13 Maart 2020
Corporate Nieuws

Geluidproeven schrootpark mogelijk hoorbaar op 14 maart

Wij werken hard aan het verminderen van de geluidsoverlast door onze schrootactiviteiten. Daarom hebben we recentelijk als proef twee U-vormige schappen met aangrenzende geluidsmuren gebouwd op het schrootpark.

In de proef testen we of de handling van extern schroot in de schappen minder geluidsverspreiding naar de omgeving oplevert. In het kader daarvan zullen we morgen, zaterdag 14 maart, geluidsproeven op het schrootpark uitvoeren die mogelijk hoorbaar zijn in de omgeving. De geluidsproeven starten in de ochtend, vanaf circa 7:00 uur tot uiterlijk 15.00 uur.

Voor een succesvol verloop van de proeven, is het belangrijk dat de geluidsoverdracht naar de omgeving goed is. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Morgen tot het middaguur zijn de weersomstandigheden gunstig om de overdracht van de geluidsproeven goed te kunnen testen. Wij vinden het vervelend dat u hier mogelijk tijdelijk geluidsoverlast door kunt ervaren, maar wij willen graag op korte termijn maatregelen nemen om de geluidsoverlast afkomstig van het schrootpark structureel voor de omgeving te verminderen.

Lees meer over de extra geluidsmaatregelen bij het schrootpark 

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsklachten@tatasteeleurope.com

 

Categorieën