Colorcoat HPS200 Ultra
Specificatie informatie

NL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Eigenschappen en voordelen

Eigenschappen en voordelen
 • Geoptimaliseerde Galvalloy™ metallische deklaag voor uitzonderlijke corrosiebestendigheid en effectieve, hoogwaardige bescherming van de snijkanten.
 • Overtreft alle eisen van de RUV4 en RC5+ volgens EN 10169:2022 en bewijst hiermee het uitstekende kleur- en glansbehoud en weerstand tegen corrosie.
 • Confidex® Garantie tot 40 jaar voor de aan het weer blootgestelde zijden van industriële en commerciële gebouwen zonder de noodzaak van inspecties of onderhoud om de geldigheid te behouden.
 • Overtreft de eisen van CPI5 volgens EN 10169:2022 en demonstreert daarmee uitstekende bescherming bij gebruik aan de binnenzijde van een gebouw.
 • Scintilla® embossering als teken van authenticiteit van Tata Steel.
 • Volledig recyclebaar.
 • Kan gebruikt worden onder Photovoltaic (PV) installaties zonder reductie van de garantieperiode.
 • Gefundeerde kleurkeuze op basis van beschikbaarheid, uitvoerbaarheid en garantieniveau via het digitale kleurmatchsysteem Colorcoat® Compass.

NL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Duurzaam

Duurzaam

Colorcoat HPS200 Ultra® is ontwikkeld om in veeleisende omgevingen te presteren - zowel bij externe als interne toepassingen. Het product wordt onderworpen aan uitgebreide praktijk- en versnelde laboratoriumtesten die de vereiste normen vaak overtreffen. Colorcoat HPS200 Ultra® wordt gebruikt in een breed scala van toepassingen. Deze real-life scenario's bieden nog meer bewijs van de ongekend duurzame eigenschappen van het product.

De uitstekende testresultaten hebben ertoe geleid dat Colorcoat HPS200 Ultra® geclassificeerd wordt als CPI5 product volgens EN 10169:2022. Dit is het hoogste geklasseerde niveau van bescherming tegen corrosie voor interne omgevingen en betekent dat Colorcoat HPS200 Ultra® geschikt is voor de meest veeleisende interne toepassingen, zoals zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, energiecentrales, energieopwekkingscentrales en productiehallen. Colorcoat HPS200 Ultra® wordt geleverd met uitgebreide garanties en biedt de ultieme oplossing voor gebouwen waar een lange levensduur en robuustheid noodzakelijk zijn.

Optimale corrosiebestendigheid
Colorcoat HPS200 Ultra® maakt gebruik van de unieke en in de praktijk bewezen Galvalloy™ metallische deklaag van Tata Steel. Galvalloy™ is vervaardigd met een speciale mix van 95% Zink (Zn) en 5% Aluminium (Al) die voldoet aan EN norm 10346:2009. Deze bidet verhoogde corrosiebescherming in vergelijking met conventioneel dompelverzinkt staal (HDG), zelfs bij beschadigingen en snijkanten.

Galvalloy comparison NL

Typische eigenschappen

Eigenschappen     Testnorm
Nominale dikte
organische coating
(μm)* 200 EN 13523-1
Glansgraad (60°):
Niet-matte kleuren
% 20-40 EN 13523-2
Glansgraad (60°):
Matte kleuren
% <10 EN 13523-2
Krasbestendigheid (g) >5000 EN 13523-12
Slijtvastheid
(Taber, 250 rev, 1kg)
(mg) <12 EN 13523-16
Flexibiliteit:
Min. Buigradius
(T) 0T (16°C) EN 13523-7
Flexibiliteit:
Min. Buigradius
  1T (0°C EN 13523-7
Flexibiliteit:
Valproef
(J) ≥18 EN 13523-5
Flexibiliteit:
Hechting (ruitjestest)
(%) 100 EN 13523-6
Maximum continue
gebruikstemperatuur
(°C) 60  
Corrosieweerstand:
Zoutsproei
(uren) 1000 EN 13523-8
Corrosieweerstand:
Condenstest
(uren) 5000 EN 13523-25
Categorie
Corrosieweerstand
  RC5+ EN 10169:2022
UV bestendigheid   Ruv4 EN 10169:2022
Interne
omgevingsclassificatie
  CPI5 EN 10169:2022

*μm = micron

Algemene opmerkingen
1. De gegevens in deze tabel zijn typische eigenschappen en vormen geen specificatie. De cijfers hebben betrekking op de toplaag. Testen zijn uitgevoerd conform EN 13523.
2. Voor het informatieblad veiligheid & gezondheid kunt u contact opnemen met de Colorcoat Connection® helpline.

Duurzame gebouwen
Staal is lichtgewicht en kan zodanig worden geprefabriceerd dat het zeer efficiënt kan worden vervoerd. De snelheid en nauwkeurigheid van de bouw vermindert de kans op constructiefouten en resulteert in een veel kortere bouwtijd. Staalbouw minimaliseert ook de overlast in de omgeving. Er komt geen stof vrij tijdens de bouw en de geluidsoverlast wordt aanzienlijk beperkt. Gebouwen van staal zijn doorgaans heel flexibel en kunnen snel aan veranderende omstandigheden worden aangepast. Colorcoat HPS200 Ultra® is ontworpen voor de beste prestaties op totale functionele en esthetische duurzaamheid met garanties tot 40 jaar. Schilderen of vervangen van onderdelen hoeft vaak pas ver na de garantieperiode te worden overwogen. Er is geen inspectie of onderhoud vereist om de geldigheid van de Confidex® Garantie te behouden. Naast de besparing van kosten spaart dit het milieu door eventueel onderhoud of vervanging uit te stellen. En de uitvoering van gevaarlijke dakinspecties komt hiermee te vervallen.

Recycling
Colorcoat HPS200 Ultra® is keer op keer recyclebaar, zonder verlies van kwaliteit. Er is een zeer efficiënte staal-recyclinginfrastructuur die ervoor zorgt dat alle staal aan het einde van de levensduurcyclus ingezameld wordt en in het staalproductieproces opnieuw wordt gebruikt. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 95% van de stalen gevelbekleding wordt gerecycled aan het einde van de levensduur van een gebouw. Door dit efficiënte hergebruik van staal gaan de milieuinvesteringen in staal nooit verloren. Dit maakt staal het meest duurzame bouwmateriaal dat er bestaat.

Fotovoltaïsche installaties
Om Tata Steel's betrokkenheid bij het milieu en het aanbod van hernieuwbare energie te demonstreren, biedt Colorcoat HPS200 Ultra® nu de uitgebreide Confidex® Garantie voor het voorgelakt staal onder fotovoltaïsche (PV) installaties op een dak. Dit geeft de gebouweigenaar het vertrouwen dat het installeren van een PV-installatie geen nadelig effect zal hebben op de prestaties van het voorgelakte staal, en dat het product gegarandeerd zal presteren voor dezelfde duur tot 40 jaar. 

Als de eigenaar van het gebouw overweegt om in de toekomst PV aan te brengen, verzekert het specificeren van Colorcoat HPS200 Ultra® dat uw dak klaar is voor PV, met de gemoedsrust dat installatie geen nadelige en kostbare gevolgen heeft voor het voorgelakt staal. De Confidex® Garantie staat toe dat PV-modules op om het even welk moment tijdens de Confidex® Garantieperiode kunnen worden geïnstalleerd, op voorwaarde dat het is geregistreerd en zorgt ervoor dat het volledige dak is gedekt voor de rest van de Confidex® Garantieduur.

PRESTATIES BIJ BRAND

Externe brandprestaties voor dak bedekkende producten
Colorcoat HPS200 Ultra® (in 200 micron en 200/100 micron) gebruikt als onderdeel van een bekledingssysteem kan worden geclassificeerd als BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), zonder verder testen, indien het bekledingssysteem in overeenstemming is met de Beschikking van de Commissie 2005/403/EC voor alle materiaaldikten ≥ 0,4mm ongeacht de kleur voor enkelzijdig en 200/100 gelakte producten.

Colorcoat HPS200 Ultra® is getest volgens EN 1187 testmethode 4 en kan worden geclassificeerd conform EN 13501-5 en BROOF(t4) voor alle materiaaldikten ≥ 0,4mm ongeacht de kleur voor alle enkelzijdig en dubbelzijdig gelakte producten.

Reactie op brand
Colorcoat HPS200 Ultra®, getest volgens EN 13823 en EN 11925-2, kan worden geclassificeerd, als C-s2, d0 wanneer getest in overeenstemming met EN 13501-1. Deze classificatie geldt voor materiaaldikten ≥ 0,46mm en voor alle kleuren voor enkelzijdig gelakte producten.

NL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Kleurmonsters

Kleurmonsters

Handmonsters van Colorcoat HPS200 Ultra® kunnen snel en eenvoudig direct via onze website besteld worden, of door contact op te nemen met de Colorcoat Connection® helpline.

Onze handmonsters kunnen u helpen bij de kleurkeuze en het opstellen van uw product specificatie.

U kunt uw kleurmonsters bestellen door contact op te nemen met de Colorcoat Connection® helpline op colorcoat.connectionEU@tatasteeleurope.com of +31 (0)251 492206 of +32 (0)3 2808016.

Bestel Colorcoat HPS200 Ultra®

NL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Confidex® Garantie

Confidex® Garantie

Biedt uitgebreide dekking tot maar liefst 40 jaar, inclusief snijkanten. Toonaangevend in zijn klasse. Confidex® is het resultaat van 50 jaar ervaring die Tata Steel heeft in coating-technologie en productontwikkeling. De reikwijdte van Confidex® wordt uitgelegd in eenvoudige bewoordingen en de garantie geldt vanaf het moment dat het product is geregistreerd. Garanties die worden verstrekt door andere fabrikanten van voorgelakt staal hebben vaak een kortere looptijd, zijn minder helder en bevatten veel uitsluitingsclausules. Confidex® is daarentegen duidelijk, eenvoudig en garandeert volledig herstel in het onwaarschijnlijke geval van gebreken aan de coating. Het biedt de gebouweigenaar daardoor veel zekerheid.

Voornaamste kenmerken van de Confidex® Garantie

 • Dekt snijkanten gedurende de gehele looptijd van de Confidex® Garantie.
 • Gebaseerd op eenvoudige diagrammen, zonder uitzonderingen vanwege de ligging en oriëntatie van het gebouw.
 • Confidex® stelt geen voorwaarden aan verplichte jaarlijkse onderhoudinspecties.
 • Maakt geen onderscheid tussen verschillende dakhellingen mits groter dan 1°.
 • Wordt rechtstreeks aan de gebouweigenaar gegeven, anders dan de meeste andere garanties op de markt.
 • Heeft een snel en eenvoudig in te vullen registratieformulier.
 • Is volledig overdraagbaar wanneer het gebouw van eigenaar verandert.
 • Dringt het risico terug binnen elk onderdeel van het distributiekanaal. 

Opmerkingen
1. De cijfers onder het kopje ‘Kust’ gelden voor gebouwen binnen 1km van een kustlijn.
2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie staan achterop het aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij Tata Steel.
3. De garantie is alleen geldig indien Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingdatum van het gebouw is geregistreerd.
4. De duur van de Confidex® Garantie geldt voor Zone 1 en Zone 2.
5. Anthracite Matt is nu verkrijgbaar met Confidex® Garantie tot 40 jaar in zone 1 en tot 30 jaar in zone 
6. Confidex® dekt het dak- en gevelzetwerk alleen samen met de dak- en gevelbekleding, indien geproduceerd van Colorcoat HPS200 Ultra® en tegelijkertijd geregistreerd.

      confidex_zones_NL.jpg

 

NL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Registreer hier uw Confidex® Garantie

Registreer hier uw Confidex® Garantie

Handleiding:

 • Wij raden u aan ter voorbereiding eerst de volgende gegevens te verzamelen:
  - Naam project en e-mailadres gebouweigenaar (verplicht!).
  - Productnaam, rolnummer(s) en bijbehorende kleur(en).
  - Namen producent bekledingssysteem & montagebedrijf.
 • Maak uw keuze uit de 2 producten (combineren is nu mogelijk) en vervolgens de toepassing t.w. Dak, Gevel of Beiden.
 • Kies uw kleur(en). Indien uw project meerdere kleuren heeft, dan kunt u die combineren in 1 aanvraag.
 • U kunt vrijwel onbeperkt Tata Steel ordernummers invoeren.
 • Speciale (RAL) kleur(en) kunt u in het vak Repertoire invullen. SVP hier géén andere info invoeren.
 • De oppervlaktevelden zijn nummeriek. Vul SVP alleen afgeronde getallen in.
 • Indien één van de partijen in de distributieketen ontbreekt, vult u dan de verplichte velden met NVT.
 • De met een ster gemarkeerde velden zijn verplicht.
 • Na verwerking van uw aanvraag zullen er 2 certificaten verstuurd worden: 1x gebouweigenaar & 1x montagebedrijf. 

Registreer Hier uw Confidex® Garantie

NL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Interieur toepassingen

Interieur toepassingen

Interieur toepassingen: voldoet aan de hoogste klasse CPI5 Colorcoat HPS200 Ultra® is getest en heeft bewezen dat het het hoogste geklasseerde niveau van bescherming tegen corrosie voor interne omgevingen biedt.

Zowel in enkelzijdige als in dubbelzijdige toepassing is Colorcoat HPS200 Ultra® het meest geschikte en aanbevolen voorgelakte staalproduct voor gebouwen met een veeleisende interne omgeving.

Uitstekende testresultaten hebben ertoe geleid dat Colorcoat HPS200 Ultra® geclassificeerd wordt als CPI5 product volgens EN 10169:2010. Dit is het hoogste geklasseerde niveau van bescherming tegen corrosie voor interne omgevingen en betekent dat Colorcoat HPS200 Ultra® geschikt is voor de meest veeleisende interne toepassingen, zoals zwembaden, waterzuiveringsinstallaties en energieopwekkingscentrales.

Zoals weergegeven in onderstaande tabel over interne omgevingen biedt Colorcoat HPS200 Ultra® corrosiebescherming in 'zeer agressieve' interne omgevingen. Tevens biedt het weerstand tegen chemische stoffen.

 

  Het definiëren van atmosferische criteria Typische toepassing Colorcoat® PE15/PE25 Colorcoat® PVDF Colorcoat HPS200 Ultra®
  Corrosiviteit Reinigen Luchtvochtigheid        
A1 Niet agressief Regulier onderhoud Lage hygrometrie Kantoren, scholen en
woningen (exclusief
keukens en badkamers)
A2 Laag agressief Regulier onderhoud Matige hygrometrie Sporthallen en supermarkten
A3 Matig agressief Niet-intensief Reinigen Hoge hygrometrie Industriegebouwen en
fabrieken (met droge
processen)
   
A4 Agressief Niet-intensief Reinigen Vochtig -
Laag risico op condensatie
Zwembaden en fabrieken
(met natte processen)
   
A5 Zeer agressief Intensief Reinigen Zeer vochtig -
Hoog risico op
condensatie 
Papierfabrieken,
visverwerking,
paddestoelkwekerijen,
kaasfabrieken
   

NL-Construction-Product-Colorcoat HPS200 Ultra | Partners

Partners

Tata Steel heeft nauwe strategische banden met een aantal gerenomeerde producenten van bekledingssystemen. Door het specificeren van een Colorcoat® product bij één van deze partners verzekert u zich van de beste technische begeleiding, snelle beschikbaarheid en de hoogste kwaliteit en service.

 

Dutch Profiles Center bv

Dutch Profiles logo


 

 

DPC ging in 1996 van start en heeft de BENELUX als thuismarkt. Maar ook elders in Europa zijn de producten van DPC te vinden.

 

FALK Bouwsystemen B.V.

Naast sandwichpanelen levert FALK het complete pakket voor de bekleding van elk gebouw: damwand, zetwerk, bevestigingsmiddelen, deuren en overige accessoires.

 

Finish Profiles Group BV

Finish_logo_220x45.jpg

De bedrijfsfilosofie van Finish Profiles heeft een duidelijke reden; alle medewerkers van Finish Group geloven onvoorwaardelijk in de produkten die er gemaakt worden.

 

Jack Muller BV

Jack Muller Logo

 

 

 


Al 25 jaar houden we ons bij JACK MULLER bezig met voorgelakt staal. Je kan wel zeggen dat we alles weten over dit veelzijdige product. Vraag je onze klanten wat ze van ons vinden, dan zullen ze je zeggen dat het fijn samenwerken is met ons. We adviseren je namelijk over de beste staaloplossing voor jouw toepassing qua kleur, techniek en lakkwaliteit, en zijn ook nog eens heel gezellig.

 

N.V. Joris Ide

Joris-Ide Logo

 

 

 

Joris Ide is uitgegroeid tot één van de belangrijkste producenten van stalen bouwmateriaal.

 

Multisteel Service Centre

Tata steel Logo

 

 

 

Multisteel is een voorraadhoudend staal service centre op het gebied van dun bandstaal en dunne plaat, en verwerkt coils (grote rollen) tot producten die door de afnemers verder verwerkt kunnen worden.

Tata Steel Building Systems/SAB-profiel bv

SAB logo

 

 

 

SAB-profiel bv is al sinds 1973 actief in de markt voor dak- en geveloplossingen en is marktleider in metalen dak- en gevelsystemen in West-Europa.

 

SCH Holland bv

SCH Holland Logo

 

 

 

 

Het familiebedrijf HollandGroep, dat sinds 1973 vanuit Nijkerk opereert, heeft een langdurige relatie met Tata Steel.

 

Delft Profielen

Delft Logo

 

 

 

 

 

Delft Profielen is producent en leverancier in Nederland van stalen profielplaten voor daken, gevels en vloeren.