29 Maart 2019
Corporate Nieuws

Tata Steel lanceert integraal plan tegen overlast

Tata Steel presenteert binnen twee maanden een plan om de overlast voor de omgeving integraal aan te pakken. Deze aankondiging deed het bedrijf tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk aan Tata Steel.

Eerder heeft de provincie Noord-Holland aangedrongen op een snelle en brede aanpak van de hinder voor de omgeving. Het integrale plan bevat ook de al bestaande aanpak van de grafietoverlast. Onder andere via de realisatie van de speciale fabriekshal, die volgens planning verloopt. Naast grafiet gaat Tata Steel ook andere bronnen van stofoverlast aanpakken, waaronder de verwerking van converterslak bij Harsco. Tata Steel committeert zich aan een extra investering van ruim honderd miljoen euro om de stofhinder aan te pakken. Hiermee zal de stofoverlast in de omgeving voor het grootste deel verminderen.

 “Wij hebben goed naar de provincie geluisterd en begrijpen de wens voor een allesomvattende aanpak. De noodzaak daarvoor zien wij ook. Vandaar dat wij besloten hebben tot dit integrale plan. Uitgangspunt is daarbij de omgeving, met als doel het terugbrengen van de overlast voor omwonenden”, aldus Hans van den Berg, site directeur bij Tata Steel IJmuiden. “Met het plan nemen we meer concrete maatregelen waarvoor we een forse investeringen gaan doen; we stoppen niet bij het definitief oplossen van grafietoverlast.”

 De Commissaris van de Koning en de gedeputeerde komen voor de zomer terug voor een vervolgbezoek.

Huidige maatregelen van Tata Steel tegen grafietoverlast
Er zijn sinds vorig jaar al verschillende korte termijn maatregelen genomen om grafietoverlast zoveel mogelijk te beperken. Die hebben inmiddels geleid tot een duidelijke afname van de grafietoverlast in de omgeving.

 Zo is het productieproces van de hoogovens aangepast. Door deze aanpassing neemt de kans sterk af op het vrijkomen van grafietdeeltjes bij de verwerking van slak door Harsco. Omdat deze maatregel onvoldoende werkt bij stop- en startmomenten van de hoogovens, kiest Tata Steel bij vergrote kans op dergelijke stilstanden voor andere procesinstellingen en een lager productietempo. Daardoor varieert de ijzersamenstelling op en om stilstanden van een hoogoven minder en neemt de kans op grafietvorming nog verder af.

Bovendien zijn onlangs nieuwe staalslakpannen aangekomen. Met behulp van de nieuwe slakpannen kunnen de slakken langer koelen, wat de kans op het vrijkomen van grafiet bij het kiepen van de slak weer aanzienlijk vermindert. Naast het uitbreiden van het aantal slakpannen, zijn proeven met platte bakken gestart. De platte bakken zorgen voor minder grote stukken slak, die makkelijker klein te maken zijn. Daarnaast koelt de slak in platte bakken sneller.

Binnenkort meer bekend
De volledige inhoud van het integrale plan en de bijbehorende nieuwe maatregelen worden over twee maanden bekend gemaakt door Tata Steel. Het bedrijf houdt hierover intensief contact met de provincie, de gemeenten, de Dorpsraad Wijk aan Zee, omwonenden en andere stakeholders.

Categorieën