03 Maart 2020
Blog

BES 6001 en LCA

Als we stappen willen zetten om een duurzame bouwomgeving te creëren is een bredere visie nodig in ontwerpen en construeren.

Cradle to cradle NL

Volg het materiaal

Als we stappen willen zetten om een duurzame bouwomgeving te creëren is een bredere visie nodig in ontwerpen en construeren. We moeten de totale levenscyclus bekijken, dus niet alleen kijken naar het heden maar ook naar de toekomst en zelfs het verleden. Bij het onderzoeken van de duurzaamheid van een product kunnen we dat doen door te kijken naar de toeleveringsketen, en natuurlijk ook de oorsprong van het product; de grondstoffen.

Hoe kan de keuze van een product of materiaal van invloed zijn op het energieverbruik als het gebouw eenmaal in gebruik is? Hoe kunnen producten aan het einde van de levensduur van het gebouw worden hergebruikt? Kortom, we moeten de zaken vanuit een holistisch perspectief bekijken. Dit creëert waarde en maakt een duurzamere bouwomgeving mogelijk. Hoe? Door onderstaande suggesties bijvoorbeeld.

BES 6001

Waar komt het product precies vandaan? Traceerbaarheid is een belangrijk aspect als je het hebt over materiaal en duurzaamheid. Het is essentieel dat we de herkomst van de producten die we gebruiken en de materialen waaruit die producten bestaan, begrijpen. Alleen dan kunnen we weloverwogen beslissingen nemen over het verantwoorde gebruik van middelen. Een norm die deze traceerbaarheid ondersteunt is BES 6001, een onafhankelijke, verantwoorde inkoopcertificeringsnorm. Producten met een BES 6001-certificering zullen een positieve invloed hebben op de beoordelingsresultaten van bouwcertificeringsregelingen zoals BREAAM. Een goed beoordelingsresultaat betekent betere duurzaamheidsprestaties van een gebouw en een hogere marktwaarde. BES 6001 geeft klanten ook de garantie dat hun producten op verantwoorde wijze worden ingekocht omdat het duidelijk is waar ze vandaan komen. In 2010 was Tata Steel het eerste bedrijf in de staalsector dat de BES 6001 certificering kreeg voor de Colorcoat-producten. Vandaag de dag heeft Tata Steel het grootste portfolio van gecertificeerde producten met een verantwoorde herkomst ter wereld.

Levenscyclusanalyses

Kijken naar het oogpunt van hulpbronnen levert echter niet het volledige beeld op voor een optimale besluitvorming op het gebied van duurzaamheid. Er moet ook gekeken worden naar de duurzame voordelen van producten & materialen in de gebruiksfase en aan het einde van de levensduur van het gebouw. Kijken naar duurzaamheid in verschillende stadia van een levenscyclus wordt ook wel de Life Cycle Analysis (LCA) genoemd. LCA verzamelt en rapporteert informatie over de impact van het gebouw op het milieu van begin tot eind. Met andere woorden, van ontwerp tot demontage. Neem bijvoorbeeld de gebruiksfase van een gebouw. Productontwerp kan het energie- en waterverbruik zeker verminderen. Goed ontworpen, stalen wandpanelen kunnen bijvoorbeeld voorzien worden van PV-panelen, of zorgen voor een optimale luchtdichtheid. Ze isoleren het gebouw en ondersteunen zelfs de verlichting d.m.v. zonlichtreflectie. Er is geen hogere wetenschap nodig om te kunnen besparen. Soms kun je met kleine aanpassingen al een groot verschil maken.

Cirkel van verbetering

De ontwerpfase is de fase waarin essentiële beslissingen over energiebesparing worden genomen. Goed geïnformeerd zijn in dit vroege stadium is dus essentieel. Fabrikanten zoals Tata Steel kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Om dit te doen maakt Tata Steel gebruik van belangrijke middelen voor onderzoek en ontwikkeling en werkt samen met toonaangevende academische instellingen om de kennis en expertise op te bouwen om deze betrokkenheid te ondersteunen en oplossingen te leveren. Door in gesprek te gaan met klanten en de mensen die het gebouw daadwerkelijk ontwerpen en bouwen, ontstaat een inzicht dat verder zal bijdragen aan de richting van het onderzoek en de productontwikkeling om tot meer optimale oplossingen te komen. Het is een zichzelf versterkende cirkel van voortdurende verbetering.

Organisatie