14 Mei 2018
Corporate Nieuws

Samen een duurzame toekomst smeden

In mei vorig jaar presenteerde Tata Steel in Europa zijn nieuwe missie en strategie. Daarin gaf het bedrijf aan hoe het zich wil ontwikkelen tot de belangrijkste Europese staalmaker, die in alle opzichten duurzaam is.

Maar, hoe ziet zo’n daadwerkelijk duurzaam staalbedrijf er uit, en hoe kan de beoogde joint venture met thyssenkrupp Steel Europe bijdragen aan het realiseren van die ambitie? 

“Bij duurzaamheid gaat er in de eerste plaats om dat je alle belanghebbenden - overheid, klanten, maar ook de samenleving - laat zien dat je relevant voor ze bent en blijft, vandaag en in de toekomst”, zegt Roger Steens, Director Sustainability van Tata Steel in Europa. 

Verwachtingen van belanghebbenden

Om dat doel te bereiken moeten staalbedrijven begrijpen wat de belanghebbenden van hen verwachten op het terrein van duurzaamheid. Neem de transparantie van de toevoerketen. Staalbedrijven staan steeds meer onder druk om meer openheid te verschaffen over hoe ze te werk gaan, en duidelijk te maken welke maatregelen ze nemen om mogelijke risico’s in hun keten aan te pakken. Denk aan kinderarbeid of schending van mensenrechten.

Duurzaamheid behelst ook het antwoord op de vraag hoe een organisatie relevant kan blijven voor haar werknemers - ook de werknemers van morgen.

“Talent is schaars in de staalindustrie”, aldus Roger. “Het is daarom enorm belangrijk om de jongere generatie te laten zien dat onze sector geweldige kansen biedt. Diversiteit speelt daarbij een cruciale rol. We zouden bijvoorbeeld graag nog meer getalenteerde vrouwen aantrekken.”

Ook klimaatverandering is een belangrijk duurzaamheidsaspect. Van bedrijven die met hun activiteiten veel CO2 uitstoten, wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Voor staalbedrijven betekent dit dat ze duidelijke strategische doelen moeten stellen om CO2-neutraal te worden en dat ze die doelen aan de belanghebbenden communiceren.

Voordelen op de korte en lange termijn

Hoe zou de voorgenomen joint venture met thyssenkrupp Tata Steel kunnen helpen om al deze terreinen duurzaam te opereren? 

“Deze uitdagingen vragen om een nieuwe manier van werken”, zegt Roger. “En de joint venture zou ons helpen om die omslag mogelijk te maken.”

Neem het vraagstuk van klimaatverandering. Tata Steel en thyssenkrupp hebben elk voor zich een aantal processen ontwikkeld om de koolstofuitstoot van het staalproductieproces te beperken.      

“Er bestaan geen technologieën of processen die het emissieprobleem volledig uit de wereld helpen”, aldus Roger, “maar de joint venture zou ons wel veel meer instrumenten geven om uitstoot beperkende maatregelen te nemen.

Op de korte termijn zou de joint venture ons in staat stellen meer innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, maar op de langere termijn kunnen we veel meer tot stand brengen en een leidende rol spelen in duurzaamheid.”

 

 

Categorieën