28 September 2020
Corporate Nieuws

Noordhollands Dagblad geeft verkeerde voorstelling van onze financiële situatie

In de artikelen gaat de krant ernstig de fout in met beweringen dat geld uit de Nederlandse vestiging via onheuse constructies door het moederbedrijf zou worden afgeroomd. “De artikelen zijn grotendeels misleidend en onjuist ”, zegt Henrik Adam namens de directie van Tata Steel.

De belangrijkste onjuistheden gaan over de vermeende inkoopnadelen die de Europese bedrijven van Tata Steel zouden hebben bij het inkopen van grondstoffen, ten faveure van het moederbedrijf in India. Het Noordhollands Dagblad maakt ernstige rekenfouten en maakt verkeerde vergelijkingen om tot zijn conclusies te komen. Zo komt de redactie van het blad tot de conclusie dat Tata Steel Europe sinds 2007 twintig miljard euro teveel zou hebben betaald voor zijn grondstoffen. Dit klopt in zijn geheel niet. Het lijkt erop dat de journalist een verkeerde berekening heeft gedaan door de kosten van steenkool en ijzererts in de jaarrekeningen van Tata Steel Limited te vergelijken met de kosten die Tata Steel Europe betaalt voor zowel grondstoffen als verbruiksgoederen, welke veel meer zijn dan de kosten voor alleen steenkool en ijzererts. Hierdoor trekt de journalist een totaal verkeerde conclusie.

De Europese bedrijven van Tata Steel hebben net zoals voor de overname door Tata Steel altijd de benodigde grondstoffen op de wereld markt gekocht tegen de daar geldende marktprijzen. De vergelijking met de prijzen waarvoor Tata Steel Limited in India de grondstoffen verkrijgt is niet relevant. Het moederbedrijf in India heeft eigen mijnen, waarmee het gedeeltelijk kan voorzien in haar behoefte aan grondstoffen. De uit de eigen mijnen gewonnen grondstoffen mogen van de Indiase overheid uitsluitend in India worden ingezet. In verband met de kostprijs van deze zelf gemijnde grondstoffen is de gemiddelde verkrijgingsprijs van grondstoffen voor Tata Steel Limited lager dan de marktprijs.

De redactie van het Noordhollands Dagblad heeft een onjuiste berekening gemaakt van leningen die door Tata Steel IJmuiden zouden zijn verstrekt aan bedrijven binnen het concern. Het dagblad stelt dat IJmuiden voor zo’n 685 miljoen Euro aan leningen zou hebben verstrekt. Het is ons niet duidelijk hoe de krant aan dit bedrag is gekomen. In de antwoorden op vragen van het dagblad is door Tata Steel reeds gesteld dat dit onjuist is. Tata Steel Nederland heeft voor 111 miljoen en Tata Steel IJmuiden voor 50 miljoen euro aan leningen binnen het bedrijf uitstaan, waarvoor een marktconforme rente wordt ontvangen en die bovendien zijn gedekt door een garantie van het moederconcern.

Het Noordhollands Dagblad is vooraf erop gewezen hoe het zit met die leningen, maar heeft ervoor gekozen die informatie naast zich neer te leggen en toch een verkeerde conclusie te publiceren.

De krant trekt ook bij andere onderwerpen onjuiste conclusies. De bewering dat Tata Steel onterecht geen of onvoldoende belasting zou hebben betaald is onjuist en gaat voorbij aan het belastingrecht in Nederland. “Wij houden ons in alle landen waar wij opereren gewoon aan de wet. Het kan niet zo zijn dat zonder deugdelijke onderbouwing wordt beweerd dat wij niet aan onze wettelijke verplichtingen zouden voldoen”, aldus Henrik Adam.

'Het artikel kent in zijn geheel weinig onderbouwing. De onjuistheden berokkenen ons bedrijf en onze medewerkers schade. Onze mensen worden in hun omgeving met deze berichten geconfronteerd en moeten zich verdedigen tegen ongefundeerde verhalen. Dat is pijnlijk en betreurenswaardig”, stelt Adam.

Categorieën