Bertel Hestbjerg

landbrugsmæssigt Casestudier, Colorcoat HPS200 Ultra®

 FPO7839 res
 FPO7773 res
 FPO7789 res
 FPO7794 res
 FPO7810 res
 FPO7833 res
 FPO7813 res
 FPO7773 res
 FPO7789 res
 FPO7794 res
 FPO7810 res
 FPO7833 res
 FPO7813 res
 FPO7839 res
Text after image field

 

Økologisk svineavler Bertel Hestbjerg, Nørre Felding, Holstebro

Bygherre: Bertel Hestbjerg

Tagbelægning: Colorcoat HPS200 Ultra®, Tata Steel

Entreprenør og tagmontør: Aut. energi og vvsinstallatør John Thomsen, Holstebro

 

Danske svinestalde med stål foroven

Et lettere, mere vejrbestandigt og smukkere alternativ til den evindelige eternit lader sig se på en række kæmpestore tagflader sydvest for Holstebro.

Gemt godt af vejen ude på heden ligger Danmarks største økologiske svinebrug, hvis ejer har samme efternavn som lokaliteten Hestbjerg.

Tilskyndet af kilopriser på over det dobbelte af det, man får for konventionelt avlede grise, har gårdejer Bertel Hestbjerg ad flere omgange udvidet sin bedrift. Senest har eksisterende stalde, foderstof- og maskinhuse fået udskiftet tagbelægningen, og gården blev i samme ombæring udvidet med to nye bygninger. Hos Bertel Hestbjerg og hans faste totalentreprenør John Thomsen var der ikke tvivl om, at de op mod 1.500 kvadratmeter tag skulle beklædes med gåsevingegrå HPS stålplade fra Tata Steel.

”Min bygherre har én gang prøvet at få lagt eternit på en stor staldbygning. Det måtte han siden få skiftet ud. Derimod lagde jeg ståltag fra Tata Steel på en lang halmlade for knap 10 år siden, og det holder bare, både hvad angår styrke og udseende,” siger John Thomsen.

Montagemæssigt kan stålpladerne matche eternitten, også ved disse meget brede sadeltage.

”Det gælder om at få stilladset placeret mest hensigtsmæssigt.  De største tagflader er delt i tre, andre i to, og maskinhusets ensidige tagflade består af en enkelt pladelængde. Det er vigtigt at få startet præcist, for den mindste skævhed kan vokse til meter over så store afstande,” siger John Thomsen.

Han tager selv ansvaret for opmålingen.

”Man skal vide, hvad man har med at gøre, men gør man det, skrider arbejdet hurtigt fremad.  Man kan ligge på taget iført knæbeskyttere uden at risikere at lave buler. Vi kunne holde et højt tempo, blandt andet fordi, Tata Steels leverance og support er til at stole på. Pladerne blev bestilt i den ene uge og leveret i den næste,” siger montøren.

Efter at arbejdet var afsluttet, mødtes John Thomsen med Bertel Hestbjerg, som var begejstret for resultatet.

”Det ligner jo en helt ny gård, sagde han. Til trods for støv og andre urenheder fra de tusinder af svin og løvfald fra de store træer, som omgiver bygningerne, ser det bare godt ud, og det vil det blive ved med. Takket være Confidex garantien på 40 år, kommer gårdejeren ikke til at se mig og mine folk oppe på tagene igen!”

Med mindre Hestbjerg igen udvider, og det er slet ikke usandsynligt. 

ORGANISATION
Produkter
Farve
Anvendelse
Karakteristika