Fasade profiler

Sinusprofiler

Sinus - Kombinasjon av trend og tradisjon

Både loddrett og vannrett går Sinus lett i samspill eller kontrast med tre, glass, betong og stein i fasader og utsmykninger. En bygning kles enkelt og raskt med Sinus profiler.

Sinusprofiler tilbys i fire varianter:18, 27, 42 og 45 mm. Profilen er velegnet til både tradisjonelle oppgaver og til helt nye bruksformål på tak og fasade. Profilen er mye brukt til kontor-, industri- og landbruksbygg. Sinus 45 kan tilbys med ConstopFilt, som effektivt motvirker kondensdrypp fra baksiden.

 

 

Sinus Wall 3
Sinus 42.960
Sinus Wall cladding from Norway
Sinus Wall
Produktspesifikasjon

NO-Construction-Product-Wall-Sinus - Nordics - 18W.1066

18W.1066
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Sinus - Nordics-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Wall-Sinus - Nordics - 27W.1000

27W.1000
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Sinus - Nordics-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Wall-Sinus - Nordics - 42W.960

42W.960
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Sinus - Nordics-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Wall-Sinus - Nordics - 45W.900

45W.900
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Sinus - Nordics-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger