Eliza Gissel z firmy Blachy Pruszyński mówi.
— Nasza wieloletnia współpraca z Tata Steel bynajmniej nie ograniczała się do relacji „zamawiający-dostawca”. Najczęściej nasza kooperacja była bardzo bliska i koncentrowała się na analizie problemów i proponowaniu najlepszych rozwiązań dla projektanta. —