08 December 2020
Corporate Nieuws

Tata Steel Nederland kondigt 300 miljoen extra investering aan voor verdere reductie overlast

Tata Steel Nederland (TSN) kondigt nieuwe acties aan die de impact van stof en geur drastisch verminderen. Voor dit maatregelenpakket, Roadmap+, doet Tata Steel een extra investering van 300 miljoen euro op het terrein in IJmuiden. Met de projecten wordt onmiddellijk gestart, in overleg met de provincie.

 • Maatregelenpakket geeft drastische vermindering uitstoot en overlast stof en geur
 • Roadmap+ realiseert ambities provincieen IJmondgemeenten uit Programma Tata Steel
 • DeNOx-investering Pellet Fabriek vermindert impact op milieu
 • Maatregelen op Kooks- en Gasfabriek 2 voor reductie geur

Het pakket Roadmap+ bestaat uit enkele heel nieuwe maatregelen en versnelling van milieuprojecten in de Roadmap 2030, die vorig jaar werd gelanceerd. Vandaag presenteert TSN ook een rapportage over de voortgang van de Roadmap.

Met Roadmap+ komt Tata Steel tegemoet aan de wensen van de provincie die door gedeputeerde Jeroen Olthof zijn opgenomen in het Programma Tata Steel, dat vorige maand werd gepresenteerd. Tata Steel intensiveert met Roadmap+ haar inspanningen om de overlast voor de omgeving te verminderen. Ook bestaat Roadmap+ uit acties die verder gaan dan de wet vraagt.

Belangrijke pijler onder Roadmap+ is de realisatie van een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek, waardoor de uitstoot drastisch zal verminderen en enorme milieuvoordelen worden behaald. TSN overlegt met de provincie over de aanpak, zodat alle voordelen van minder stikstof-uitstoot binnen en buiten het terrein van de fabriek in IJmuiden, zelfs voor andere delen van Nederland, optimaal worden benut. Naast het verminderen van stikstof (NOx) wordt ook de uitstoot van fijnstof en zware metalen (als onderdeel van de Zeer Zorgwekkende Stoffen, ZZS) sterk gereduceerd. Met dit project is een investering van 150 miljoen euro gemoeid.

Een ander groot project betreft verbeteringen aan de Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2). Van aanpassing van de afdichting en een potentiële nieuwe afzuigtechniek wordt vermindering van geur en uitstoot van stoffen verwacht. Ook dit project gaat onmiddellijk van start en vraagt tot 50 miljoen euro investering. TSN wil met deze tussentijdse maatregel tot snellere vermindering van overlast door KGF2 komen.

Hans van den Berg, Bestuursvoorzitter van Tata Steel Nederland: “Het Programma Tata Steel van gedeputeerde Jeroen Olthof heeft een hoge ambitie in het verminderen van emissies en overlast. Tata Steel heeft dezelfde ambitie en die willen we met deze Roadmap+ ook daadwerkelijk realiseren. Wij hebben de afgelopen periode natuurlijk niet stilgezeten en daarom kunnen wij met de invoering van deze maatregelen zelfs nog meer aanpakken. Uiteraard gaan we dit in goed overleg met de provincie en de gemeenten doen. We zijn er van overtuigd dat we hiermee een belangrijke stap voorwaarts zetten met een significante vermindering van uitstoot en overlast als resultaat.”

Henrik Adam, Chief Executive Officer van Tata Steel Europe: “Tata Steel is zich altijd zeer bewust van haar verantwoordelijkheid voor de omgeving en heeft die altijd uiterst serieus genomen. Dat heeft zich vorig jaar al vertaald in Roadmap 2030 met 25 projecten. Op basis van de laatste inzichten is een nieuwe set van tastbare investeringen geïdentificeerd, die helemaal aansluiten bij het Programma Tata Steel. Tata Steel onderstreept met Roadmap+ opnieuw haar commitment om de impact van stof en geur te verminderen.”

TSN is onlangs ook gestart met een interne campagne voor de verdere bewustwording van de noodzaak tot vermindering van overlast. Met de campagne worden medewerkers gewezen op die noodzaak en ook opgeroepen om overlastbronnen te signaleren, direct te melden en bij incidenten onmiddellijk te stoppen.

De investeringen die tot Roadmap+ behoren bestaan uit de volgende projecten (met extra bovenwettelijke maatregelen):

 • Stofreductie bij verwerking converterslak. Vermindering van stofuitstoot en ook fijnstof.
 • Reinigingsinstallatie en DeNOx installatie in de Pelletfabriek. Vermindering zware metalen en PAK (ZZS) en stikstofoxides.
 • Maatregelen geuroverlast Kook- en Gasfabriek2 (KGF2). De acties verminderen uitstoot ZZS (PAK) en daarmee ook geuroverlast.
 • Project droogstanden staalfabriek (OSF2), inclusief bouw nieuwe installatie. Vermindering geur.
 • Tertiaire afzuiging staalfabriek (OSF2), die voorkomt dat stof via dak in buitenlucht komt. Vermindert de uitstoot van fijnstof.
 • Verhoging van de afzuigcapaciteit ovenhuis Hoogoven 6. Vermindert de uitstoot via het dak.
 • Aanpak stofverwaaiing grondstoflogistiek, waardoor veel minder stof van lopende banden en overstorten kunnen wegwaaien.

Meer informatie