wg
normy
Nominalna grubość powłoki
organicznej
Strukturyzowana


(μm)*


70


EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) 
Strukturyzowana

(%)

<5

EN 13523-2
Odporność na zarysowania  
Strukturyzowana

(g)

>3000

EN 13523-12
Odporność na ścieranie:
(Taber, 250 obrotów, 2kg, CS10)
Strukturyzowana


(mg)


<18


EN 13523-16
Elastyczność - 
Minimalny promień gięcia
Odporność na uderzenia
Przyczepność (nacięcia krzyżykowe)
Twardość ołówkowa
(T)
(J)
(%)

0.5T@16°C
≥18
100
H

EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6
EN 13523-4
Maksymalna temperatura 
ciągłej eksploatacji
(°C) 90  
Odporność na korozję - 
Mgła solna
Wilgotność

(h)
(h)

1000
1500

EN 13523-8
EN 13523-26
Kategoria odporności na korozję   RC5
CPI5

EN 10169:2015
Kategoria odporności
na promieniowanie
  Ruv4 EN 10169:2015

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Gwarancja Confidex®

Gwarancja Confidex®

Gwarancja Confidex® obejmuje parametry użytkowe produktów Colorcoat Prisma® w tradycyjnych zastosowaniach zewnętrznych jako pokrycia dachów i ścian budynków przemysłowych i komercyjnych,w systemach jednowarstwowych, złożonych systemachmontowanych na placu budowy lub płytach

Confidex® stanowi najdłuższą i najbardziejkompleksową gwarancję na powlekane produkty stalowe w Europie, przy czym produkty Colorcoat Prisma® objęte są gwarancją na okres do 40 lat. Wprowadzone niedawno istotne ulepszenia w zakresie trwałości koloru i zachowania połysku spowodowały, że produkt odznacza się jeszcze większą trwałościąi żywotnością, zdecydowanie górując nadkonkurencyjnymi rozwiązaniami.

Gwarancja Confidex® przyznawana jest na konkretny projekt i po dokonaniu rejestracji zapewnia klientowi związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku, co oznacza, że w przypadku roszczeniaużytkownik kontaktuje się z firmą Tata Steel bezpośrednio,bez konieczności kontaktu z dostawcą, co przyśpieszaproces reklamacji i zmniejsza jego koszt. Istnieje równieżmożliwość pełnego przeniesienia gwarancji w przypadku zmiany właściciela budynku. Wymagane jest jedyniewypełnienie formularza na odwrocie karty gwarancyjnej.

Colorcoat Prisma Years 2021 PL

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration.
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyżej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2.

Confidex Map PL

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Trwałość w standardzie

Trwałość w standardzie

Ocena cyklu życia produktu

Nieustannie pracujemy nad tym, aby proces wytwarzania i materiały stosowane do produkcji blachColorcoat Prisma® miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Ponadto podwyższonasolidność i trwałość produktów Colorcoat Prisma® nadaje im znacznie lepsze parametry użytkowe w porównaniu z innymi stalowymi blachami powlekanymi w zakresie wpływu na środowiskow całym okresie ich żywotności.

Wtórne zastosowanie i przetwarzanie

Produkty Colorcoat Prisma® nadają się do wielokrotnego wtórnego wykorzystania bez utraty jakości. Istnieje prężnie działająca i bardzo skuteczna infrastruktura ponownego przetwarzania stali, dziękiktórej produkty ze stali, które zakończyły swojążywotność, wędrują z powrotem do zakładów produkcyjnych. Ten wydajny proces recyklingu sprawia, że inwestycje w ekologiczną produkcję stalinigdy nie idą na straty, co czyni stal najbardziej zrównoważonym materiałem konstrukcyjnym.

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Blachy Colorcoat Prisma® produkowane są wyłącznieprzez firmę Tata Steel z możliwą pełną identyfikacjąproduktu i posiadają certyfikat BES 6001 w zakresie stosowania materiałów pochodzących zezrównoważonych źródeł. Od procesu wytopu stali ażpo końcowe przetwarzanie, blacha Colorcoat Prisma® wykorzystuje najbardziej zaawansowane i ekologicznie zrównoważone technologie dostępnew Wielkiej Brytanii, dzięki czemu przyczynia się do obniżania emisji CO2 do atmosfery.

PL-Construction-CaseStudy-Residential-Nordic Haven

Nordic Haven

Nordic Haven to imponujący apartamentowiec położony w Bydgoszczy nad brzegiem Brdy. Na 16 kondygnacjach rozmieszczono biura i lokale mieszkalne.

Bryłę budynku zaprojektowano w formie kaskadowo opadających tarasów, dzięki czemu z większości pięter rozciąga się wspaniały widok na przepływającą obok Brdę.

PL-Construction-CaseStudy-Commercial-Skanska Wave New

Skanska2

Gdańsk, Sopot i Gdynia to trzy położone wzdłuż brzegu Bałtyku, połączone ze sobą miasta, tworzące obszar metropolitalny znany jako Trójmiasto. W nowej dzielnicy biurowej Gdańska zaprojektowano między innymi kompleks biurowców pod nazwą Skanska WAVE. Pierwszy z dwóch planowanych budynków ukończono na początku czerwca 2020 roku.

Gdańsk jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Polsce i stanowi część dynamicznie rozwijającego się trójmiejskiego obszaru biznesowego. Przyciągający wzrok budynek Wave to pierwszy z dwóch zaplanowanych budynków pod prestiżowym adresem przy Alei Grunwaldzkiej w Oliwie. Jego powstanie przyczyni się do dalszej rozbudowy tej dzielnicy. Projekt budynku, stworzony przez Medusa Group, łączy w sobie ponadczasowy styl architektury przemysłowej z inspirowanymi bałtyckim wybrzeżem miejscami spotkań.

Analizy przypadków

Architekci, inżynierowie, kosztorysanci i wykonawcy mogą obecnie korzystać ze stali z pewnością większą niż kiedykolwiek przedtem — od zasadniczych strukturalnych elementów budowlanych po wyjątkowe detale estetyczne.