Man, two kids and a dog walking along a pond in a woodland area
Tata Steel site in IJmuiden seen from the pier
Biodiversiteit bij Tata Steel in Europa
Manual
IJmuiden
Tata Steel Europe is een beleidsverbintenis aangegaan om de biodiversiteit op haar locaties te beschermen en, waar mogelijk, te verbeteren. 

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel waardevolle natuur voor.

De biotopen bij het staalbedrijf zijn onder meer natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos.

Bijzondere soorten die er voorkomen zijn de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanrietzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en moeraswesporchis. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje.

 

 

 

 

Klaas Pelgrim
Biodiversiteit bij Tata Steel in Europa UK
Manual
Shotton
De verwerkingsfaciliteit van Tata Steel in Shotton, Noord-Wales, is de thuisbasis van de grootste kolonie van de gewone stern in Wales en de vogel werd een symbool van de Shotton-site. 

De site, met name de lagunes, bevindt zich op voormalig intergetijdengebied aan het begin van de rivier de Dee. 

De lagunes bieden leefgebied voor een aantal broedvogelsoorten. 

Dankzij een uitkijktoren en een vogelkijkhut kan Tata Steel samenwerken met lokale scholen. 

Tata Steel biedt voortdurende hulp bij het onderhoud van de eilanden en rietvelden. Hierbij wordt de vegetatie onderdrukt, aangezien sterns het liefst nestelen op kale, steenachtige grond. 

Gadwell
In 2019 hebben onze buren belangrijke zorgen geuit met betrekking tot onze lokale milieuprestaties
Als reactie hierop hebben we onze dialoog met de mensen die in de buurt geïntensiveerd en onze focus versterkt om de meest directe problemen aan te pakken, als onderdeel van een algemeen verbeterplan voor de komende jaren.
The lands around Tata Steel Port Talbot site
BOUWEN AAN EEN DUURZAME STAALINDUSTRIE
Vormgeven aan een duurzame samenleving voor toekomstige generaties
HIsarna at night