31 Januari 2020
Blog

39% van de architecten in Nederland gelooft niet dat de bouw ooit volledig circulair zal worden... maar 61% gelooft dat wel!

Een onderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy in Rotterdam geeft aan dat 39% van de architecten in Nederland het nog steeds niet gelooft dat de bouwsector in Nederland ooit volledig circulair zal worden – het hoogste percentage in Europa.

BannerShoe&Boot

 

Een onderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy in Rotterdam geeft aan dat 39% van de architecten in Nederland het nog steeds niet gelooft dat de bouwsector in Nederland ooit volledig circulair zal worden – het hoogste percentage in Europa. Aan de andere kant gelooft meer dan de helft van de architecten in Nederland dat ze momenteel gebouwen ontwerpen die eenvoudig te transformeren, hergebruiken of te slopen zijn.

Barry Rust, de Marketing Manager for Energy & Sustainability van Tata Steel zei hierop: “Wij vinden dit een uitstekend resultaat, omdat 61% gelooft dat de bouw in Nederland volledig circulair zal worden.”

wind farm 2019.jpg

“Tata Steel is het ermee eens dat gebouwen die eenvoudig te transformeren of te demonteren zijn, een belangrijk deel zijn van deze circulariteit. Als staalmaker spelen wij hierin een belangrijke rol, net als andere producenten. Wij moeten garanderen dat de elementen die een circulaire economie mogelijk maken in het eerste productontwerp aanwezig zijn en volledig getraceerd en gedocumenteerd kunnen worden,” aldus Barry.

De industrie moet ook verdere standaardisatie van bouwproducten, bouwsystemen en bouwontwerpen doorvoeren. Dit is van essentieel belang om het hergebruik van producten en componenten in de toekomst mogelijk te maken.

Wij vinden dit een uitstekend resultaat, omdat 61% gelooft dat de bouw in Nederland volledig circulair zal worden.

Barry Rust

Marketing Manager for Energy & Sustainability van Tata Steel

Tata Steel is het met de bevindingen van het onderzoek eens, dat hergebruik een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is. Het gaat daarbij om een reductie van het gebruik van hulpmiddelen en van het bijbehorende afval. Wat hulpmiddelen betreft, heeft hergebruik de voorkeur boven recycling, maar dit kan alleen worden bevestigd door een gedegen levenscyclus-beoordeling. Elke beslissing over hulpmiddelen moet zijn gebaseerd op een analyse van de gehele levenscyclus, inclusief de levenseinde-scenario’s.

[Staal is bij uitstek geschikt voor de circulaire economie]. Staal is duurzaam, flexibel en heeft een enorm potentieel voor hergebruik. Natuurlijk is hergebruik (voor hetzelfde doel) niet altijd mogelijk. In dat geval is het volgende niveau van de afval-hiërarchie het gebruik van dit materiaal voor een ander doel. Ook hier is staal weer uitermate duurzaam en ideaal voor herbestemming.

Als hergebruik niet mogelijk of niet de optimale beslissing is, dan kan staal natuurlijk weer omgesmolten worden tot nieuw staal Nagenoeg al het staal wordt gerecycled en wordt ‘opnieuw gebruikt’, mogelijk zelfs met een hogere kwaliteit dan voor het oorspronkelijke doel.

Meer informatie vindt u [hier] over hoe wij voor het milieu, onze mensen en onze gemeenschappen zorgen.

Organisatie
Produkten