Tata Steel employee wearing hard hat, high viz jacket and gloves working on a steel coil
Översikt
Manual
Halmstad Steel Service Centre och Norsk Stål Tynnplater
Översikt

Halmstad Steel Service Centre ett väletablerat stålservicecenter i Skandinavien.

Produktionen till svenska kunder fördelas mellan fordonsindustrin, industri och byggsektorn, medan produktionen för norska kunder är relativt jämt fördelad mellan de olika industrisegmenten.

På stålservicecentret bearbetas tunnplåten till det efterfrågade formatet. Plåten slittas, riktas och klipps för att passa olika produkter inom de flesta industrisegmenten i hela Norden. På stålservicecentret finns sex produktionslinjer.

Några av anläggningens viktigaste uppgifter är att kvalitetssäkra produkterna, hålla snabba leveranstider och erbjuda flexibel orderhantering.

Tata Steel gör också kontinuerliga investeringar i produktionskapaciteten för att tillmötesgå den ökade efterfrågan av höghållfaststål och en översyn av maskinparken i Halmstad görs därför kontinuerligt. Halmstad Steel Service Center kan erbjuda ännu kortare ledtider, snabbare leveranser och större flexibilitet i både produkt- och serviceutbud. Därtill kommer vi nu att kunna erbjuda hela Tata Steels produktutbud till alla kunder i Skandinavien.

"Eftersom vi nu har en helt centraliserad produktion, till anläggningen i Halmstad, har vi en betydande bearbetningskapacitet och kan snabbt leverera stora produktvolymer till kunder inom alla industrisegment", säger Michael Andersson, chef för Norsk Stål Tynnplater AS & AB och Halmstad Steel Service Center AB.

Anläggningen är väl positionerad för leveranser i Skandinavien. Halmstad Steel Service Centre som är nära beläget till både järnväg och hamn, kan enkelt hantera leveranser till och från södra Sverige. Därtill finns goda transportmöjligheter för mer långväga transporter till kunder i Skandinavien.

Bearbetningskapacitet
Manual
Servicecenter - Sverige / Norge
Bearbetningskapacitet

Halmstad Steel Servicecenter 

Vårt Stålservicecenter har följande kapacitet:

  Spaltning Klippning
Tjocklek 0.3 – 4.0mm 0.4 – 3.0mm
Bredd 8 – 1530mm < 1600mm
Längd - 300 – 6000mm

Vi samarbetar också med externa partners vilket ger ytterligare kapacitet och produktionsmöjligheter. Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för era behov.

 

 

Kontaktinformation
Manual
Servicecenter - Sverige / Norge
Kontaktinformation

För alla försäljnings- och tekniska frågor vänligen kontakta:

Halmstad Steel Service Centre 

Turbingatan 1
SE-302 50 HALMSTAD
Sverige

+46 (0) 102 065700
halmstadscc@tatasteeleurope.com
 

Sales contacts:

Thomas Nilsson
Sales and Marketing Manager, General Industry, Sweden
M: +46 70 620 07 55
E: thomas.nilsson@tatasteeleurope.com

Andreas Andersson, Automotive
M: +46 70 983 30 52
E: andreas.andersson@tatasteeleurope.com

Michaela Dahlqvist, Industry
M: +46 70 983 30 68
E: michaela.dahlqvist@tatasteeleurope.com

Jessica Andersson, Backoffice
M: +46 70 983 49 15
E: jessica.andersson@tatasteeleurope.com


 
Sales contacts:

Stein Henning Hansen, Sales
M: +47 91 904 745
E: stein.hansen@nst.eu

Andreas Andersson, Automotive
M: +46 70 983 30 52
E: andreas.andersson@tatasteeleurope.com

Hilde Gjerdsbakk, Backoffice
M: +47 69 358 405
E: hilde.gjerdsbakk@nst.eu

Norsk Stål Tynnplater, Malmö

Norsk Stål Tynnplater (Office)
Östra Rönneholmsvägen 11B
SE-211 47 MALMÖ
Sweden

T: +46 40 57 92 41
T: +46 70 620 07 55
T: +46 70 694 07 55
 
Sales contacts:

Thomas Nilsson
Sales and Marketing Manager, General Industry, Sweden
M: +46 70 620 07 55
E: thomas.nilsson@tatasteeleurope.com

Robert Lindahl, Sales Manager, General Industry
M: +46 70 694 07 55
E: robert.lindahl@tatasteeleurope.com