26 Juli 2023
sustainability

Langetermijn duurzaamheidsstrategie bij Tata Steel: één jaar later

In 2022 kondigde Tata Steel een ambitieus duurzaamheidsstrategie aan voor haar hoofdkantoor in Shotton, Wales. Ook de Nederlandse vestigingen profiteren van deze aanpassingen, net als iedereen die gebruikmaakt van de staalproducten van Tata Steel. Een van de ambitieuze kortetermijndoelen was om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met 20% te verminderen, met de ambitie om Shotton koolstofneutraal te maken, ruim voor de deadlines van het Klimaatakkoord van Parijs en het Britse doel van netto nul broeikasgasemissies tegen 2050. Nu, een jaar later, is het bedrijf verheugd om de indrukwekkende resultaten te onthullen die tot nu toe zijn behaald.

De Shotton-fabriek van Tata Steel, gelegen in Noord-Wales, produceert al meer dan 125 jaar toonaangevende staalproducten. Met het besef dat de wereld kampt met een klimaatnoodtoestand, heeft het Shotton-team zich toegelegd op het nalaten van een positieve milieu-erfenis, met vier belangrijke thema's van duurzame ontwikkeling:

  1. Het verminderen van de koolstofvoetafdruk
  2. Het ontwikkelen en produceren van producten en diensten die duurzame bouw ondersteunen
  3. Het beschermen en uitbreiden van de bestaande biodiversiteit
  4. Het maximaliseren van materiaalefficiëntie en het bereiken van een afvalloze productieterrein

Na een jaar van toegewijde inspanningen is de Shotton-site, die de Colorcoat®-reeks van vooraf afgewerkt staal produceert, verheugd om de geboekte vooruitgang te onthullen.

EV Vans at Shotton

Koolstofvoetafdruk

Een groot deel van het in 2022 gestelde doel van 20% reductie werd behaald door de elektriciteitsvoorziening van het terrein over te schakelen naar 100% hernieuwbare bronnen, waardoor het gebruik van elektriciteit koolstofvrij werd. Sinds april vorig jaar wordt het productieterrein voorzien met een combinatie van elektriciteitsbronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en waterkracht, waarbij de levering volledig is gecertificeerd door Britse Renewable Energy Guarantees of Origin (REGOs). Deze belangrijke stap vermindert de jaarlijkse CO2-uitstoot met 16%.

Bovendien worden nu meer dan 70 voertuigen op het terrein volledig aangedreven door hydrotreated vegetable oil (HVO), als alternatief voor conventionele diesel, en zijn sommige voertuigen op het terrein overgeschakeld naar een volledig elektrische aandrijving. Onlangs vond ook een test plaats met een zware elektrische vrachtwagen, in samenwerking met transportpartner Sunhill. De proef omvatte lokale leveringen aan klanten in de buurt van de plaats van productie en wordt nu geëvalueerd op basis van belasting- en leveringsgegevens.

In de toekomst onderzoekt het bedrijf initiatieven zoals warmteterugwinning en alternatieve brandstoffen om verdere emissiereductie op het terrein te bereiken.

Producten en diensten

Products and Services Shotton Sustainability

Tata Steel staat in de industrie al bekend om de productie en levering van zeer duurzame vooraf afgewerkte staalproducten die voldoen aan de hoogste Europese normen. In  2022 werden de EN 10169-normen bijgewerkt en Tata Steel was verheugd te kunnen aankondigen dat haar Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra® vooraf afgewerkte staalproducten de eisen van RC5+ overtroffen, met uitstekende corrosiebestendigheid.

Beide producten worden ondersteund met productspecifieke milieuproductverklaringen (EPD's) volgens EN 15804 en ISO 14025, die bouwprofessionals de middelen bieden om de milieu-impact van productkeuzes gedurende de levensduur van een gebouw te beoordelen.

Vooraf afgewerkt staal voor daken en wanden biedt mogelijkheden voor innovatie, zowel tijdens de ontwikkeling als in de toepassingen waarvoor ze worden gebruikt. Zo bevat staalproduct Colorcoat Prisma® zonne-reflecterende pigmenten die de operationele koolstofuitstoot van een gebouw vermindert. De zonne-reflecterende pigmenten in donkere kleuren laten hen zonlicht reflecteren op dezelfde manier als lichte tinten, wat de operationele koolstofemissies van mechanische koeling vermindert.

Daarnaast streeft Tata Steel naar transparantie van de producten met een onafhankelijk beoordelingsschema en onderzoekt de fabrikant oplosmiddelvrije alternatieven, met producten die op een fundamenteel koolstofefficiëntere manier worden geproduceerd, zoals verschillende uithardingsmethoden.

Bescherming van biodiversiteit

Bees at work in Shotton

De Shotton-site omvat al een reeks beschermde gebieden, waaronder de Shotton settlement lagunes en rietbedhabitats (van bijzonder wetenschappelijk belang) en Ramsar-gebieden (wetlands,aangewezen als van internationaal belang). De vestiging is er trots op om de grootste kolonie Grote Sterns in Wales te hebben gehad. Mede daardoor is Tata Steel de biodiversiteit blijven bevorderen, met de installatie van bijenkorven en nestkasten rond het terrein. In 2022 heeft Tata Steel een audit laten uitvoeren door Enfys, die aanbevelingen geeft voor verdere verbetering van de biodiversiteit, met als ambitie het behalen van de Biodiversiteitsbenchmark van The Wildlife Trusts. Dit is een nationaal erkende norm voor betrokkenheid bij biodiversiteit en verantwoordelijk landbeheer. Bij succes zou Shotton de enige productieterrein in Noord-Wales zijn die deze norm hanteert.

Materiaalefficiëntie

HVO Vehicles

De Shotton-site had oorspronkelijk als doel om 100% van het productieafval terug te winnen, en dat doel is bijna bereikt met een percentage van bijna 90%. Als gevolg daarvan is de totale afvalproductie op het terrein in de afgelopen vijf jaar met bijna 10% verminderd. Een andere positieve statistiek om hieraan toe te voegen is dat 99,8% van de geleverde verf ofwel wordt gebruikt ofwel wordt teruggewonnen. Om dit doel verder te verbeteren, streeft het bedrijf ernaar haar plastic verpakking en -afval te verminderen.

Lindsay Andrews, Marketing Manager voor Colorcoat® bij Tata Steel: "We zijn zeer tevreden dat we onze jaarlijkse koolstofvoetafdruk hebben kunnen verminderen en het doel dat we onszelf voor het eerste jaar hebben gesteld, hebben behaald. Natuurlijk is dit pas het begin en hoewel grote stappen niet van de ene op de andere dag zullen komen, hebben we een solide plan om onze langetermijndoelen te bereiken.”

"De volgende stappen voor ons zijn om samen te werken met de relevante stakeholders om onze koolstofvoetafdruk verder te verminderen, de materiaalefficiëntie te verhogen, evenals de biodiversiteit verder te bevorderen en onze producten en diensten te verbeteren. Ons doel blijft hetzelfde als een jaar geleden: nog duurzamere oplossingen van vooraf afgewerkt staal aan te bieden aan de bouw, en tegelijkertijd onze eigen koolstofvoetafdruk te verminderen."

Categorieën
Voor meer informatie