Stål klar for kledning

Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat HPS200 Ultra® plastbelagt stål er kjent for fremragende ytelse og korrosjonsbestandighet.

Støttet opp med ytterligere ekstrem testing og reelle globale data for å demonstrere den beste kombinasjonen av utmerket fargestabilitet, glans og enestående holdbarhet. For å gjøre det lettere å velge farger, er fargepaletten inndelt i følgende fargegrupper. Signature, Classic og et utvidet utvalg av Matt-farger. 

FPO0958-072.jpg
Dong Energy using Colorcoat HPS200 Ultra
cardiff city stadium tata steel construction
jaguar tata steel construction
Produktspesifikasjon

NO-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra-default

Colorcoat HPS200 Ultra
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Produktegenskaper og - fordeler

Produktegenskaper og - fordeler
  • Optimalisert Galvalloy® metallbelegg for ypperlig korrosjonsbestandighet og kantbeskyttelse.
  • Overgår kravene i Ruv4 og RC5+ som ifølge EN 10169:2022 beviser fremragende farge- og glansbestandighet og korrosjonsbeskyttelse.
  • Leveres med Scintilla®-pregning som ekthetsgaranti fra Tata Steel.
  • Produsert i Storbritannia for et lavere karbonutslipp og sertifisert til BES 6001-standard for ansvarlig innkjøp.
  • Confidex®-Garanti i opp til 40 år for værsiden på industrielle og kommersielle bygninger, uten behov for inspeksjon eller vedlikehold for at garantien skal være gyldig.
  • Automatisk garanti via systemleverandøren – for standard tak- og veggkledning, beslagsarbeider etc. som er utenfor omfanget av Confidex®-Garantien.
  • Overgår kravene i CPI5 som iflg. EN 10169:2010 bekrefter ypperlig korrosjonsbeskyttelse brukt i interne miljøer.
  • Standard dimensjoner er tilgjengelige med kort produksjonsledetid.
  • BBA-sertifisert for holdbarhet på minst 40 år.
  • Fullt resirkulerbart.

NO-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Uovertruffen produktytelse

Uovertruffen produktytelse

Ypperlig holdbarhet

Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt utviklet for å yte også i et krevende miljø – både inne og ute. Produktet har vært gjenstand for omfattende naturlig og akselerert testing, ofte langt utover det som kreves i henhold til aktuelle standarder. Colorcoat HPS200 Ultra® benyttes I et bredt spekter av industrielle og kommersielle bygninger, og faktiske eksempler gir ytterligere bevis for produktets suverene holdbarhet og ypperlige egenskaper.

Ypperlige testresultater betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® er klassifisert som et CPI5 produkt I henhold til EN 10169:2022. Dette er den høyeste klassifiseringsgraden for korrosjonsbeskyttelse for interne miljøer og betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® egner seg for de mest krevende interne miljøer som for eksempel svømmebassenger, kloakkrenseanlegg, kraftverk, energigjenvinnings- og prosessanlegg. Dagens superholdbare Colorcoat HPS200 Ultra® leveres med omfattende garantier og kan tilby en bærekraftig løsning for det totale bygget når levetid og holdbarhet er avgjørende.

Uovertruffen korrosjonsbeskyttelse

Colorcoat HPS200 Ultra® anvender det enestående og utprøvde Galvalloy® metallbelegget fra Tata Steel. Galvalloy® er en spesiell legering av 95% Sink (Zn) og 5% Aluminium (Al), i samsvar med EN 10346:2009. Dette forholdet i Galvalloy® mellom sink og aluminium er nøye utviklet og gir en kombinasjon av sterkere barriere og bedre beskyttelse sammenlignet med konvensjonelle varmforsinkede belegg, foruten uovertruffen korrosjonsbeskyttelse, selv på klippekantene.

Galvalloy Comparison NO

Typiske egenskaper

Egenskaper     Teststandard
Nominell organisk
beleggtykkelse
(μm)* 200 EN 13523-1
Glans (60°):
Standard farger
Matte farger
%
%
20-40
<10
EN 13523-2
EN 13523-2
Ripefasthet (g) >5000 EN 13523-12
Slitemotstand
(Taber, 250 omdr., 1kg)
(mg) <12 EN 13523-16
Fleksibilitet:
Minimum knekkeradius

Slagholdfasthet
Vedheft
(T)

(J)
(%)
0T (16°C)
1T (0°C)
≥18
100
EN 13523-7
EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6
Maksimal kontinuerlig
driftstemperatur
(°C) 60  
Korrosjonsbestandighet:
Salttåke
Fuktighet
(t)
(t)
1000
5000
EN 13523-8
EN 13523-25
Korrosjonsbestandighet
kategori
 
RC5+

EN 10169:2022
UV-bestandighet kategori   Ruv4 EN 10169:2022
Intern miljøklassifikasjon   CPI5 EN 10169:2022

*μm = mikrometer

Anmerkninger
1. Verdiene i denne tabellen er typiske egenskaper og utgjør ikke en spesifikasjon. Testet i henhold til EN 13523.
2. Sikkerhetsdatablad kan fås ved å kontakte Tata Steel.

NO-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Confidex®-Garanti

Confidex®-Garanti

Confidex® er garantien for Colorcoat HPS200 Ultra® når produktet er benyttet som tak- eller veggkledning i uisolert bygg, isolert bygg eller som sandwich paneler i industri- eller forretningsbygg. Confidex® tilbyr den lengste og mest omfattende garantien på plastbelagte stålprodukter i Europa, og Colorcoat HPS200 Ultra® er garantert i opp til 40 år. Dramatiske og uovertrufne forbedringer i fargestabilitet og glansbestandighet gir et mer holdbart produkt med lang levetid.

Confidex®-Garantien registreres spesifikt for hvert prosjekt, og det opprettes et kontraktmessig forhold mellom Tata Steel og byggherren. Det betyr at hvis du reiser et erstatningskrav, tar du kontakt med Tata Steel direkte, uten å gå via leverandørkjeden, og sparer bade tid og penger. Hvis en ny byggherre overtar, kan garantien overføres ved ganske enkelt å fylle ut skjemaet på baksiden av garantibeviset.

Sone Confidex®

 

Confidex years NO

Anmerkninger
1. Tallene under Kyststrøk gjelder bygg mindre enn 1km fra kysten.
2. Se Confidex® søknadsskjema online for alle vilkår og betingelser
for Confidex®-garantien som er tilgjengelig.
3. Confidex® må registreres innen tre måneder etter at bygget er ferdig
for at garantien skal være gyldig.
4. Diagrammet ovenfor viser garantitiden som gjelder for Confidex®-
Garantien i Sone 1 og Sone 2.
5. Anthracite Matt er tilgjengelig med Confidex®-Garanti på opp til 40
år i Sone 1 og opp til 30 år i Sone 2.

Confidex map NO

NO-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Automatisk garanti

Automatisk garanti

Det garanteres at belegget vil ha vedheft til stålunderlaget i den relevante tidsperioden som er angitt i tabellen. Ved slutten av denne tidsperioden, for en enkelt flate, dvs. én veggflate eller én takflate, skal ikke mer enn 5% eller 100 m2 av den belagte overflaten, hvilken av disse som utgjør den minste flaten, være utsatt for flassing. Garantien gjelder kun for nedbrytning på værsiden. Klippekanter fra fabrikk er også dekket i hele garantiperioden. Det er ikke nødvendig med inspeksjon eller vedlikehold i garantiperioden. Eventuell falming eller endring av fargen skal være begrenset og ensartet ved jevn eksponering i lokalt miljø.

Eventuelle krav må fremlegges via leverandørkjeden og må, når de er Tata Steel i hende, inneholde dokumentasjon på at produktet har sin opprinnelse hos Tata Steel, ved for eksempel kopi av ordre eller faktura.

Automatisk garanti

  Innlandet: Vegg Innlandet: Tak Kyststrøk*: Vegg Kyststrøk*: Tak
Signature-farger 35 35 25 25
Classic- og Matt-farger 35 25 25 20

*Kyststrøk er definert som innen 1km fra kysten.

Garantitidene som er oppgitt ovenfor gjelder kun Norge, Danmark og Sverige.

NO-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Utvendig brannbestandighet

Utvendig brannbestandighet

For produkter til bruk på tak

Ved bruk som del av et taksystem kan Colorcoat HPS200 Ultra® klassifiseres som BTAK(t1), BTAK(t2), BTAK(t3) uten ytterligere prøver i henhold til kommisjonens beslutning 2005/403/EC for alle materialer med minimum 0,4 mm tykkelse og for alle farger I produkttilbudet.

Reaksjon ved brann

Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt testet til EN13823 samt EN11925 og kan klassifiseres i henhold til EN13501 som C-s2, d0. Denne klassifiseringen er gjeldene for materialer ≥0.47mm.

NO-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Registrering av Confidex®-garantien

Registrering av Confidex®-garantien

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor online for å registrere Confidex®-garantien for Colorcoat HPS200 Ultra®. Skjemaet benyttes til å registrere Confidex®-garantien for Sone 1 og Sone 2. For opplysninger om soner og aktuelle garanti år, klikk her.

Confidex-garantien er kun tilgjengelig for industri- og forretningsbygg.

For privatboliger er en Automatisk Garanti tilgjengelig. Vennligst klikk her for ytterligere informasjon.

Sett kryss, de med * merkede felter skal utfylles.

Registrering Confidex®-garantien

NO-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Bærekraft

Bærekraft

Hos Tata Steel satser vi på å produsere de produktene samfunnet trenger på den mest ansvarsbevisste måten. Vi har forpliktet oss til bærekraftig utvikling, og det betyr at vi aktivt styrer produktenes påvirkning og bidrag gjennom produktets livssyklus – sammen med våre leverandører, innenfor vår egen virksomhet, gjennom videre distribusjon, og ved å ta ansvar for gjenvinning av stål. Colorcoat HPS200 Ultra® har oppnådd BES 6001-sertifisering for ansvarlig innkjøp og dette forsterker vårt engasjement for bærekraftig utvikling.

Livssyklusvurdering

Vi forsøker hele tiden å sikre at produksjonsprosesser og materialer som brukes til å produsere Colorcoat HPS200 Ultra® er de mest bærekraftige som er tilgjengelig. Dessuten betyr den forbedrede robustheten og holdbarheten til Colorcoat HPS200 Ultra® at du får betydelig bedre resultater enn med andre plastbelagte stålprodukter når det gjelder miljøpåvirkninger over hele livssyklusen.

Gjenbruk og resirkulering

Colorcoat HPS200 Ultra® er helt resirkulerbart uten tap av kvalitet, gang etter gang. Det finnes en veletablert og svært effektiv infrastruktur for gjenvinning av stål som sikrer at alt stål som blir innsamlet ved slutten av levetiden returneres til stålproduksjon. Gjennom denne effektive gjenvinningen av stål, er den miljømessige satsingen på stålproduksjon aldri bortkastet, da den viser at stål er det mest bærekraftige konstruksjonsmaterialet.

Colorcoat®-tjenester

Colorcoat®-navnet er anerkjent som det eksklusive kvalitetsstempel for bygningskompetanse i metall og som støttes av et omfattende spekter av tjenester, tekniske råd og veiledning.

Referansebygg