14 Mei 2020
Corporate Nieuws

Een duidelijke weg naar CO2-neutrale staalproductie

Annemarie Manger, Directeur Sustainability, Health, Safety, Environment & Quality, vertelt over wat nodig is om een CO2-neutrale staalproducent te worden.

Welke rol speelt duurzaamheid in jouw dagelijks leven?

'Met drie tieners in huis staat duurzaamheid, en met name klimaatverandering, hoog op de agenda. Omdat ik in een CO2-intensieve industrie werk, dagen zij mij uit om het klimaatprobleem heel serieus te nemen en onze verduurzaming te versnellen.'

Je startte eind 2019 met deze functie. Waarom zei je ja tegen de rol?

'Verduurzaming is dé ecologische en industriële uitdaging van onze tijd. We willen als Tata Steel leidend zijn op gebied van CO2-neutrale staalproductie en actief alle opties voor een duurzame en dynamische toekomst verkennen. Het ligt mij nauw aan het hart om hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat is in het belang van toekomstige generaties en dat doen we zowel met mensen binnen het bedrijf als in samenwerking met externe partijen.”

Tata Steel heeft de duidelijke ambitie om in 2050 een CO2-neutrale staalproducent te zijn. Wat heeft hierbij prioriteit?

'De weg naar 2050 is weliswaar lang, maar wel duidelijk en met verschillende fasen en oplossingen. De unieke locaties van onze staalfabrieken in Nederland en het Verenigd Koninkrijk bieden ons de mogelijkheid om samen met onze partners deze visie te realiseren. Met een mix van technologieën maken we gezamenlijk de weg vrij naar een toekomst waarin nieuwe generaties op een veilige en duurzame manier kunnen werken en leven.

Tata Steel in IJmuiden beschikt over uitstekende mogelijkheden om in 2030 4 tot 5 miljoen ton aan emissies te besparen. Dat is ongeveer 30% van de huidige emissies van de productlocatie. Direct gelegen aan de Noordzee biedt de regio voldoende mogelijkheden voor de aanleg van een CO2-infrastructuur. Hiermee is het mogelijk om reeds vóór 2030 CO2 emissies af te vangen, op te slaan en te hergebruiken.

In het Verenigd Koninkrijk onderzoeken we de ontwikkeling van vergelijkbare technologieën. Tata Steel is een toonaangevende speler in het South Wales Industrial Cluster. Dit netwerk in Zuid-Wales brengt industrieën samen om gezamenlijke voordelen te vinden en zo een gezamenlijke infrastructuur voor CO2-reductie te ontwikkelen. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage), de ontwikkeling van een waterstofeconomie en een efficiënter gebruik van energie en grondstoffen.”

Welke technologieën maken deel uit van de oplossing?

'De routekaart naar het behalen van de doelen voor 2050 kan niet op één enkele oplossing leunen. Tata Steel blijft investeren in de ontwikkeling van een mix van technologieën die gaan bijdragen om de uitstoot op termijn aanzienlijk te verminderen. Tata Steel is ervan overtuigd dat waterstof een sleutelrol zal spelen in de transitie naar een duurzame staalproductie. Dat kan echter pas zodra hernieuwbare energie, geproduceerd door windmolenparken op zee, in grote hoeveelheden beschikbaar is. Tot die tijd is CCUS een belangrijke tussentijdse oplossing: de afvang, het gebruik en de opslag van CO2.

De Nederlandse overheid stimuleert CCUS en heeft deze technologie opgenomen in het Klimaatakkoord. CCUS is betaalbaar en relatief snel te implementeren en kan daarmee de tussenliggende periode naar een groene toekomst op basis van waterstof overbruggen.

Daarnaast blijft onze HIsarna® -technologie een zeer belangrijke rol spelen. Het is belangrijk dat de HIsarna-technologie beschikbaar komt voor de staalindustrie, omdat het in belangrijke mate kan bijdragen aan de wereldwijde CO2-reductie. In IJmuiden willen we uiteindelijk een HIsarna-fabriek kunnen bouwen die geschikt is voor commerciële productie. Dankzij de samenwerking met India kunnen we dat proces versnellen'.
Kijk hier naar het duurzaamheidsrapport

Categorieën