03 Mei 2018
Corporate Nieuws

De joint venture volgens…Tor Farquhar

Dit is de eerste editie van een serie interviews waarin leidinggevenden van Tata Steel hun visie geven op de voorgenomen joint venture tussen de Europese staalactiviteiten van Tata Steel en thyssenkrupp. Met aan het woord: Tor Farquhar, Executive Director Human Resources, Tata Steel in Europa.

Wat is jouw rol in het joint venture-proces?

“Ik houd me momenteel bezig met de consultatie van onze medewerkers. Ik ben heel blij dat  mensen door de hele onderneming heen zich een stuk geruster voelen over de nieuwe weg die we zijn ingeslagen. Het is een logische, menselijke reactie om je zorgen te maken over eventuele negatieve gevolgen van zo’n verandering. Maar Tata Steel draait al ongeveer een eeuw mee - juist dankzij het feit dat we verandering willen en kunnen omarmen.”

Hoe steekt het proces in elkaar?

“We volgen een zorgvuldig gereguleerd formeel proces dat de route aangeeft naar een definitieve overeenkomst. Binnen die formele kaders delen we zoveel mogelijk informatie, want we hechten sterk aan openheid en transparantie.

Niettemin begrijp ik heel goed dat iedereen deze fase het liefst zo snel mogelijk achter zich wil laten. Deels om zekerheid te krijgen, maar vooral ook omdat we van nature veel liever dingen doen dan erover praten. We houden ervan om iets te maken, om mooie producten te leveren. Daarom wordt alles veel interessanter als we goedkeuring van de regelgevers krijgen en de afsluitende fase kunnen ingaan.”

Wat kun je ons vertellen over thyssenkrupp?

“Zolang de joint venture niet definitief is, blijven we concurrenten. De fase van informatie-uitwisseling en boekenonderzoek, die nu bijna is afgerond, is aan strikte regels gebonden. Als we eenmaal officiële goedkeuring hebben, verwacht ik dat mensen heel enthousiast zullen zijn over waar de andere partij mee bezig is en hoe ze dat aanpakken. En het is ook fantastisch als wij straks onze eigen expertise kunnen demonstreren en delen. De diversiteit aan ideeën en medewerkers zal nog verrijkender zijn en meer concurrentievoordeel opleveren. Ik ben ervan overtuigd dat we een mooie toekomst tegemoet gaan.”

Categorieën