23 Juni 2021
Corporate Nieuws

NOW-steun Tata Steel in 2020

Tata Steel background

Tata Steel Nederland heeft in 2020 NOW-steun aangevraagd en ontvangen in verband met het plotselinge forse omzetverlies door de coronacrisis. Het gaat daarbij om de NOW-1 en NOW-2-regelingen. Voor die regelingen hanteert de overheid een minimumpercentage waarmee de omzet moet zijn gedaald. Toetsing gebeurt achteraf, na vaststelling van de daadwerkelijke omzetdaling. 

 

Tata Steel Nederland heeft door de coronacrisis het boekjaar 2020/2021 (eindigend op 31 maart 2021) met een aanzienlijk verlies afgesloten. Het jaarverslag van TSN over het afgelopen boekjaar wordt naar verwachting in de loop van juli gepubliceerd.

Het omzetverlies tijdens de NOW-1-regeling (april – juni 2020) was groter dan het minimumpercentage. De omzetdaling tijdens de NOW-2-regeling (juli – oktober 2020)  blijkt nu iets lager uit te vallen dan de grenswaarde. Daarom betaalt Tata Steel Nederland het onder NOW-2 ontvangen bedrag van 45 miljoen euro terug. 

Tata Steel Nederland bedankt de overheid voor het snel instellen van een efficiënt compensatieprogramma voor getroffen bedrijven na het uitbreken van de pandemie en de in het kader van de NOW ontvangen steun. 

Volg ons

 @tatasteelnl

 /company/tata-steel-europe

 /TataSteelEurope

Categorieën