Stal powlekana na pokrycia

Colorcoat HPS200 Ultra®

Produkty ze stali powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® zapewniają wyjątkowe parametry użytkowe i odporność na korozję w różnorodnych zastosowaniach jako metalowe pokrycia ścian i dachów.

 

cardiff city stadium tata steel construction
Wickes
Swimming Pool using Colorcoat HPS200 Ultra
2_poland_sedziszow_05.jpg
Dong Energy using Colorcoat HPS200 Ultra
poco loco tata steel construction
jaguar tata steel construction
Specyfikacja produktu

PL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra-default

Colorcoat HPS200 Ultra
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Cechy i zalety produktów

Cechy i zalety produktów
 • Zoptymalizowana powłoka metaliczna Galvalloy™ zapewnia wyjątkową odporność na korozję i ochronę krawędzi ciętych.
 • Produkt przewyższa wymagania narzucone przez klasyfikacje Ruv4 i RC5+ zgodnie z normą EN 10169:2022, gwarantując znakomitą trwałość kolorów, zachowanie połysku i odporność na korozję.
 • Tłoczenie Scintilla® stanowi gwarancję autentyczności produktu firmy Tata Steel.
 • Produkty wytwarzane są w Wielkiej Brytanii w procesie o niskiej emisji CO2 i uzyskały certyfikat normy BES 6001 w zakresie korzystania z materiałów pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.
 • Gwarancja Confidex® na okres do 40 lat dla pokryć budynków przemysłowych i komercyjnych od strony narażonej na działanie środowiska zachowuje ważność bez konieczności przeprowadzania inspekcji i konserwacji.
 • Gwarancja na budynki mieszkalne dla indywidualnych budynków w kraju jest dostępna za pośrednictwem dostawcy systemu.
 • Na powierzchni blachy Colorcoat HPS200 Ultra® można montować ramowe konstrukcje z panelami fotowoltaicznymi (PV) bez uszczerbku na długości udzielonej gwarancji. Oznacza to, że wszystkie płaszczyzny dachu będą objęte Gwarancją Confidex® na ten sam okres.
 • Produkty przewyższają wymagania klasyfikacji CPI5 zgodnie z normą EN 10169:2022, co stanowi o wyjątkowych właściwościach chroniących pokrycie w zastosowaniach wewnątrz pomieszczeń.
 • Produkt w standardowych wymiarach jest dostępny wkrótkim czasie realizacji zamówienia.
 • Certyfikat BBA zapewnia trwałość na ponad 40 lat.
 • Produkt nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia.

PL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Niezrównane parametry użytkowe produktu

Niezrównane parametry użytkowe produktu

Doskonała trwałość

Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® zostały opracowane,aby skutecznie funkcjonować w wymagającychwarunkach środowiskowych – zarównozewnętrznych,jak i wewnętrznych. Poddano je kompleksowym testom w warunkach naturalnych oraz laboratoryjnym testom przyspieszonym, często wybiegającym pozawymagane normy. Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® sąwykorzystywane w różnego rodzaju budynkachprzemysłowych i komercyjnych, a rzeczywiste parametry użytkowe w tych zastosowaniachpotwierdzają ich doskonałą jakość i trwałość.

Dzięki doskonałym wynikom testów blachy Colorcoat HPS200 Ultra® zaliczają się do produktów klasy CPI5 zgodnie z normą EN 10169:2022. Stanowi to najwyższypoziom klasyfikacji ochrony przed korozjąw środowiskach wewnętrznych, co oznacza, że blacha Colorcoat HPS200 Ultra® może być stosowana w najbardziej wymagających warunkach wewnętrznych,np. pływalniach, oczyszczalniach ścieków, elektrowniach,przetwórniach uzyskujących energię z odpadówi zakładach przetwórczych. Niezrównanie trwałe produkty z blachy Colorcoat HPS200 Ultra® są obecnieobjęte kompleksowymi gwarancjami, stanowiączrównoważone rozwiązanie dla brył budynków, którychtrwałość i żywotność są najistotniejsze.

Niezrównana ochrona przed korozją

Blacha Colorcoat HPS200 Ultra® wykorzystuje unikalną i sprawdzoną metaliczną warstwę podłożową Galvalloy™, opracowaną przez Tata Steel. Powłoka Galvalloy™ to specjalny stop Cynku (95%) i Aluminium (5%) wytwarzany zgodnie z normą EN 10346:2009. Starannie dobrane proporcje Cynku i Aluminium stanowią kombinację zapewniającą skuteczniejsząbarierę i ochronę powierzchni w porównaniuz tradycyjnymi powłokami cynku nakładanegoogniowo oraz niezrównaną ochronę przed korozją, nawet na krawędziach cięcia.

Galvalloy Comparison PL

Typowe właściwości

Typowe właściwości     Test wg normy
Nominalna grubość powłoki
organicznej
(μm)* 200 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°): Kolory niematowe % 20-40 EN 13523-2
Połysk zwierciadlany (60°): Kolory matt % <10 EN 13523-2
Odporność na zarysowania (g) >5000 EN 13523-12
Odporność na ścieranie
(Taber, 250 obrotów, 1kg)
(mg) <12 EN 13523-16
Elastyczność: Minimalny promień gięcia (T) 0T (16°C) EN 13523-7
    1T (0°C) EN 13523-7
Elastyczność: Odporność na uderzenia (J) ≥18 EN 13523-5
Elastyczność: Przyczepność
(nacięcia krzyżykowe)
(%) 100 EN 13523-6
Maksymalna temperatura ciągłej eksploatacji (°C) 60  
Odporność na korozję: Mgła solna (h) 1000 EN 13523-8
Odporność na korozję: Wilgotność (h) 5000 EN 13523-25
Kategoria odporności na korozję   RC5+ EN 10169:2022
Kategoria odporności na promieniowanie UV   Ruv4 EN 10169:2022
Klasyfikacja wpływu środowiska wewnętrznego   CPI5 EN 10169:2022

*μm=mikrometr

Uwagi
1. Dane przedstawione w powyższej tabeli to właściwości typowe i nie stanowią specyfikacji. Wyznaczono je poprzez testy przeprowadzone zgodnie z normą EN 13523.
2. W celu uzyskania dokumentów dotyczących BHP produktu prosimy o kontakt z naszą Infolinią Colorcoat Connection® pod numerem telefonu: +48 (0) 58 627 4652.

PL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Gwarancja Confidex®

Gwarancja Confidex®

Od ponad 20 lat, Gwarancja Confidex® oferowana przez Tata Steel jest najlepszą gwarancją w swojej klasie. Confidex® to gwarancjatrwałości produktu obejmująca stalowe blachy powlekane Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® stosowane jako zewnętrzneposzycie ścian i dachów budynków przemysłowych i komercyjnych,zarówno w systemach nieocieplonych, jak i w płytach warstwowychczy złożonych systemach montowanych na placu budowy. Confidex® oferuje najdłuższy okres gwarancyjny i najbardziej kompleksowąochronę stalowych blach powlekanych w Europie.

Główne zalety

Gwarancja Confidex® jest przejrzysta i prosta. W przeciwieństwie dowielu innych gwarancji, oferuje ona pełne działania zaradcze w małoprawdopodobnym przypadku wystąpienia uszkodzenia powłoki.

Jej główne cechy charakterystyczne to:

 • Wydłużona ochrona gwarancyjna, na okres do 40 lat w przypadku Colorcoat HPS200 Ultra® i do 30 lat w przypadku Colorcoat Prisma®.
 • Krawędzie cięte objęte są gwarancją w całym okresie gwarancyjnym.
 • Nie są wymagane żadne inspekcje ani czynności konserwacyjne w celu zachowania ważności Gwarancji Confidex®. Powyższy zapis nie dotyczy zastosowania blachy powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® na dachu, który jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną (PV).
 • Jakość potwierdzona wieloletnimi badaniami produktu na całym świecie.
 • W gwarancji nie stosuje się rozróżnienia między różnymi nachyleniami połaci dachu, obejmując dachy o pochyleniu nawet do 1°.
 • Gwarancja jest oferowana bezpośrednio właścicielowi budynku, tworząc związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku.
 • Istnieje możliwość pełnego przeniesienia gwarancji w przypadku zmiany właściciela budynku.
 • Gwarancja pomaga zredukować poziom ryzyka dla każdego ogniwa łańcucha dostaw.
 • Szybki i łatwy internetowy formularz rejestracji.

Na powierzchni blachy Colorcoat HPS200 Ultra® można montować ramowe konstrukcje z panelami fotowoltaicznymi (PV) bez uszczerbku nadługości udzielonej gwarancji. Oznacza to, że wszystkie płaszczyzny dachu będą objęte Gwarancją Confidex® na ten sam okres.

Confidex years PL

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą
budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym
formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie:
www.colorcoat-online.com/registration
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją
zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyższej ilustracji mają
zastosowanie dla Strefy 1 i Strefy 2.
5. Kolor Anthracite Matt jest objęty Gwarancją Confidex® na okres do
40 lat w Stefie 1 i do 30 w Strefie 2.

Confidex map PL

 

PL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Odporność zewnętrznych pokryć dachowych na ogień

Odporność zewnętrznych pokryć dachowych na ogień

Odporność zewnętrznych pokryć dachowych na ogień
Blacha Colorcoat HPS200 Ultra® stosowana w systemach pokryć dachowych może być sklasyfikowana jako: BDACH(t1), BDACH(t2), BDACH(t3), bez konieczności przeprowadzania dodatkowych testów, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2005/403/EC dla wszystkich materiałów o grubości większej lub równej 0,4 mm we wszystkich oferowanych kolorach w wersji jednostronnie powlekanej oraz powlekanej 200/100.

Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® przebadano zgodnie z normą to EN1187 (metoda 4) i sklasyfikowano według normy EN13501-5 jako BDACH(t4) dla wszystkich materiałów o grubości większej lub równej 0,4 mm we wszystkich oferowanych kolorach wersji jednostronnie i obustronnie powlekanej.

Reakcja na ogień
Blachę Colorcoat HPS200 Ultra® przebadano zgodnie z normą to EN13823 i EN11925-2 i sklasyfikowano według normy EN13501-1 jako C-s2,d0. Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla materiału grubości ≥ 0,46 mm dla wszystkich kolorów w wersji jednostronnie powlekanej.

PL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Zrównoważona produkcja

Zrównoważona produkcja

Celem Tata Steel jest wytwarzanie produktów spełniających potrzeby odbiorców w sposóbodpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego. W ramach wyznawanych przez nas zasad zrównoważonej produkcji aktywnie zarządzamywpływem naszych działań na środowisko w całymokresie żywotności naszych produktów –współpracując z dostawcami materiałów i dostawcamisystemów, przy naszej własnej produkcji orazprzyjmując odpowiedzialność za proces wtórnego przetwarzania stali. Produkt Colorcoat HPS200 Ultra® uzyskał certyfikat BES 6001 w zakresie korzystaniaz materiałów pochodzących ze zrównoważonychźródeł, co potwierdza nasze zaangażowanie i troskęo środowisko.

Ocena okresu żywotności blach

Nieustannie pracujemy nad tym, aby proces wytwarzania i materiały stosowane do produkcji blachColorcoat HPS200 Ultra® miały jak najmniejszy wpływna środowisko naturalne. Ponadto podwyższonasolidność i trwałość produktów Colorcoat HPS200 Ultra® nadaje im znacznie lepsze parametry użytkowe w porównaniu z innymi stalowymi blachami powlekanymi w zakresie wpływu na środowiskow całym okresie ich żywotności.

Wtórne zastosowanie i przetwarzanie

Produkty Colorcoat HPS200 Ultra® nadają się do wielokrotnego wtórnego wykorzystania bez utraty jakości. Istnieje prężnie działająca i bardzo skuteczna infrastruktura ponownego przetwarzania stali, dziękiktórej produkty ze stali, które zakończyły swojążywotność, wędrują z powrotem do zakładów produkcyjnych. Ten wydajny proces recyklingu sprawia, że inwestycje w ekologiczną produkcję stalinigdy nie idą na straty, co czyni stal najbardziej zrównoważonym materiałem konstrukcyjnym.

PL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne

Potwierdzając swoje zaangażowanie w kwestie ekologii i energii odnawialnej, firma Tata Steel oferuje obecnie kompleksową Gwarancję Confidex® na dachy ze stalowej blachy powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® pokryte ramami z panelami fotowoltaicznymi (PV).

Tym samym, właściciele budynków uzyskują pewność, że instalacja paneli fotowoltaicznych nie wpłynie negatywnie na trwałość blachy powlekanej na dachu, która uzyska ten sam okres gwarancyjny – do 40 lat.

Jeśli inwestor planuje montaż paneli fotowoltaicznych w przyszłości, wybór blachy Colorcoat HPS200 Ultra® spowoduje, że dach będzie się do tego nadawał i właściciel nie narazi się na koszty związane z wymianą/naprawą pokrycia dachowego.

Gwarancja Confidex® przewiduje możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych w dowolnym momencie okresu gwarancyjnego. Wymagamy jedynie rejestracji takiego montażu. Zapewni to podtrzymanie wcześniej udzielonej Gwarancji Confidex® aż do końca pierwotnie zaoferowanego okresu gwarancji.

 

PL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra-downloads

Pliki do pobrania

Do pobrania – materiały na temat wyrobu

Analizy przypadków

Architekci, inżynierowie, kosztorysanci i wykonawcy mogą obecnie korzystać ze stali z pewnością większą niż kiedykolwiek przedtem — od zasadniczych strukturalnych elementów budowlanych po wyjątkowe detale estetyczne.