04 Juni 2019
Corporate Nieuws

Extra maatregelen Tata Steel tegen grafietuitstoot

Tata Steel en staalslakverwerker Harsco kondigen per direct extra maatregelen aan die grafietuitstoot in de omgeving maximaal voorkomen. Het gevolg is dat volledig kan worden gestopt met het vloeibaar gieten van ROZA-slak. De maatregelen zijn een uitbreiding van de acties die grafietemissie de afgelopen maanden al drastisch terug brachten.

Tata Steel realiseert zich dat de bevindingen van een nieuw RIVM-rapport tot vragen van omwonenden leiden. Om zorgen weg te nemen voert Tata Steel extra maatregelen door, die de kans minimaliseert dat grafiet vrijkomt in de omgeving. Het gaat om recente inzichten, gebaseerd op de ervaringen met de eerdere maatregelen in het productieproces en de verwerking van het zogeheten ROZA-slak door Harsco.

Sinds november vorig jaar heeft Tata Steel al maatregelen genomen om grafietemissies zoveel als mogelijk te voorkomen. Deze hebben effect. Sinds november 2018 heeft zich geen grote grafietuitstoot meer voorgedaan, alleen nog een drietal kleinere emissies, waarvan de laatste twee maanden geleden.

Het proces van zogeheten ROZA-slakverwerking vindt straks volledig overdekt plaats in een fabriekshal die momenteel wordt gebouwd. Dan is grafietuitstoot niet meer aan de orde; de hal zal het probleem structureel oplossen. Met het pakket maatregelen is de periode tot april 2020, wanneer de fabriekshal beschikbaar is, te overbruggen.

De extra maatregelen van Tata Steel en Harsco zorgen ervoor dat volledig gestopt wordt met het vloeibaar gieten van ROZA-staalslak:

  • Alle slakkenpannen krijgen minimaal de koeltijd die nodig is om vloeibaar gieten te voorkomen.
  • De hoeveelheid slak per pan wordt beperkt.
  • Het aantal slakkenpannen wordt in juni en juli verder uitgebreid.

Eerdere getroffen en al effectieve maatregelen zijn:

  • Langer koelen van slakken.
  • Meer pannen in zetten voor verwerking en langere koeling van slak.
  • Aanpassen van het productieproces, waaronder 1) hoger zwavelgehalte in ruwijzer (zwavel onderdrukt de vorming van grafiet) en 2) constantere productie ruwijzer (minder kans op grafietvorming).
  • Tata Steel continueert de sms-service voor bewoners.

Voor vragen over het RIVM rapport verwijzen wij naar het RIVM.

 

 

Categorieën