10 Mei 2019
Corporate Nieuws

Feedback van Europese Commissie ("de Commissie") over voorgenomen joint venture tussen thyssenkrupp en Tata Steel in Europa

Tata Steel en thyssenkrupp hadden op 30 juni 2018 overeenkomsten getekend om hun Europese staalactiviteiten samen te voegen in een 50/50-joint venture die zich zou richten op klantgerichtheid, technologie en duurzaamheid. De Commissie heeft vandaag de voorgenomen joint venture besproken met zowel thyssenkrupp als Tata Steel. Uit de feedback van de Commissie blijkt steeds duidelijker dat de Commissie niet van plan is de voorgenomen joint venture goed te keuren, aangezien zij aanzienlijke corrigerende maatregelen verwacht in de vorm van de verkoop van activa van de voorgenomen onderneming. 

Beide partijen hebben intensief contact gehad met alle regelgevende instanties, en met name de Commissie, om toestemming te verkrijgen. Op basis van de door de Commissie gepubliceerde verklaring van bezwaren is een uitgebreid pakket corrigerende maatregelen aangeboden dat alle door de Commissie genoemde punten van zorg bestrijkt. De voorgestelde oplossingen zijn ontwikkeld met inachtneming van de algemene industriële strategie voor de voorgestelde joint venture, het geïntegreerde en complexe karakter van de toeleveringsketen voor de dienstverlening aan klanten en de noodzaak om een duurzaam bedrijf op te bouwen dat de structurele uitdagingen voor de Europese staalindustrie het hoofd zou kunnen bieden. Uit de feedback van de Commissie naar aanleiding van de door haar uitgevoerde markttoets blijkt echter dat het onwaarschijnlijk is dat zij het voorstel ondanks deze maatregelen zal goedkeuren.

Feedback van de Europese Commissie
Volgens thyssenkrupp en Tata Steel zouden verdere toezeggingen of verbeteringen van het pakket corrigerende maatregelen een negatief effect hebben op de fundamentele grondslag van de voorgestelde joint venture en de beoogde synergiën die uit de fusie voortvloeien, en wel zodanig dat de economische rationale van de joint venture zou wegvallen en de fundamentele duurzaamheid ernstig zou worden aangetast. Daarom kunnen beide partners de Commissie geen verdere corrigerende maatregelen aanbieden om aan haar eisen te voldoen. De partners gaan er dan ook met grote teleurstelling van uit dat de Europese Commissie de joint venture niet zal goedkeuren.

Vooruitblik
Hoewel de voorgestelde joint venture voor Tata Steel een belangrijk strategisch initiatief was om een duurzame portefeuille in Europa te realiseren die ook zou hebben bijgedragen aan een deconsolidatie van de Europese activiteiten en een vermindering van de schuldenlast op de balans, blijft Tata Steel zich inzetten voor bovengenoemde strategie en zal zij alle opties onderzoeken om in de toekomst vergelijkbare resultaten te bereiken. Op dit moment is ongeveer twee derde van de activiteiten van Tata Steel gevestigd in India, met de best denkbare concurrentiepositie en een gerichte groeistrategie. Met de ingebruikname van de 5 miljoen ton per jaar in Fase 2 van Kalinganagar in de komende 30 maanden met een productmix met toegevoegde waarde zal het aandeel van Tata Steel in de activiteiten en de bijbehorende winstgevendheid verder toenemen. De Indiase activiteiten zijn daarom goed gepositioneerd om de resultaten en cashflow verder te verbeteren ten opzichte van 2018-19 met een uitgebreid marktbereik, sterke merken, gedifferentieerde producten, een verbeterde activabasis na de uitbreiding van Kalinganagar en een sterke toestroom van talenten. Tata Steel zal zich in het kader van haar eindstrategie voor de Europese activiteiten op korte termijn ook blijven richten op prestatiemanagement om de inkomsten en kasstromen te verbeteren en zo een duurzame en zelfvoorzienende toekomst voor het bedrijf op te bouwen. Tata Steel heeft in de afgelopen zes maanden de schuldenlast aanzienlijk

verminderd en zou hier verder in willen gaan door middel van interne cashgeneratie en verkoop van activa.

 

Categorieën