25 Juni 2018
Corporate Nieuws

Bijzondere planten en dieren gespot bij Tata Steel

Sinds begin dit jaar zijn op het terrein van Tata Steel een aantal bijzondere natuurwaarnemingen gedaan. De meest opvallende waarneming is die van een zeehond in de Staalhaven.

Het dier dook herhaaldelijk op en deed zich tegoed aan de grote scholen vissen die in de Staalhaven voorkomen (met name harders). Ook een primeur op het terrein was de waarneming van een steenuil. Een vogelexpert heeft aangegeven dat de steenuil in deze regio al in geen 30 jaar meer is gezien. Tenslotte is er in een wegberm waar al drie soorten orchideeën voorkwamen (rietorchis, hondskruid en moeraswespenorchis), nu tevens een vierde gevonden: de bijenorchis. Evenals hondskruid en moeraswespenorchis is de bijenorchis een bedreigde soort in ons land. Een andere bijzondere verschijning, de slechtvalk, heeft dit jaar opnieuw gebroed op het terrein van de staalfabrikant.

Samen met PWN werkt Tata Steel aan het versterken van de natuurwaarden op het terrein en in de omgeving. Inmiddels wordt het maaien van de wegbermen afgestemd op de natuur. Er wordt dus niet in de bloeitijd gemaaid, tenzij dat voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Tevens wordt het maaisel tegenwoordig afgevoerd, waardoor zeldzame planten meer kans krijgen. Tijdens de natuurwerkdag in 2017 is er met behulp van vrijwilligers (omwonenden en medewerkers van het staalbedrijf) een natte duinvallei van struiken en opkomende boompjes ontdaan. Daardoor wordt het gebied natter en opener en krijgen bijzondere soorten als parnassia en duizendguldenkruid meer ruimte.

Categorieën