Tata Steel employee wearing hard hat, high viz jacket and gloves working on a steel coil
Översikt
Manual
Halmstad Steel Service Centre och Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad
Översikt

Halmstad Steel Service Centre i Sverige och Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad i Norge är två av väletablerade stålservicecenter i Skandinavien.

I Halmstad går huvuddelen av produktionen till fordonsindustrin. Medan på anläggningen i Norge är produktionen relativt jämt fördelad mellan de olika industrisegmenten

På stålservicecentren bearbetas tunnplåten till det efterfrågade formatet. Plåten slittas, riktas, klipps och formas för att passa olika produkter inom de flesta industrisegmenten i hela Norden. I Halmstad finns sex produktionslinjer och i Fredrikstad finns det sex produktionslinjer.

Några av anläggningar viktigaste uppgifter är att kvalitetssäkra produkterna, hålla snabba leveranstider och erbjuda flexibel orderhantering.

Tata Steel gör också kontinuerliga investeringar i produktionskapaciteten för att tillmötesgå den ökade efterfrågan av höghållfaststål och under 2017 genomförs en översyn av maskinparken i Halmstad.

Halmstad Steel Service Center och Norsk Stål Tynnplater kommer genom ett närmare samarbete kunna erbjuda ännu kortare ledtider, snabbare leveranser och större flexibilitet i både produkt- och serviceutbudet. Därtill kommer de nu att kunna erbjuda hela Tata Steels produktutbud till alla kunder i hela Norden.

– När vi nu integrerar dessa två servicecenter fullt ut kommer vi få en mycket stor produktionskapacitet och en än större flexibilitet. Vi får en stor bearbetningskapacitet och kan snabbt leverera stora produktvolymer för kunder inom alla industrisegment, säger Michael Andersson, chef vid Norsk Stål Tynnplater AS & AB och Halmstad Steel Service Center AB.

Båda anläggningarna är väl positionerade för leveranser i Norden. Halmstad Steel Service Center som är nära beläget till både järnvägen och hamnen, kan enkelt hantera leveranser till och från södra Sverige. Därtill finns närheten till motorvägen mellan Göteborg och Köpenhamn för lastbilstransporter. Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad ligger nära den svensk-norska gränsen och har ett bra läge för att nå såväl den norska som den svenska marknaden.
 

Bearbetningskapacitet
Manual
Servicecenter - Sverige / Norge
Bearbetningskapacitet

Halmstad Steel Servicecenter 

Våra Stålservicecenters har följande kapacitet:

  Spaltning Klippning
Tjocklek 0.3 – 4.0mm 0.4 – 3.0mm
Bredd 8 – 1530mm < 1600mm
Längd - 300 – 6000mm

Vi samarbetar också med externa partners vilket ger ytterligare kapacitet och produktionsmöjligheter. Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för era behov.


Norsk Stål Tynnplater  

  Spaltning Klippning
Tjocklek 0.4 – 3.0mm 0.4 – 3.0mm
Bredd 20 – 1550mm < 1550mm
Längd - 300 – 4125mm

Tala med vår försäljningsavdelning om specifika tekniska möjligheter för kombination, tolerans och kvalitet för olika dimensioner.

 

Kontaktinformation
Manual
Servicecenter - Sverige / Norge
Kontaktinformation

Halmstad Steel Service Centre 
Turbingatan 1
SE-302 50 Halmstad
Sverige

+46 (0) 102 065700
HalmstadSSC@tatasteeleurope.com
karta

Thomas Nilsson
Sälj- och marknadschef, Industri Sverige
M: 0706-200 755
E: thomas.nilsson@tatasteeleurope.com

Anna Olsson, Sales support
M: +46709833035
E: anna.olsson@tatasteeleurope.com

Håkan Karlsson, Automotive
M: 0709-833055
E:hakan.karlsson@tatasteeleurope.com         

Fredrik Wänt, industri
M: +46 (0)709 83 30 68
E: fredrik.want@tatasteeleurope.com

Agneta Bengtsson, Sales support
M: +46(0) 709833155
E: agneta.bengtsson@tatasteeleurope.com
 

Norsk Stål Tynnplater 
Östra Rönneholmsvägen 11B
211 47 Malmö
Sverige

+46 (0)40 579241
+46 (0)706 200755
+46 (0)706 940755

firmapost@nst.eu
karta

Thomas Nilsson
Sälj- och marknadschef, Industri Sverige
M: 0706-200 755
E: thomas.nilsson@tatasteeleurope.com

Robert Lindahl, säljare
M: 0706-940 755
E: robert.lindahl@tatasteeleurope.com

Norsk Stål Tynnplater 
Habornveien 60
N-1630 Gamle Fredrikstad
Norge

+47 (0) 69 35 84 00
firmapost@nst.eu
karta

Stine Såheim, säljare
M: +47 40478209
E: ss@nst.eu

Stein Henning Hansen, säljare
M: +4791904745
E: stein.hansen@nst.eu