Digitale verktøy
BIM-objekter er nå tilgjengelig for våre byggvarer
Tata Steel construction

BIM står bak en digital revolusjon innenfor byggvare. For oss er dette en enorm mulighet til å møte, og overkomme, utfordringen.

DNA profiler main
YMonline res

 

Gratis registrering til DNA-profiler for deres BIM-objekt

Vi har lansert nya DNA Profiler, et banebrytende BIM-og produktdataverktøy for flere enn 6000 av våre europeiske byggeprodukter for å legge til rette for arkitekter, kunder, ingeniører og anleggsledere i utformingen og forvaltningen av deres bygninger. 

DNA-profilene har blitt designet for å minimalisere overbelastning av data og lar brukerne, uansett trinn i byggeprosessen, hente inn BIM-data på akkurat det nivået de trenger – i formater som blant annet Autodesk Revit, ARCHICAD, Tekla, Allplan og Trimble SketchUp.

I tillegg til våre DNA-profiler kan du få tilgang til vårt innhold om BIM på BIMobject her eller du kan følge lenkene til enkeltproduktene på våre nettsider.

bim object tata steel construction

 

 

Vi fortsetter å samarbeide med BIMobjects og andre IT-spesialister for å utvikle nye måter å integrere våre objekter og (utvalgte) data inn i plattformene som brukes av konsulentene.

Om du trenger ytterligere BIM-innhold eller informasjon om fremtidig utvikling av BIM, vennligst ta kontakt gjennom BIM@tatasteeleurope.com

Hva er BIM?

BIM er en forkortelse for Building Information Modelling. Det beskriver prosessen med å, i samarbeid, designe et bygg ved bruk av ett sammenhengende system med datamodeller (3D) i stedet for separate sett med tegninger. Men BIM går lenger enn tegninger. Modellene gir muligheten til å legge til data for hver og én av produktene (objektene) i bygningen eller anlegget.

Initialt vil dataene som leveres av byggvareprodusentene inkludere ting som produsentens kontaktinformasjon, mekaniske egenskaper, informasjon om ytelse, vedlikeholdskrav og garantiperioder. Det vil i fremtiden utvides til å omfatte ledetid, pris og mye, mye mer.

Det muliggjør enorme besparelser i form av tid og kostnad, større nøyaktighet i estimering, og unngåelse av feil, endringer og merarbeid som følge av tapt informasjon. Å implementere BIM er mye mer omfattende enn bare skifte programvaren man bruker. For å oppnå alle fordeler må alle innenfor arkitektur, ingeniørtjenester, bygg- og anlegg og industri måtte lære seg å arbeide på grunnleggende nye måter.

Myndighetene i mange land og kunder av bygg- og anlegg holder på å utvikle nye strategier og standarder for å implementere BIM i løpet av de neste årene. I Storbritannia har myndighetene allerede gjort det obligatorisk å gjøre Level 2 BIM tilgjengelig for alle innkjøpskontrakter.

Hos Tata Steel er vi inneforstått med denne bevegelsen mot en sammenkoblet, digital verden og utvikler våre systemer og prosesser for å tilpasse oss. Det å kunne levere mer informasjon i ulike formater gjennom sammenkoblede plattformer er en viktig del av vår langsiktige strategi overfor bygg- og anleggsbransjen.

Se vår paneldebatt med ledende representanter fra byggebransjen om terskelen med å implementere BIM.

Kategorier