Färdigt stålbeklädnad

Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat HPS200 Ultra® levererar exceptionell prestanda och korrosionsbeständighet.

Uppbackat med ännu fler extrema tester och globala data från verkligheten för att uppvisa den bästa kombinationen av utmärkt färgstabilitet, glansbeständighet och enastående hållbarhet. För att göra det lättare att välja färg är färgpaletten grupperad så här: Signature, Classic och ännu fler nya Matt-färger.

 

Norwegian House
FPO0958-072.jpg
Dong Energy using Colorcoat HPS200 Ultra
poco loco tata steel construction
cardiff city stadium tata steel construction
jaguar tata steel construction
jumbo tata steel construction
Produktspecifikation

SV-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra-default

Colorcoat HPS200 Ultra
Produktspecifikation

SV-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Produkt-egenskaper och fördelar

Produkt-egenskaper och fördelar
  • Optimerad Galvalloy™ metallbeläggning för exceptionell korrosionsbeständighet och skydd vid snittytor.
  • Överträffar kraven hos Ruv4 och RC5+ I EN 10169:2022 och uppvisar utmärkt färgstabilitet, glansbeständighet och korrosionsbeständighet.
  • Scintilla®-prägling som ett äkthetsbevis från Tata Steel.
  • Tillverkat i Storbritannien för lägre koldioxidutsläpp och certifierat enligt standarden BES 6001 för ansvarsfulla inköp.
  • Confidex®-garanti som gäller upp till 40 år för vädersidan på industriella och kommersiella byggnader utan att inspektion eller underhåll behövs för att upprätthålla dess giltighet.
  • Överträffar kraven i CPI5 enligt EN 10169:2022 vilket visar på utmärkta, inre, barriärskyddande egenskaper.
  • Standardstorlekar finns tillgängliga med korta produktionsledtider.
  • BBA-certifierat för att hålla i över 40 år.
  • Helt återvinningsbart. 

SV-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Oöverträffad produkt-prestanda

Oöverträffad produkt-prestanda

Extrem hållbarhet

Colorcoat HPS200 Ultra® har utvecklats för att användas i krävande miljöer – både utomhus och inomhus. Det har utsatts för omfattande naturliga och accelererade tester, ofta långt utöver de krav som ställs. Colorcoat HPS200 Ultra® används i en mängd olika industriella och kommersiella byggnader, och verkliga situationer ger ytterligare bevis för produktens extrema hållbarhet.

De utmärkta testresultaten innebär att Colorcoat HPS200 Ultra® klassificeras som en CPI5- produkt enligt EN 10169:2010. Det är den högsta klassificerade nivån av korrosionsbeständighet för inre miljöer och innebär att Colorcoat HPS200 Ultra® lämpar sig att användas i de mest krävande inre miljöerna, som till exempel simbassänger, avloppsreningsverk, kraftverk, avfalls- och beredningsanläggningar. Dagens extremt hållbara Colorcoat HPS200 Ultra® levereras med omfattande garantier och erbjuder en hållbar lösning för klimatskal där lång livslängd och hållbarhet är absolut nödvändigt.

Dubbelsidigt alternativ

För att Colorcoat HPS200 Ultra® ska kunna vara så extremt hållbart som det är har det som standard försetts med en högkvalitativ baksideslack, men finns också i dubbelsidigt utförande. Detta ger ett robust skydd på baksidan av stålytorna på byggnader med krävande inre och yttre miljöer såsom fabriker.

Oöverträffad korrosionsbeständighet

På Colorcoat HPS200 Ultra® används den unika och beprövade metallbeläggningen Galvalloy™ från Tata Steel. Galvalloy™ är tillverkat av en speciell blandning av 95% Zink (Zn) och 5% Aluminium (Al) som överensstämmer med EN 10346:2009. De noggrant utvecklade andelarna av Zink och Aluminium i Galvalloy™ ger en kombination av ökat barriärskydd och katodiskt skydd jämfört med konventionella varmförzinkade beläggningar (HDG) och ger en oöverträffad korrosionsbeständighet, även vid snittytorna. 

Galvalloy comparison SE

Typiska egenskaper 

Colorcoat HPS200 Ultra®     Teststandard
Nominell organisk skikttjocklek (μm)* 200 EN 13523-1
Spegelglans (60°): Ej matta färger % 20-40 EN 13523-2
Spegelglans (60°): Matta färger % <10 EN 13523-2
Reptålighet (g) >5000 EN 13523-12
Nötningsmotstånd (Taber, 250 varv, 1 kg) (mg) <12 EN 13523-16
Flexibilitet: Min. bockningsradie (T) 0T (16°C) EN 13523-7
    1T (0°C) EN 13523-7
Flexibilitet: Slaginverkan på motsatt sida (J) ≥18 EN 13523-5
Flexibilitet: Vidhäftning (korsvis) (%) 100 EN 13523-6
Högsta kontinuerliga drifttemperatur (°C) 60  
Korrosionsbeständighet: Saltsprayprov (h) 1000 EN 13523-8
Korrosionsbeständighet: Luftfuktighet (h) 5000 EN 13523-25
Korrosionsbeständighet kategori   RC5+ EN 10169:2022
UV-beständighet kategori   Ruv4 EN 10169:2022
Inre miljöklassificering   CPI5 EN 10169:2022

*μm = mikrometer

Obs
1. Siffrorna i denna tabell är typiska egenskaper och utgör inte en specifikation. Testat i enlighet med EN 13523.
2. Kontakta Tata Steel för hälso- och säkerhetsdatablad.

SV-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Confidex®-garantin

Confidex®-garantin

Confidex® garantin visar Colorcoat HPS200 Ultra® unika produktprestanda när det används i externa, konventionella klimatskal som tak- och väggbeklädnad med enkla, uppbyggda eller sammansatta paneler i industriella och kommersiella byggnader. Confidex® erbjuder den längsta och mest omfattande garantin för färdigbehandlat stål i Europa med en garanti för Colorcoat HPS200 Ultra® på upp till 40 år. Dramatiska och oöverträffade förbättringar i färgstabilitet och glanshållning innebär en hållbar produkt med lång livslängd.

Confidex®-Garantin är projektspecifik och utgör vid registrering ett avtalsförhållande mellan Tata Steel och byggnadsägaren, vilket betyder att i händelse av en fordran sker kontakten direkt med Tata Steel, vilket sparar både tid och pengar. Dessutom överförs garantin enkelt om byggnaden byter ägare genom att fylla i blanketten på baksidan av garantibeviset. 

Confidex years SE

Obs
1. Siffror under rubriken “Vid kusten” gäller byggnader inom 1km
avstånd från kusten.
2. Fullständiga villkor för Confidex®-Garantin finns på ansökningsformuläret.
3. Confidex® måste registreras inom 3 månader från byggnadens
färdigställande för att garantin ska gälla.
4. Perioderna för Confidex®-Garantin i diagrammet ovan gäller för
Zon 1 och Zon 2. 
5. Färgen Anthracite Matt finns tillgänglig med Confidex®-Garanti upp
till 40 år i zon 1 och upp till 30 år i zon 2.

Confidex map SE

SV-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Utvändig brandpåverkan

Utvändig brandpåverkan

För taktäckande produkter

När Colorcoat HPS200 Ultra® används som en del av ett takbeklädnadssystem kan det utan ytterligare tester klassificeras som B-tak(t1), B-tak(t2) eller B-tak(t3) i enlighet med kommissionens beslut 2005/403/EC. Detta gäller för alla material tjockare än eller lika med 0,4mm och för alla färger i sortimentet.

Reaktion vid brandpåverkan

Colorcoat HPS200 Ultra® kan utan ytterligare tester anses klassificerat som C-s3,d0, i enlighet med kommissionens beslut 2010/737/EC. 

SV-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Registrera din Confidex®-garanti

Registrera din Confidex®-garanti

Fyll i nedanstående onlineformulär för att registrera din Confidex®-garanti för Colorcoat HPS200 Ultra®. Detta formulär kan användas för att registrera Confidex®-garantin för Zon 1 och Zon 2. För information om de olika zonerna och det antal år som gäller för varje kan du klicka här.

Confidex® garantin är endast avsedd för kommersiella och industriella byggnader. 

* dessa fält ska fyllas.

Registrera Confidex®-garanti

SV-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Hållbarhet

Hållbarhet

På Tata Steel är vi fast beslutna att göra produkter som samhället behöver och tillverka dem med ansvar. Vårt engagemang för hållbarhet betyder också att vi aktivt tar hand om våra produkter genom hela deras livscykel – med våra leverantörer, inom vår organisation, med våra distributörer, och genom att ta ansvar för återvinningen av stål. Colorcoat HPS200 Ultra® har tilldelats certifikatet BES 6001 för ansvarsfulla inköp vilket ytterligare stärker vårt engagemang för hållbarhet. Livssyklusvurdering Vi forsøker hele tiden å sikre at produksjonsprosesser og materialer som brukes til å produsere Colorcoat HPS200 Ultra® er de mest bærekraftige som er tilgjengelig. Dessuten betyr den forbedrede robustheten og holdbarheten til Colorcoat HPS200 Ultra® at du får betydelig bedre resultater enn med andre plastbelagte stålprodukter når det gjelder miljøpåvirkninger over hele livssyklusen.

Livscykelanalys

Vi strävar ständigt efter att säkerställa att tillverkningsprocesser och material som används vid framställningen av Colorcoat HPS200 Ultra® är de mest hållbara som finns. Den förbättrade robustheten och hållbarheten hos Colorcoat HPS200 Ultra® betyder dessutom att det ger betydligt bättre resultat än andra färdigbehandlade stålprodukter vad gäller miljöpåverkan över hela dess livscykel.

Återanvändning och återvinning

Colorcoat HPS200 Ultra® kan återvinnas gång på gång utan att förlora i kvalitet. Det finns en väl etablerad och väldigt effektiv infrastruktur vad gäller stålåtervinning som säkerställer att allt stål som samlas in vid produktens slut går tillbaka in i ståltillverkningen. Genom denna effektiva stålåtervinning går aldrig miljöinvesteringar i ståltillverkning till spillo, vilket gör stål till det mest hållbara konstruktionsmaterialet.

Colorcoat®-tjänster

Varumärket Colorcoat® är erkänt som en exklusiv kvalitetsstämpel och ett signum för expertis inom metallbeläggningar och stöds av ett omfattande utbud av tjänster, teknisk rådgivning och vägledning. Colorcoat®-tjenester Colorcoat®-navnet er anerkjent som det eksklusive kvalitetsstempel for bygningskompetanse i metall og som støttes av et omfattende spekter av tjenester, tekniske råd og veiledning.

Fallstudier

Från väsentliga strukturella byggstenar till slående estetiska funktioner kan arkitekter, ingenjörer, kostnadskonsulter och entreprenörer nu, mer än någonsin, med förtroende välja att använda stål.