Løgstør Bådhotel

Övrigt Fallstudier, Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat® PE 25

FPO7528 main
FPO7568 main
FPO7567 main
FPO7464 main
FPO7468 main
FPO7516 main
FPO7568 main
FPO7567 main
FPO7464 main
FPO7468 main
FPO7516 main
FPO7528 main
Text after image field

Båtar i skydd av
stålinpackning 

Løgstørs placering invid Limfjorden är på samma gång både en fördel och en nackdel. Den lågt belägna delen av byn drabbas upprepade gånger av översvämningar under vinterhalvåret och den salta västanvinden går hårt åt byggnader och material.

Nu har byns båtfolk fått möjlighet att erbjuda säker förvaring för sina dyrgripar. Løgstør Bådhotel skjuter upp på en del av hamnen som ligger på en liten höjd. Med sina eleganta och mattsvarta stålfasader och -tak reser sig hotellet mot bakgrund av den blå fjorden och med sin vita port och högt sittande fönster skapas en estetisk kontrast.

Innehavarna till Løgstør Bådhotel är bolaget Sobico A/S, som ägs av paret Sonja och Birger T. Larsen. De började samarbeta med HP Byg A/S i Hjørring som arkitekt och totalentreprenör.

”I samarbete med vår ekonomiavdelning kom vi tillsammans fram till att byggnaden skulle kläs med stålprofiler från Tata Steel. Alternativa lösningar övervägdes, men Tata Steel vann på att inga andra kan lämna en garanti på 30 år på fasadens och takets utseende”, berättar projektledaren Bjarne Christensen, HP Byg A/S.

Confidex-garantin från Tata Steel gäller i 30 år, när byggnaden som i det här fallet ligger mindre än 1 000 meter från kusten. En trygghet för en byggherre i det bistra klimat som råder längs med Limfjorden.

Båthotellet är på 600 kvadratmeter och ser ut som, bortsett från en liten toalett och ett teknikrum, en stor stenbelagd hall, som släpvagnarna med båt kan rulla direkt in i. Hallen är ouppvärmd, men isolerad.

Fasader och tak är konstruerade av Colorcoat HPS200 Ultra®-sandwichpaneler från Tata Steel med 120 mm mineralull klätt med en beläggning av svarta stålplåtar ytterst. Mönstret ser ut som klinkers som lagts vågrätt på fasaderna och lodrätta vågor på takplåtarna.

På insidan har elementen klätts med ljus stålplåt. Taket avslutas överst med genomgående bruten fönsterbelysning som fungerar som ventilation vid brand. Tack vare isoleringen är det även under de allra kallaste vintrarna plusgrader i hallen.

”Byggnaden är helt täckt av stål. På takstolarna som har ett fritt spann på 20 meter har vi monterat tvärgående stålläkter som fasader och tak skruvats fast på. Det går helt otroligt lätt att borra igenom den här konstruktionen och monteringen var helt problemfri så fort vi fått in plåtar och tillbehör i byggnaden,” berättar Bjarne Christensen.

Det sista förstår man om man betänker att byggperioden bara var 12 veckor. Løgstør Bådhotel stod beredd att ta emot de exklusiva båtarna mot slutet av den sista försäljningsperioden. 

Løgstør Bådhotel

Byggherre: Sobico A/S

Totalentreprenör, arkitekt och utförare: HP Byg A/S

Ingenjör: Erasmus & Partnere A/S

Fasad och tak: Sandwichelement från Tata Steel 

ORGANISATION
Produkter
Färg
Ansökan
Egenskaper