Tak profiler

Høyprofiler

Rasjonelt og allsidig

Tata Steel har et bredt utvalg av Høyprofiler/selvbærende takplater. Produktet har ulike tekniske egenskaper som kan anvendes til mange ulike type bygg, særlig industri- og næringsbygg som lager bygninger, skole, barnehager og forretningssenter. Profilene kan også benyttes til bolig, der det ønskes flate tak. Høyprofilene klarer store spenn.

Den gode økonomien når det gjelder materialer og montering går imidlertid igjen over hele linjen, og gjør at høyprofil tak fremstår som en klar vinner sammenlignet med andre varmtakkonstruksjoner. Høyprofilene kan også leveres i perforert utforming for å ivareta akustiske krav. Galvanisert, interiør og polyesterlakkert er de vanligste overflatene på høyprofil. 

 

Høyprofiler
Hoyprofiler 153R840-3D
Produktspesifikasjon

NO-Construction-Product-Hoyprofiler - 70R.800

70R. 800
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-Material and colours

Materialer og farger

Galvanisert
Galvanisert stål er kaldvalset stål belagt med et sinkbelegg. Beleggets tykkelse er 275g/m2 inkl. begge sider. Galvanisert stål er fortrinnsvis beregnet for innvendig selvbærende profilerte takplater.

Colorcoat® PE 15
Colorcoat® PE 15 (Interiør)er et slett 15μm polyesterbelegg. Produktet har god fargebestandighet og høy temperaturstabilitet. Levers i RAL 9002 på våre høyprofiler. 

Polyester
Colorcoat® PE 25 (Polyester) er en polyesterbehandlet overflate. Belegget er et slett 25μm belegg. Leveres med RAL 9005 (sort) på våre høyprofiler, for utvendig bruk.

Colorcoat HPS200 Ultra® til Høyprofil (Bestillingsvare)
Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt utviklet for høy ytelse i et krevende miljø – både inne og ute. Colorcoat HPS200 Ultra® benyttes i et bredt spekter av industri- og næringsbygg, og faktiske eksempler gir ytterligere bevis for produktets suverene holdbarhet og ypperlige egenskaper. Etter strålende testresultater er Colorcoat HPS200 Ultra® klassifisert som et CPI5 produkt i henhold til EN 10169. Dette er den høyeste klassifiseringsgraden for
korrosjonsbeskyttelse for interne miljøer og betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® er ypperlig til bruk for fiskeindustrien, i kloakkrenseanlegg, kraftverk og energigjenvinnings- og prosessanlegg. Dagens Colorcoat HPS200 Ultra® leveres med omfattende garantier og kan tilby en bærekraftig løsning for det totale bygget når levetid og holdbarhet er avgjørende.

 

Egenskaper for ulike overlater og materialer til høyprofil Galv Colorcoat® PE 15Interiør (RAL 9002) Colorcoat® PE 25 (RAL 9005) Colorcoat HPS200 Ultra®2
Godstykkelse mm 0,7-1,2 0,7-1,2 0,90 0,88
Nominell organisk beleggtykkelse μm - 15 25 200
Gloss (60°) - 30 – 50% 30 – 50% 20 – 40% < 10% Matt
Ripefasthet - 1 2 3
Maximal kontinuerlig driftstemperatur: - 90°C 90°C 90°C
Korrosjonsbetandighet1 RC2 RC2 RC3 RC5
UV-bestandighet - Ruv1 Ruv3 Ruv4
Intern miljøklassifikasjon CPI1 CPI2 CPI3 CPI5
Brannegenskaper Belgg:3 A1 A1 A1 C
Baksidelakk (Grå) - 10-12 10-12 10-12

1: Korrosjonsbestandighet gjelder ikke ved perforering
2: Bestillingsvare, ta konktakt med salgsavdelingen.
3: Brannklassifisering er underlagt måling. Dobbeltsidig alternativ og constop filt er ikke testet, og sitert brannklassifisering kan derfor ikke være aktuelt.

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Hoyprofiler - 128R.930

128R. 930
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-Material and colours

Materialer og farger

Galvanisert
Galvanisert stål er kaldvalset stål belagt med et sinkbelegg. Beleggets tykkelse er 275g/m2 inkl. begge sider. Galvanisert stål er fortrinnsvis beregnet for innvendig selvbærende profilerte takplater.

Colorcoat® PE 15
Colorcoat® PE 15 (Interiør)er et slett 15μm polyesterbelegg. Produktet har god fargebestandighet og høy temperaturstabilitet. Levers i RAL 9002 på våre høyprofiler. 

Polyester
Colorcoat® PE 25 (Polyester) er en polyesterbehandlet overflate. Belegget er et slett 25μm belegg. Leveres med RAL 9005 (sort) på våre høyprofiler, for utvendig bruk.

Colorcoat HPS200 Ultra® til Høyprofil (Bestillingsvare)
Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt utviklet for høy ytelse i et krevende miljø – både inne og ute. Colorcoat HPS200 Ultra® benyttes i et bredt spekter av industri- og næringsbygg, og faktiske eksempler gir ytterligere bevis for produktets suverene holdbarhet og ypperlige egenskaper. Etter strålende testresultater er Colorcoat HPS200 Ultra® klassifisert som et CPI5 produkt i henhold til EN 10169. Dette er den høyeste klassifiseringsgraden for
korrosjonsbeskyttelse for interne miljøer og betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® er ypperlig til bruk for fiskeindustrien, i kloakkrenseanlegg, kraftverk og energigjenvinnings- og prosessanlegg. Dagens Colorcoat HPS200 Ultra® leveres med omfattende garantier og kan tilby en bærekraftig løsning for det totale bygget når levetid og holdbarhet er avgjørende.

 

Egenskaper for ulike overlater og materialer til høyprofil Galv Colorcoat® PE 15Interiør (RAL 9002) Colorcoat® PE 25 (RAL 9005) Colorcoat HPS200 Ultra®2
Godstykkelse mm 0,7-1,2 0,7-1,2 0,90 0,88
Nominell organisk beleggtykkelse μm - 15 25 200
Gloss (60°) - 30 – 50% 30 – 50% 20 – 40% < 10% Matt
Ripefasthet - 1 2 3
Maximal kontinuerlig driftstemperatur: - 90°C 90°C 90°C
Korrosjonsbetandighet1 RC2 RC2 RC3 RC5
UV-bestandighet - Ruv1 Ruv3 Ruv4
Intern miljøklassifikasjon CPI1 CPI2 CPI3 CPI5
Brannegenskaper Belgg:3 A1 A1 A1 C
Baksidelakk (Grå) - 10-12 10-12 10-12

1: Korrosjonsbestandighet gjelder ikke ved perforering
2: Bestillingsvare, ta konktakt med salgsavdelingen.
3: Brannklassifisering er underlagt måling. Dobbeltsidig alternativ og constop filt er ikke testet, og sitert brannklassifisering kan derfor ikke være aktuelt.

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Hoyprofiler - 135R.930

135R. 930
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-Material and colours

Materialer og farger

Galvanisert
Galvanisert stål er kaldvalset stål belagt med et sinkbelegg. Beleggets tykkelse er 275g/m2 inkl. begge sider. Galvanisert stål er fortrinnsvis beregnet for innvendig selvbærende profilerte takplater.

Colorcoat® PE 15
Colorcoat® PE 15 (Interiør)er et slett 15μm polyesterbelegg. Produktet har god fargebestandighet og høy temperaturstabilitet. Levers i RAL 9002 på våre høyprofiler. 

Polyester
Colorcoat® PE 25 (Polyester) er en polyesterbehandlet overflate. Belegget er et slett 25μm belegg. Leveres med RAL 9005 (sort) på våre høyprofiler, for utvendig bruk.

Colorcoat HPS200 Ultra® til Høyprofil (Bestillingsvare)
Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt utviklet for høy ytelse i et krevende miljø – både inne og ute. Colorcoat HPS200 Ultra® benyttes i et bredt spekter av industri- og næringsbygg, og faktiske eksempler gir ytterligere bevis for produktets suverene holdbarhet og ypperlige egenskaper. Etter strålende testresultater er Colorcoat HPS200 Ultra® klassifisert som et CPI5 produkt i henhold til EN 10169. Dette er den høyeste klassifiseringsgraden for
korrosjonsbeskyttelse for interne miljøer og betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® er ypperlig til bruk for fiskeindustrien, i kloakkrenseanlegg, kraftverk og energigjenvinnings- og prosessanlegg. Dagens Colorcoat HPS200 Ultra® leveres med omfattende garantier og kan tilby en bærekraftig løsning for det totale bygget når levetid og holdbarhet er avgjørende.

 

Egenskaper for ulike overlater og materialer til høyprofil Galv Colorcoat® PE 15Interiør (RAL 9002) Colorcoat® PE 25 (RAL 9005) Colorcoat HPS200 Ultra®2
Godstykkelse mm 0,7-1,2 0,7-1,2 0,90 0,88
Nominell organisk beleggtykkelse μm - 15 25 200
Gloss (60°) - 30 – 50% 30 – 50% 20 – 40% < 10% Matt
Ripefasthet - 1 2 3
Maximal kontinuerlig driftstemperatur: - 90°C 90°C 90°C
Korrosjonsbetandighet1 RC2 RC2 RC3 RC5
UV-bestandighet - Ruv1 Ruv3 Ruv4
Intern miljøklassifikasjon CPI1 CPI2 CPI3 CPI5
Brannegenskaper Belgg:3 A1 A1 A1 C
Baksidelakk (Grå) - 10-12 10-12 10-12

1: Korrosjonsbestandighet gjelder ikke ved perforering
2: Bestillingsvare, ta konktakt med salgsavdelingen.
3: Brannklassifisering er underlagt måling. Dobbeltsidig alternativ og constop filt er ikke testet, og sitert brannklassifisering kan derfor ikke være aktuelt.

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Hoyprofiler - 153R.840

153R. 840
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-Material and colours

Materialer og farger

Galvanisert
Galvanisert stål er kaldvalset stål belagt med et sinkbelegg. Beleggets tykkelse er 275g/m2 inkl. begge sider. Galvanisert stål er fortrinnsvis beregnet for innvendig selvbærende profilerte takplater.

Colorcoat® PE 15
Colorcoat® PE 15 (Interiør)er et slett 15μm polyesterbelegg. Produktet har god fargebestandighet og høy temperaturstabilitet. Levers i RAL 9002 på våre høyprofiler. 

Polyester
Colorcoat® PE 25 (Polyester) er en polyesterbehandlet overflate. Belegget er et slett 25μm belegg. Leveres med RAL 9005 (sort) på våre høyprofiler, for utvendig bruk.

Colorcoat HPS200 Ultra® til Høyprofil (Bestillingsvare)
Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt utviklet for høy ytelse i et krevende miljø – både inne og ute. Colorcoat HPS200 Ultra® benyttes i et bredt spekter av industri- og næringsbygg, og faktiske eksempler gir ytterligere bevis for produktets suverene holdbarhet og ypperlige egenskaper. Etter strålende testresultater er Colorcoat HPS200 Ultra® klassifisert som et CPI5 produkt i henhold til EN 10169. Dette er den høyeste klassifiseringsgraden for
korrosjonsbeskyttelse for interne miljøer og betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® er ypperlig til bruk for fiskeindustrien, i kloakkrenseanlegg, kraftverk og energigjenvinnings- og prosessanlegg. Dagens Colorcoat HPS200 Ultra® leveres med omfattende garantier og kan tilby en bærekraftig løsning for det totale bygget når levetid og holdbarhet er avgjørende.

 

Egenskaper for ulike overlater og materialer til høyprofil Galv Colorcoat® PE 15Interiør (RAL 9002) Colorcoat® PE 25 (RAL 9005) Colorcoat HPS200 Ultra®2
Godstykkelse mm 0,7-1,2 0,7-1,2 0,90 0,88
Nominell organisk beleggtykkelse μm - 15 25 200
Gloss (60°) - 30 – 50% 30 – 50% 20 – 40% < 10% Matt
Ripefasthet - 1 2 3
Maximal kontinuerlig driftstemperatur: - 90°C 90°C 90°C
Korrosjonsbetandighet1 RC2 RC2 RC3 RC5
UV-bestandighet - Ruv1 Ruv3 Ruv4
Intern miljøklassifikasjon CPI1 CPI2 CPI3 CPI5
Brannegenskaper Belgg:3 A1 A1 A1 C
Baksidelakk (Grå) - 10-12 10-12 10-12

1: Korrosjonsbestandighet gjelder ikke ved perforering
2: Bestillingsvare, ta konktakt med salgsavdelingen.
3: Brannklassifisering er underlagt måling. Dobbeltsidig alternativ og constop filt er ikke testet, og sitert brannklassifisering kan derfor ikke være aktuelt.

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Hoyprofiler - 158R.750

158R. 750
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-Material and colours

Materialer og farger

Galvanisert
Galvanisert stål er kaldvalset stål belagt med et sinkbelegg. Beleggets tykkelse er 275g/m2 inkl. begge sider. Galvanisert stål er fortrinnsvis beregnet for innvendig selvbærende profilerte takplater.

Colorcoat® PE 15
Colorcoat® PE 15 (Interiør)er et slett 15μm polyesterbelegg. Produktet har god fargebestandighet og høy temperaturstabilitet. Levers i RAL 9002 på våre høyprofiler. 

Polyester
Colorcoat® PE 25 (Polyester) er en polyesterbehandlet overflate. Belegget er et slett 25μm belegg. Leveres med RAL 9005 (sort) på våre høyprofiler, for utvendig bruk.

Colorcoat HPS200 Ultra® til Høyprofil (Bestillingsvare)
Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt utviklet for høy ytelse i et krevende miljø – både inne og ute. Colorcoat HPS200 Ultra® benyttes i et bredt spekter av industri- og næringsbygg, og faktiske eksempler gir ytterligere bevis for produktets suverene holdbarhet og ypperlige egenskaper. Etter strålende testresultater er Colorcoat HPS200 Ultra® klassifisert som et CPI5 produkt i henhold til EN 10169. Dette er den høyeste klassifiseringsgraden for
korrosjonsbeskyttelse for interne miljøer og betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® er ypperlig til bruk for fiskeindustrien, i kloakkrenseanlegg, kraftverk og energigjenvinnings- og prosessanlegg. Dagens Colorcoat HPS200 Ultra® leveres med omfattende garantier og kan tilby en bærekraftig løsning for det totale bygget når levetid og holdbarhet er avgjørende.

 

Egenskaper for ulike overlater og materialer til høyprofil Galv Colorcoat® PE 15Interiør (RAL 9002) Colorcoat® PE 25 (RAL 9005) Colorcoat HPS200 Ultra®2
Godstykkelse mm 0,7-1,2 0,7-1,2 0,90 0,88
Nominell organisk beleggtykkelse μm - 15 25 200
Gloss (60°) - 30 – 50% 30 – 50% 20 – 40% < 10% Matt
Ripefasthet - 1 2 3
Maximal kontinuerlig driftstemperatur: - 90°C 90°C 90°C
Korrosjonsbetandighet1 RC2 RC2 RC3 RC5
UV-bestandighet - Ruv1 Ruv3 Ruv4
Intern miljøklassifikasjon CPI1 CPI2 CPI3 CPI5
Brannegenskaper Belgg:3 A1 A1 A1 C
Baksidelakk (Grå) - 10-12 10-12 10-12

1: Korrosjonsbestandighet gjelder ikke ved perforering
2: Bestillingsvare, ta konktakt med salgsavdelingen.
3: Brannklassifisering er underlagt måling. Dobbeltsidig alternativ og constop filt er ikke testet, og sitert brannklassifisering kan derfor ikke være aktuelt.

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Hoyprofiler - 205R.750

205R. 750
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-Material and colours

Materialer og farger

Galvanisert
Galvanisert stål er kaldvalset stål belagt med et sinkbelegg. Beleggets tykkelse er 275g/m2 inkl. begge sider. Galvanisert stål er fortrinnsvis beregnet for innvendig selvbærende profilerte takplater.

Colorcoat® PE 15
Colorcoat® PE 15 (Interiør)er et slett 15μm polyesterbelegg. Produktet har god fargebestandighet og høy temperaturstabilitet. Levers i RAL 9002 på våre høyprofiler. 

Polyester
Colorcoat® PE 25 (Polyester) er en polyesterbehandlet overflate. Belegget er et slett 25μm belegg. Leveres med RAL 9005 (sort) på våre høyprofiler, for utvendig bruk.

Colorcoat HPS200 Ultra® til Høyprofil (Bestillingsvare)
Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt utviklet for høy ytelse i et krevende miljø – både inne og ute. Colorcoat HPS200 Ultra® benyttes i et bredt spekter av industri- og næringsbygg, og faktiske eksempler gir ytterligere bevis for produktets suverene holdbarhet og ypperlige egenskaper. Etter strålende testresultater er Colorcoat HPS200 Ultra® klassifisert som et CPI5 produkt i henhold til EN 10169. Dette er den høyeste klassifiseringsgraden for
korrosjonsbeskyttelse for interne miljøer og betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® er ypperlig til bruk for fiskeindustrien, i kloakkrenseanlegg, kraftverk og energigjenvinnings- og prosessanlegg. Dagens Colorcoat HPS200 Ultra® leveres med omfattende garantier og kan tilby en bærekraftig løsning for det totale bygget når levetid og holdbarhet er avgjørende.

 

Egenskaper for ulike overlater og materialer til høyprofil Galv Colorcoat® PE 15Interiør (RAL 9002) Colorcoat® PE 25 (RAL 9005) Colorcoat HPS200 Ultra®2
Godstykkelse mm 0,7-1,2 0,7-1,2 0,90 0,88
Nominell organisk beleggtykkelse μm - 15 25 200
Gloss (60°) - 30 – 50% 30 – 50% 20 – 40% < 10% Matt
Ripefasthet - 1 2 3
Maximal kontinuerlig driftstemperatur: - 90°C 90°C 90°C
Korrosjonsbetandighet1 RC2 RC2 RC3 RC5
UV-bestandighet - Ruv1 Ruv3 Ruv4
Intern miljøklassifikasjon CPI1 CPI2 CPI3 CPI5
Brannegenskaper Belgg:3 A1 A1 A1 C
Baksidelakk (Grå) - 10-12 10-12 10-12

1: Korrosjonsbestandighet gjelder ikke ved perforering
2: Bestillingsvare, ta konktakt med salgsavdelingen.
3: Brannklassifisering er underlagt måling. Dobbeltsidig alternativ og constop filt er ikke testet, og sitert brannklassifisering kan derfor ikke være aktuelt.

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Hoyprofiler - Deep Deck 200R.856

200R. 856
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-Material and colours

Materialer og farger

Galvanisert
Galvanisert stål er kaldvalset stål belagt med et sinkbelegg. Beleggets tykkelse er 275g/m2 inkl. begge sider. Galvanisert stål er fortrinnsvis beregnet for innvendig selvbærende profilerte takplater.

Colorcoat® PE 15
Colorcoat® PE 15 (Interiør)er et slett 15μm polyesterbelegg. Produktet har god fargebestandighet og høy temperaturstabilitet. Levers i RAL 9002 på våre høyprofiler. 

Polyester
Colorcoat® PE 25 (Polyester) er en polyesterbehandlet overflate. Belegget er et slett 25μm belegg. Leveres med RAL 9005 (sort) på våre høyprofiler, for utvendig bruk.

Colorcoat HPS200 Ultra® til Høyprofil (Bestillingsvare)
Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt utviklet for høy ytelse i et krevende miljø – både inne og ute. Colorcoat HPS200 Ultra® benyttes i et bredt spekter av industri- og næringsbygg, og faktiske eksempler gir ytterligere bevis for produktets suverene holdbarhet og ypperlige egenskaper. Etter strålende testresultater er Colorcoat HPS200 Ultra® klassifisert som et CPI5 produkt i henhold til EN 10169. Dette er den høyeste klassifiseringsgraden for
korrosjonsbeskyttelse for interne miljøer og betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® er ypperlig til bruk for fiskeindustrien, i kloakkrenseanlegg, kraftverk og energigjenvinnings- og prosessanlegg. Dagens Colorcoat HPS200 Ultra® leveres med omfattende garantier og kan tilby en bærekraftig løsning for det totale bygget når levetid og holdbarhet er avgjørende.

 

Egenskaper for ulike overlater og materialer til høyprofil Galv Colorcoat® PE 15Interiør (RAL 9002) Colorcoat® PE 25 (RAL 9005) Colorcoat HPS200 Ultra®2
Godstykkelse mm 0,7-1,2 0,7-1,2 0,90 0,88
Nominell organisk beleggtykkelse μm - 15 25 200
Gloss (60°) - 30 – 50% 30 – 50% 20 – 40% < 10% Matt
Ripefasthet - 1 2 3
Maximal kontinuerlig driftstemperatur: - 90°C 90°C 90°C
Korrosjonsbetandighet1 RC2 RC2 RC3 RC5
UV-bestandighet - Ruv1 Ruv3 Ruv4
Intern miljøklassifikasjon CPI1 CPI2 CPI3 CPI5
Brannegenskaper Belgg:3 A1 A1 A1 C
Baksidelakk (Grå) - 10-12 10-12 10-12

1: Korrosjonsbestandighet gjelder ikke ved perforering
2: Bestillingsvare, ta konktakt med salgsavdelingen.
3: Brannklassifisering er underlagt måling. Dobbeltsidig alternativ og constop filt er ikke testet, og sitert brannklassifisering kan derfor ikke være aktuelt.

NO-Construction-Product-Hoyprofiler-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger