Manual
Algemene gebruiksvoorwaarden van de website
Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Deze website wordt beheerd door Tata Steel Europe Limited (hierna “Tata Steel/wij/onze/ons”). Op het gebruik van onze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Leest u de gebruiksvoorwaarden daarom goed door voordat u onze website gebruikt. U kunt de gebruiksvoorwaarden ook printen zodat u deze in de toekomst nogmaals kunt raadplegen. Leest u ook onze Privacyverklaring en verklaring omtrent het gebruik van cookies zodat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan en eventuele voorkeuren kunt instellen.

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie op de website. 

Wij hebben de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij garanderen echter niet dat de inhoud van de website, of een andere website waarnaar op deze website verwezen wordt  juist, actueel en volledig is, of dat deze ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten of virussen. U dient zelf zorg te dragen voor het gebruiken van actuele antivirus software. 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten, en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn en blijven eigendom van Tata Steel, de aan ons gelieerde ondernemingen of onze licentiegevers. U mag deze alleen gebruiken na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De inhoud van deze website mag door u slechts worden gebruikt voor informatieve doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Ander gebruik van de website of de inhoud op de website is niet toegestaan en kan leiden tot juridische consequenties. Het is, onder meer, niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, wijzigen of op te nemen in enig ander werk.

Het gebruik van onze website, de informatie op de website of een andere website waarnaar op deze website verwezen wordt is voor uw eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan sluit Tata Steel, waaronder begrepen de aan haar gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van onze website, de informatie op de website of een andere website waarnaar op deze website verwezen wordt.

External
Entities
External
Privacy Statement
External
Cookies
External
Corporate Governance