Takprofiler

Sinusprofiler

Sinus - Kombinasjon av trend og tradisjon

Både loddrett og vannrett går Sinus lett i samspill eller kontrast med tre, glass, betong og stein i fasader og utsmykninger. En bygning kles enkelt og raskt med Sinus profiler.

Sinusprofiler tilbys i fire varianter:18, 27, 42 og 45 mm. Profilen er velegnet til både tradisjonelle oppgaver og til helt nye bruksformål på tak og fasade. Profilen er mye brukt til kontor-, industri- og landbruksbygg. Sinus 45 kan tilbys med ConstopFilt, som effektivt motvirker kondensdrypp fra baksiden.

 

 

Sinus Roof
Sinus 42.960
Produktspesifikasjon

NO-Construction-Product-Roof-Sinus - Nordics - 18R.990

18R.990
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Sinus - Nordics-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Roof-Sinus - Nordics - 27R.1000

27R.1000
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Sinus - Nordics-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Roof-Sinus - Nordics - 42R.960

42R.960
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Sinus - Nordics-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger

NO-Construction-Product-Roof-Sinus - Nordics - 45R.900

45R.900
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Sinus - Nordics-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger