Hållbarhet

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp har snabbt blivit en viktig fråga inom byggsektorn och det bredare perspektivet av hållbarhet.

Ansvarsfulla inköp har snabbt blivit en viktig fråga inom byggsektorn och det bredare perspektivet av hållbarhet.

responsible sourcing 1a
responsible sourcing 2a
responsible sourcing 3a

Byggkunderna måste kunna vara säkra på att deras hållbarhetsstrategi stöds av de byggprodukter som de använder.

Med detta i åtanke blev Tata Steel under 2010 det första företaget inom stålsektorn som uppnådde certifiering enligt hållbarhetsstandarden UK Building Research Establishment, BES 6001 för företagets Colorcoat®-produkter. Detta följdes 2014 upp av en certifiering för alla i Storbritannien tillverkade byggprodukter i stål, med en klassificeringen ”Mycket bra”, vilket gjorde Tata Steel till det största företaget som uppnått BRE:s standard BES 6001 gällande ansvarsfulla inköp.

Denna standard intygar att vi är en ansvarig leverantör enligt de detaljerade kriterier som gäller både för administrationen av våra anläggningar och för hur hållbarheten förlängs bakåt genom distributionskedjan, med början i de gruvor som järnmalmen ursprungligen kommer från. Omcertifiering gjordes 2015.

Genom denna externa validering av våra processer och procedurer kan kunderna få en uppfattning om vårt hållbarhetsarbete inom byggsektorn och visa att de beställer sina produkter från en ansvarsfull leverantör. Dessutom kan designers och utvecklare specificera och använda dessa produkter väl förvissade om de är fullt certifierade enligt BES 6001, vilket därmed ger dem ytterligare meriter för ansvarsfulla inköp av material inom andra tillämpliga standarder, som till exempel BREEAM, Code for Sustainable Homes och CEEQUAL.