22 Februari 2020
Corporate Nieuws

Artikel over klimaatscepticus

De Volkskrant en Follow the Money hebben een artikel gepubliceerd over klimaatscepticus professor Böttcher. Het klopt dat het toenmalige Koninklijke Hoogovens (later Corus) professor Böttcher financieel heeft ondersteund. De huidige directie van Tata Steel Nederland was niet op de hoogte van deze financiering tussen de 20 en 30 jaar geleden.

Met de inzichten van nu zet Tata Steel Nederland zich nadrukkelijk in voor vermindering van klimaateffecten en investeert daar jaarlijks vele miljoenen euro’s in. 

Tata Steel Nederland onderschrijft het Klimaatakkoord van Parijs en werkt aan de transitie van de site in IJmuiden tot een volledig klimaatneutraal staalbedrijf. Tata Steel in IJmuiden behoort tot de absolute koplopers in de wereld waar het gaat om staal maken met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Sinds 1990 heeft Tata Steel in IJmuiden haar energieverbruik met 30% verminderd en tevens ingezet op reductie van CO2. Onderdeel van deze CO2 reductie is het HIsarna project, waarmee tussen 20-80% CO2-reductie behaald kan worden. Dit project bevindt zich nu in de testfase. In 2050 wil Tata Steel in IJmuiden volledig klimaatneutraal opereren.

Voor de volledigheid willen wij erop wijzen dat professor Böttcher, die overigens medeoprichter en erelid van de Club van Rome en lid van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) was, voor ons staalbedrijf ook onderzoek verrichtte naar onder meer de Life Cycle Analysis (LCA) van staal en aluminium.

Categorieën