22 Oktober 2019
Corporate Nieuws

Statement naar aanleiding van berichtgeving over transformatieprogramma Tata Steel in Europa

Tata Steel in Europa heeft een transformatieprogramma aangekondigd, waarbij een EBITDA resultaat van £ 750 / € 830 miljoen gerealiseerd moet worden. Onderdeel van het programma vormen ook naar verwachting kostenbesparingen van zo’n 10% of £ 150/ € 170 miljoen op personeelskosten.

De staalmarkt in Europa verkeert in zwaar weer door dumpingpraktijken van onder andere China, dalende staalprijzen en hoge grondstofkosten. Wat verder meespeelt, is het niet doorgaan van de joint venture met thyssenkrupp en de protectionistische praktijken van zowel de Verenigde Staten als China. 
In het licht hiervan is Tata Steel genoodzaakt maatregelen te nemen die geleid hebben tot dit transformatieprogramma met als doel de prestaties te verbeteren. 

Afgelopen vrijdag is de Centrale Ondernemingsraad (COR) in IJmuiden van de voortgang van dit programma op de hoogte gesteld. Naar aanleiding van een bericht van de COR aan de medewerkers van Tata Steel, zijn hierover op maandag 21 oktober verschillende berichten verschenen in de media. Omdat de plannen nog verder uitgewerkt moeten worden, kan Tata Steel in dit stadium nog niet meer duidelijkheid geven over de invulling van deze maatregelen en de effecten daarvan op Tata Steel in Nederland. Zodra de plannen concreet worden, zullen deze met de COR en de vakbonden worden besproken en worden de medewerkers hierover verder geïnformeerd.

In november zal de Raad van Bestuur van Tata Steel in Europa nadere voorstellen met de directie en Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland bespreken. Vervolgens zullen ze aan de Europese Ondernemingsraad worden voorgelegd. Hierna zal de COR daarover worden geïnformeerd en begint het consultatieproces.

 

Categorieën