06 Juni 2019
Corporate Nieuws

Tata Steel realiseert forse vermindering van overlast met allesomvattend plan

Tata Steel neemt vanaf 2019 tot aan 2030 meer dan 25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken. Daarmee gaat het bedrijf de overlast door stof, geluid, geur en licht in de komende jaren fors verminderen.

Dit doet Tata Steel aan de hand van een nieuw, allesomvattend plan dat tot stand is gekomen na overleg met interne en externe stakeholders, waaronder de omwonenden. Voor dit integrale plan is de directe omgeving als uitgangspunt genomen.


Maatregelen
Het plan bevat de oplossing voor de belangrijkste bronnen van overlast voor de omgeving. De grootste bronnen worden als eerst aangepakt. Dit jaar zijn al de eerste resultaten te zien. Daar waar volgens de huidige inzichten nog geen aantoonbare oplossing is, doen wij onderzoek. Ook dit is meegenomen in het plan.

Onderdelen op het gebied van stofoverlast zijn onder andere de verwerking van slakken, de bouw van de nieuwe fabriekshal tegen grafietoverlast en de extra afzuigcapaciteit bij de Staalfabriek. In de aanpak tegen geluids­overlast vervangt Tata Steel de geluiddempers van de Staalfabriek, onderzoekt zij het tegengaan van piekgeluiden bij schrothan­deling en plaatst zij kunststofstootbussen op treinwagons. Tegen geuroverlast zijn we bezig met de revisie van de kookskamers, onder­zoekt Tata Steel andere mogelijke bronnen bij de Kooksfabrieken en breidt zij het E-neu­zennetwerk uit op het terrein. De overlast door licht vermindert zij binnen de geldende veiligheidsmarges met 100 procent.

Financiering
De financiering van de Roadmap 2030 zal integraal onderdeel uitmaken van de bedrijfs­voering en wordt meegenomen in de reguliere budgettering. De omvang van het plan vraagt om een gefaseerde aanpak. Daarnaast is eerder aangekondigd dat Tata Steel zich committeert aan een extra investering van honderd miljoen euro om de stofoverlast aan te pakken. Het gaat dan onder meer om het aanpakken van overlast van grafiet door het bouwen van een fabriekshal en voor de verwerking van converterslak bij Harsco. 

Jaarlijkse voortgang
Tata Steel informeert omwonenden en andere belanghebbenden over de voortgang van het plan en de keuzes die zij maakt om de overlast te verminderen.

Daarnaast introduceert Tata Steel een jaarlijks voortgangsrapport waarin de realisatie van de projecten, inclusief de impact van de uitge­voerde maatregelen wordt toegelicht.

“We begrijpen de zorgen uit de omgeving en we pakken in dit integrale plan dus allereerst de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan”, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden. “We willen een goede buur zijn die structureel minder overlast veroorzaakt voor de omgeving. Ons doel is een betere leefomgeving voor iedereen en deze roadmap zal op basis van innovaties en nieuwe technologische inzichten dan ook steeds in ontwikkeling zijn.”

Categorieën