26 April 2021
Corporate Nieuws

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Tata Steel

Tata Steel is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) geïnformeerd over het feit dat er een onderzoek komt naar de impact van industriële uitstoot op de omgeving.

Het gaat om een thematisch onderzoek. De precieze reikwijdte hiervan is nog niet bekend. De directie van Tata Steel heeft volledige medewerking toegezegd en heeft de Onderzoeksraad uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan de site in IJmuiden.

Wij hebben een actieplan dat de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving tot een minimum beperkt en investeren daarin honderden miljoenen euro’s. Wij hechten er waarde aan om in gesprek te zijn met de omgeving en nemen de zorgen van onze buren serieus. 

Tata Steel ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. De Onderzoeksraad verwacht over een jaar de bevindingen te rapporteren.

Volg ons

 @tatasteelnl

 /company/tata-steel-europe

 /TataSteelEurope

Categorieën