Colorcoat bouwplaats begeleiding

Voorbereiding van de Bouw

Is het van belang ervoor te zorgen dat de bekleding in goede staat blijft als deze eenmaal op de bouwplaats is afgeleverd, teneinde de duurzaamheid gedurende het eigenlijke gebruik te waarborgen.

site preparation

 

Nu we het meest geschikte voorgelakt stalen bekledingssysteem hebben gekozen, is het van belang ervoor te zorgen dat de bekleding in goede staat blijft als deze eenmaal op de bouwplaats is afgeleverd, teneinde de duurzaamheid gedurende het eigenlijke gebruik te waarborgen. In dit hoofdstuk vindt u richtlijnen voor opslag en behandeling van profielplaten met en zonder een verwijderbare beschermfolie. Ook wijzen we er op dat de achterconstructie gecontroleerd dient te worden op afwijkingen met betrekking tot vlakheid, rechtheid en andere toleranties voordat u met het aanbrengen van de bekleding begint.

Afwijkingen in vlakheid en maattoleranties
Voordat u met het aanbrengen van de bekleding begint dient u te controleren of de vlakheid en maattoleranties van de staalconstructie van het gebouw voldoen aan de eisen. Mocht dit niet het geval zijn dan is het mogelijk dat de panelen niet goed passen of niet spanningsvrij te monteren zijn.

Verwijderbare beschermfolie
Veel gevelbekledingssystemen zijn voorzien van een verwijderbare folie voor bescherming tijdens fabricage, opslag en vervoer. Deze folie varieert in dikte, hechting, transparantie en kleur. De fabrikant kan adviseren over de beste beschermfolie voor de verschillende coatings en toepassingen. Bij het afleveren op locatie dient de beschermfolie niet te lang blootgesteld te worden aan direct zonlicht. Polyethyleen folies en de gebruikte lijm kunnen gevoelig zijn voor ultraviolet licht, waardoor ze verharden, moeilijk te verwijderen zijn of lijmresten achterlaten waardoor permanent vuil achterblijft op het oppervlak.

Als verwijderbare folie langer dan 3 maanden op zijn plaats blijft of wordt blootgesteld aan overmatig UV en vocht, wordt de lijmlaag en de kleefkracht groter tot het punt waarop het verwijderen van de film moeilijk en soms onmogelijk wordt. Dit kan ook van toepassing zijn op UV-ondoorzichtige zwarte films als deze lang genoeg worden bewaard. Het verwijderen van gebonden film of restkleefmiddel kan kenmerkend worden uitgevoerd met WD40 of terpentine, gevolgd door grondig wassen en spoelen zoals met gewoon vuil en afval. Het is belangrijk dat het specifieke advies van de fabrikant over het verwijderen van films altijd wordt opgevolgd. Het is aan de fabrikant van het bekledingssysteem om de geschiktheid van de verwijderbare folie en de compatibiliteit met het voorgelakte staalproduct te controleren.

Opslag en verwerking
Als de platen met zorg worden behandeld en opgeslagen dan kunnen zij eenmaal in gebruik jaren meegaan. Echter, het niet naleven van eenvoudige maar essentiële voorzorgsmaatregelen op de bouwplaats kan tot hoge kosten leiden. Het kan resulteren in schade, vertraging en herstelkosten en kan uiteindelijk de duurzaamheid van het bekledingssysteem beïnvloeden. Er dienen derhalve een aantal stappen genomen te worden om een dergelijke situatie te voorkomen:

 • De projectleider dient de leverancier onmiddellijk in te lichten over ontbrekende of beschadigde platen.
 • Gestapelde platen dienen te worden opgetild door middel van een hefbalk in combinatie met de juiste draagbanden en dwarsbalken, of met een vorkheftruck met de juiste vorkmaat. Lange platen dienen te worden opgetild met een passende lange hefbalk.
 • Sandwichpanelen zijn kwetsbaar en dienen exact volgens de instructies van de leverancier te worden behandeld. Er zijn tegenwoordig speciale hijssystemen voor sandwichpanelen verkrijgbaar.
 • Kleine onderdelen dienen zorgvuldig opgeslagen te worden en te worden afgedekt.
 • Stalen platen hebben een stevige, droge ondergrond nodig, en dienen ergens opgeslagen te worden waar ze beschermd zijn tegen weersinvloeden, beschadiging en diefstal. Volg de instructies van de leverancier indien bescherming tegen hitte, zonlicht of lage temperaturen nodig is.
 • Als opslag binnen niet mogelijk is, bescherm dan de platen – vooral geopende pakken – met een waterdicht dekzeil dat is bevestigd aan een stellage met genoeg ruimte aan alle kanten om de platen te luchten. Leg de platen op houten balken die niet verder dan 900 mm uit elkaar liggen. Plaats de stapel schuin zodat regenwater of condenswater kan aflopen. Als gestapelde of gebundelde onderdelen nat worden, haal ze dan uit elkaar en wrijf ze droog met een zachte, droge, schone doek.
 • Inspecteer de platen regelmatig op beschadigingen in de coating.
 • Platen dienen met zorg behandeld te worden om schade te voorkomen. Sleep geen materiaal over ruwe ondergrond of over reeds gemonteerde platen. Sleep geen gereedschap over de platen, en bescherm deze tegen slijpsel en metaalspanen.
 • Worden platen met de hand gedragen, gebruik dan de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, til en draai de platen voorzichtig en draag ze aan de randen.
 • Draag losse platen indien mogelijk met de hand naar het dak. Als een plaat op zijn plaats gehesen moet worden, zorg er dan voor dat de hoeken beschermd zijn en dat er niet teveel druk op wordt uitgeoefend om vervorming te voorkomen. Gebruik alleen touwen of banden om te hijsen, nooit kettingen.
 • Werk op het dak uitsluitend met schoenen met zachte slipvaste zolen. Dit dient zowel uw veiligheid als de bescherming van de coating tegen krassen.
Categorieën
Voor meer informatie