12 Januari 2019
Corporate Nieuws

Reactie op artikelen in de Volkskrant van 12 januari 2019

De artikelen in de zaterdageditie van de Volkskrant van 12 januari 2019 bevatten onjuistheden. Tata Steel vindt het belangrijk om daar op te reageren. We willen vooropstellen dat wij de situatie met betrekking tot de stofoverlast en de mogelijke implicaties voor de gezondheid uiterst serieus nemen. Op onze website staan factsheets met meer informatie over de stappen die we zetten om de problemen op te lossen.

Klik hier voor de factsheets met meer informatie over de stappen die we zetten om de problemen op te lossen.  

  • In de eerste alinea van het nieuwsartikel “Grafietregens rond hoogovens IJmuiden uitgestoten zonder de juiste vergunning” staat: “De grafietregen, waarover bewoners rondom de hoogovens al geruime tijd klagen, blijkt bijna twee jaar lang illegaal te zijn uitgestoten. Het bedrijf in IJmuiden dat restproducten van Tata Steel verwerkt, heeft van 2014 tot begin 2016 dit ‘zonder de vereiste omgevingsvergunning’ gedaan.” 

Deze bewering is onjuist. De grafietemissies zijn niet twee jaar lang uitgestoten, maar zijn in de zomer van 2018 ontstaan. Daarnaast is er altijd in overleg met de Omgevingsdienst geopereerd. Ook zijn er verschillende verklaringen voor het ontstaan van de grafietemissies. De gewijzigde samenstelling van de grondstoffen is de belangrijkste oorzaak. Klink hier voor meer informatie over hoe de grafietemissies zijn ontstaan. 

  • De passages over het rapport van het RIVM uit 2009 missen belangrijke gedeeltes uit de conclusie van het rapport. In het nieuwsartikel wordt het volgende vermeld: “In 2009 bleek uit een rapport van het RIVM dat in bepaalde gebieden in de IJmond meer longkanker voorkomt dan in de rest van de regio.” 

Het Volkskrant artikel geeft een onvolledig beeld van het rapport. Het volledige rapport kunt u hier vinden: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797002.pdf 

  • Het beeld dat in het artikel met als titel “Het waait niet meer over” wordt geschetst over het overschrijden van de Europese norm voor stikstofoxiden is onvolledig. Er is geen overschrijding van de vergunde emissie-eisen, wat wordt gesuggereerd.

De heersende NOx-concentratie in de nabije omgeving van Tata Steel voldoet ruim aan de Europese norm voor luchtkwaliteit: de gemeten NO2-concentratie in Wijk aan Zee (jaargemiddelde 2017) is 19,2 µg/m3. De wettelijke norm is 40 µg/m3.

Categorieën