01 Oktober 2020
Nieuws

Tata Steel biedt nu nog meer bescherming met Confidex® update

Vanaf oktober 2020, breidt Tata Steel zijn toonaangevende Confidex® Garantie uit, die het gebruik omvat van fotovoltaïsche modules (PV) gemonteerd d.m.v. clips.

Het ge-update addendum zal vanaf nu ook automatisch uitgegeven worden bij de registratie van een Colorcoat Prisma® Confidex® Garantie. Hiermee herbevestigt het bedrijf zijn toewijding tot het verlenen van complete gemoedsrust aan gebouweigenaren.

Confidex-logo.png


Bijna 30 jaar geleden veroorzaakte de Confidex Garantie een revolutie in de manier waarop garanties verstrekt werden in de gebouw-enveloppe markt. Vandaag werd deze leidende garantie ge-update teneinde beter aan te sluiten met de moderne gebouw vereisten. Hiertoe bevat de Confidex Garantie een fotovoltaïsch addendum, dat voorheen enkel aangeboden werd bij het gebruik van Colorcoat HPS200 Ultra® op daken, maar nu dus eveneens Colorcoat Prisma® dekt in de Uni, Metallic en Matt kleuren. De garantie is geldig voor materiaal onder PV modules, bevestigd op Colorcoat HPS200 Ultra® of Colorcoat Prisma® d.m.v. clip en fix systemen. De PV modules kunnen op gelijk welk tijdstip van de looptijd van de Confidex Garantie aangebracht worden, zonder deze laatste teniet te doen. Waar het originele PV addendum 6 jaar geleden gelanceerd werd enkel voor een toepassing op daken, werd deze vandaag uitgebreid voor toepassingen op zowel dak als gevelproducten. Zoals voorheen biedt de garantie nog steeds tot 40 jaar bescherming bij gebruik op conventionele buitengevel- of daktoepassingen. Zo blijft de garantie eveneens van toepassing op commerciële en industriële gebouwen, op zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

In tegenstelling tot alternatieven, biedt de Confidex® Garantie een contractuele relatie tussen de eindklant en Tata Steel. Dit heeft als voordeel dat in het onwaarschijnlijke geval van een klacht, gebouweigenaren niet hoeven te navigeren door een complexe leveranciersketen. Hierdoor biedt de Confidex® Garantie een meer inzichtelijke dekking tegen elk falen van het voorgelakte staal. Meer nog, de garantie wordt aangevraagd via een online registratie formulier en is eenvoudig overdraagbaar, zou het gebouw van eigenaar veranderen. Het is daarom ook geen verassing dat deze overeenkomst vandaag al meer dan 50.000 gebouwen dekt over heel Europa.

Betreffende het uitgebreide addendum voegt Peter Barker, New Product Development Manager bij Tata Steel toe: “Doorheen verschillende industrieën, is er een race aan de gang om groenere oplossingen te integreren binnen traditionele processen, teneinde emissies te reduceren. Dit is in het bijzonder relevant voor de bouwsector, die instaat voor zo’n 36% van het globale energieverbruik en 39% van de energie-gerelateerde koolstofdioxide (CO2) uitstoot. In deze strijd zijn PV-oplossingen één van de beste manieren voor gebouweigenaren om hun CO2-voetafdruk te verlagen. Uiteraard is het dan ook van groot belang dat onder deze PV-oplossingen kwalitatieve en duurzame gevel- en dakoplossingen gebruikt worden. Dit uitgebreide Confidex® Garantie addendum, stelt gebouweigenaren hiertoe in staat.

“De gebieden waar PV clip en fix modules toegepast zijn op ons populaire Colorcoat Prisma® voorgelakt staal op dak of wand, zullen automatisch gedekt zijn, indien de Confidex ® Garantie geregistreerd werd. Het innovatieve 3-laagse voorgelakte staal, die een uitzonderlijke UV-prestatie en corrosieweerstand biedt, kan gegarandeerd worden tot 40 jaar. Deze duurzaamheid werd bevestigd door jaren van testen in het buitenklimaat, evenals onze ervaring met het aanbieden van een identieke service op onze Colorcoat HPS200 Ultra® , waardoor we nu in staat zijn deze service uit te breiden voor Colorcoat Prisma®. Dankzij de Confidex® Garantie, kunnen gebouweigenaren van industriële en commerciële gebouwen nu zelf lange termijn prestaties garanderen in combinatie met de integratie van meer duurzame technologieën.”

Wanneer men PV-modules wenst toe te passen op een dak of wand in Colorcoat Prisma® of Colorcoat HPS200 Ultra®, is het belangrijk enkele zaken niet te vergeten. Eerst en vooral moeten de zones onder PV-installatie niet beschouwd worden als onderhoudsvrij en de PV-installatie zelf moet dusdanig geïnstalleerd worden dat zij een effectief onderhoud toelaat, die op een degelijke manier geregistreerd en bijgehouden wordt gedurende de garantieperiode.

Voor meer informatie met betrekking tot de Tata Steel Confidex® Garantie, bezoek onze website: http://www.colorcoat-online.com/confidex

Categorieën
Voor meer informatie