Løgstør Boat Hotel

Annet referansebygg. Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat® PE 25

FPO7528 main
FPO7568 main
FPO7567 main
FPO7464 main
FPO7468 main
FPO7516 main
FPO7568 main
FPO7567 main
FPO7464 main
FPO7468 main
FPO7516 main
FPO7528 main
Text after image field

Båter beskyttet
i stålinnpakning 

Løgstørs plassering ved Limfjorden er både en fordel og en ulempe. Gjentatte ganger rammes de lavtliggende bydelene ved havnen av oversvømmelser i vinterhalvåret, og den salte vestavinden sliter på bygninger og materiell.

Nå har båtfolket i byen fått tilgang til sikker vinterlagring for deres kjæreste eiendeler. Løgstør Båthotell har skutt i været på en litt høyereliggende del av havnen. Med sine elegante mattsvarte stålfasader og -tak, rager bygget som et blikkfang med den blå fjorden som bakgrunn og med sin hvite port og høytsittende vinduer som estetiske kontraster.

Innehaver av Løgstør Bådhotel er firmaet Sobico A/S, som eies av paret Sonja og Birger T. Larsen. De ga HP Byg A/S i Hjørring oppgaven som arkitekt og totalentreprenør.

”I samarbeid med vår kalkulasjonsavdeling kom vi sammen frem til at bygningen burde bekles med stålprofiler fra Tata Steel. Alternativer ble vurdert, men Tata Steel vant på at ingen andre er i stand til å gi en 30 års garanti på fasadens og takets utseende,” forteller prosjektleder Bjarne Christensen, HP Byg A/S.

Confidex-garantien fra Tata Steel er gjeldende i 30 år når bygningen som her ligger under 1.000 meter fra kysten. En trygghet for en byggherre i det harde klimaet langs Limfjorden.

Båthotellet er på 600 kvadratmeter og fremstår, bortsett fra et lite toalett og utstyrsrom, som én stor steinbelagt hall der trailere med båter kan rulles direkte inn.  Hallen er ikke oppvarmet, men er isolert.

Fasader og tak er bygget opp av Colorcoat HPS200 Ultra® sandwichpaneler fra Tata Steel, med 120 mm mineralull kledd med behandlede, svarte stålplater ytterst. Mønsteret er vannrett klinkebekledning på fasadene og loddrette bølger på takplatene.

Innvendig er elementene bekledd med lyse stålplater. Øverst avsluttes taket med et gjennomgående takvindu, som også fungerer som brannventilasjon. Isoleringen sikrer at det er plussgrader i hallen selv midt på den kaldeste vinteren.

”Bygningen er stål hele veien rundt. På stålbjelkene, som har et fritt spenn på 20 meter, har vi montert tverrgående ståldragere som fasader og tak er skrudd fast i. Det er overraskende enkelt å bore gjennom elementene, og monteringen gikk uten problemer da vi først hadde fått plater og tilbehør i hus,” forteller Bjarne Christensen.

At byggeperioden kun var 12 uker vitner om dette. Løgstør Båthotell sto klar til å ta imot de kostbare båtene ved utgangen av siste båtsesong. 

Løgstør Bådhotel

Byggherre: Sobico A/S

Totalentreprenør, arkitekt og utførende: HP Byg A/S

Ingeniør: Erasmus & Partnere A/S

Fasade og tak: Sandwichelementer fra Tata Steel

Organisasjon
Produkter
Farge
Applikasjon
Kjennetegn