Bertel Hestbjerg

Lantbruk Fallstudier, Colorcoat HPS200 Ultra®

 FPO7839 res
 FPO7773 res
 FPO7789 res
 FPO7794 res
 FPO7810 res
 FPO7833 res
 FPO7813 res
 FPO7773 res
 FPO7789 res
 FPO7794 res
 FPO7810 res
 FPO7833 res
 FPO7813 res
 FPO7839 res
Text after image field

Ekologisk grisuppfödare Bertel Hestbjerg, Nørre Felding, Holstebro

Byggherre: Bertel Hestbjerg

Takbeläggning: Colorcoat HPS200 Ultra®, Tata Steel

Entreprenör och takmontör: Certifierad energi och vvs-installatör John Thomsen, Holstebro

 

Danskt svinstall med ståltak ovan på befintligt tak

Ett lättare, mer väderbeständigt och elegantare alternativ kan man få syn på, på ett flertal enorma takytor sydväst om Holstebro.

I skymundan från vägen ute på heden ligger Danmarks största ekologiska grisuppfödning vars ägare har samma efternamn som Hestbjergs-reservatet.

Gårdens ägare Bertel Hestbjerg i flera omgångar utvidgat sin verksamhet. Senast har befintliga stall, foder- och maskinhus fått ny takbeläggning och till gården lades i samma vända ytterligare två byggnader. Hos Bertel Hestbjerg och hans totalentreprenör John Thomsen rådde det inga tvivel om att de upp till 1 500 kvadratmetrarna tak skulle kläs med grå Colorcoat HPS200 Ultra®-stålplåt från Tata Steel.

”Min byggherre har en gång provat att lägga ut eternit på en stor stallbyggnad. Senare blev han tvungen att få det utbytt. Däremot lade jag ståltak från Tata Steel på en lång lada för knappt 10 år sedan och det håller hur bra som helst, både vad gäller styrka och utseende”, säger John Thomsen.

Monteringsmässigt matchar stålplåtarna eterniten, också på de här mycket breda sadeltaken.

”Det gäller att byggnadsställningen placeras så bra som möjligt. Plåtarna är upp till 1 070 mm breda, och måste hanteras i längder på upp till 7 meter.  De största takytorna är delade i tre, andra i två och maskinhusets ensidiga takyta består av en enda plåtlängd. Det är viktigt att arbetet sker med stor precision, eftersom den minsta skevhet kan påverka flera meter över så stora avstånd”, säger John Thomsen.

Han tar själv ansvar för kartläggningen.

”Man måste veta vad man håller på med, men om man gör det, då går arbetet snabbt framåt.  Man kan ligga på taket iförd knäbeslag utan att riskera att det uppstår några bucklor. Vi lyckas hålla ett högt tempo, bland annat eftersom det går att lita på Tata Steels leveranser och support. Plåtarna beställs den ena veckan och levereras nästa vecka”, säger montören.

När arbetet hade slutförts träffade John Thomsen Bertel Hestbjerg som var entusiastisk över resultatet.

”Det ser ju ut som en helt annan gård, sa han. Trots allt damm och andra föroreningar från de tusentals grisarna och lövfällning från de stora träden som omger byggnaderna ser det ursnyggt ut, och så kommer det att förbli. Tack vare Confidex®-garantin på 40 år kommer gårdens ägare inte att se vare sig mig eller min personal uppe på taken igen!”

Det vill säga om inte Hestbjerg behöver utvidga verksamheten igen, något som inte alls är osannolikt.  

ORGANISATION
Produkter
Färg
Ansökan
Egenskaper