Confidex® PV-tillægget

Confidex® fotoelektrisk tillæg anvendt med fotoelektriske rammemoduler

Confidex® fotoelektrisk tillæg anvendt med fotoelektriske rammemoduler

Dette dokument er et tillæg til Tata Steels Confidex-garanti og skal læses i sammenhæng med

Udstedelsesdato for fotoelektrisk tillæg

Dett tillæg udgør en del af Confidex® garantien og fastsætter yderligere vilkår for Confidex® garantien for Colorcoat HPS 200 Ultra® og 3-lag Colorcoat Prisma® Solid, Metallic og Matte farver lanceret 1 oktober 2017 ved anvendelse på tag eller væg med et fotoelektrisk anlæg.  På gund af det potentielt mere aggressive miljø, som opstår under / bag / ved siden af det fotoelektriske anlæg kræves der yderlige vilkår og betingelser for at afhjælpe den øgede risiko for korrosion og nedbrydning af Colorcoat HPS 200 Ultra® og Colorcoat Prisma® på grund af mindsket naturlig afskylning.

 Installering af et fotoelekstrisk anlæg på et tag eller væg er tilbøjelig til at medføre uens falmning mellem de tagarealer, der er udsat for sollys og naturligt vejrpåvirkning, og de tag- eller vægarealer, som befinder sig i skyggen af det fotoelektriske anlæg.  Differentieret falmning af den art er normal og kan forventes.

Hvis der udstedes en ny Confidex® garanti, som inkorporerer dette tillæg, med hensyn til et eftermonteret fotoelektrisk anlæg på et Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® tag eller væg, vil den nye garantis gyldighedsperiode være den oprindelige garantis restperiode.

Forretningsbetingelser

1. Garantien gælder for Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma® Solid, Metallic og Matte farver, når det anvendes på et tag eller væg, hvorpå solceller er monteret på en egnet ramme, der er understøttet foroven og fastgjort indirekte på beklædningspladerne/-panelerne.  Garantien gælder ikke for Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma®, hvorpå et fotoelektrisk anlæg er direkte fastgjort.  Garantien gælder ikke for tage eller vægge, hvorpå fotoelektriske anlæg er installeret, hvis de ydre beklædningsplader/-paneler ikke anvender Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma®.

2. Det fotoelektriske anlæg skal være installeret, således at der kan udføres virksom rengøring og vedligeholdelse, herunder eventuel fremtidig reparation og vedligeholdelse, som måtte være foreskrevet af garantien.  Sikker adgang og tagsikkerhedssystemer skal overvejes, og bygningens arbejdsmiljømappe skal indeholde oplysninger om designovervejelser og foranstaltninger til risikostyring med hensyn til inspektion, rengøring og bygningsarbejde på bygningen til enhver tid.  Specifikt bør anlæggets design tage passende hensyn til behovet for rengøring under de fotoelektriske enheder for at fjerne enhver ophobning af generel snavs og bygningsaffald, som vil ugyldiggøre garantien.

3. I det usandsynlige tilfælde, at et krav måtte opstå på grund af svigt i ethvert beklædt areal under eller ved siden af det fotoelektriske anlæg, er det bygningsejerens eneansvar at tillade Tata Steel sikker og tilstrækkelig adgang til efterforskning og iværksættelse af sådanne afhjælpende foranstaltninger, som skønnes nødvendige af Tata Steel.  Tata Steel påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for at fjerne / udskifte solceller, deres monteringsbeslag / ramme eller kabelføring for at lette reparation eller udskiftning af beklædningsplader eller –paneler.

4. Beklædningsarealer påvirket af det fotoelektriske anlæg bør ikke anses for at være ”vedligeholdelsesfri til opretholdelse af Confidex® garantien, ”idet de er mere tilbøjelige til at ophobe bygningsaffald og snavs, samt fordi de er mindre udsat for regn.  Følgeligt skal tag eller vægge dækket med fotoelektriske anlæg rengøres regelmæssigt, og der skal føres og opbevares nøjagtige registre over rengøring til fremtidig reference.  Hyppigheden af vedligeholdelse- / rengøring bør stå i forhold til de lokalt gældende miljøforhold.

Særligt udsatte miljøer, herunder (men ikke begrænset til) sværindustriel udsættelse, steder udsat for salaflejring og arealer påvirket af løvfald vil uundgåeligt kræve mere stringent og hyppig opmærksomhed for at sikre garantiens fortsatte gyldighed.  Rengøring og vedligeholdelse bør foretages i overensstemmelse med Tata Steels brochure om inspektion og vedligeholdelse, som udgør en integreret bestanddel af denne garanti.  Denne vejledning kan downloades fra www.colorcoat-online.com

5. Garantien gælder ikke for fejl eller skader forårsaget af-, eller som følge af-, nogen som helst ændring af Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® produkter forårsaget af installering af fotoelektriske anlæg, herunder (men ikke begrænset til) perforeringer til monteringsbeslag, ekstra fastgørelsesmidler, huller til kabelføring og dermed forbundne tætningsmidler.

 

Tekniske henvendelser

Colorcoat Connection® telefontjeneste
Tlf.: +44 (0)1244 892434
E-mail: colorcoat.connection@tatasteeleurope.com
Web: www.colorcoat-online.com

 

Varemærker tilhørende Tata Steel UK Limited

Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma og Confidex er registrerede varemærker tilhørende Tata Steel UK Limited.

Tata Steel UK Limited er registreret under CVR-nr. 2280000 og har forretningssted på 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, England.

Copyright 2020 Tata Steel

Language Danish 0720

Kategorier