Reolbørsen AS Lyngsdal

Industri Fallstudier, Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat Prisma®

1XA0066 main
1XA0025 main
1XA0013 main
1XA0030 main
1XA0039 main
1XA0045 main
1XA0049 main
1XA0056 main
1XA0058 main
1XA0063 main
1XA0025 main
1XA0013 main
1XA0030 main
1XA0039 main
1XA0045 main
1XA0049 main
1XA0056 main
1XA0058 main
1XA0063 main
1XA0066 main
Text after image field

Hyllor kom till sin rätt

På insidan var det fräscht och funktionellt. Utanpå såg det minst sagt inte övertygande ut.

Under 30 års tid hade verksamheten Reolbørsen A/S i Lyngsdal på Sørlandet, norska sydkusten, blivit experter på försäljning av nya och använda hyllor till trävaruhandlare och byggmarknader samt lager- och pallhyllor.

Med tiden blev det tydligt att man aldrig kan döma något på utseendet. Det stod alltmer klart att det varierande varuutbudet inte kunde mäta sig med fasadens skiftande färger i nedsmutsad plåt. Det behövde man göra något åt.

Det hela slutade i en modell från Tata Steel. En sådan sandwichfasad och taklösning får man nästan automatiskt på köpet om man väljer att samarbeta med Lista Bygg AS kring industribyggen. I det här fallet hopfogades fasaden med sinusplåt i två grå nyanser,Orion och Sirius.

”Naturligtvis bestämmer byggherren i slutändan, men jag är säljaren. Då jag framhöll Confidex®-garantin som den bästa på marknaden för Reolbørsen, var all konkurrens som bortblåst”, säger direktör Jan Richard Johannessen, Lista Bygg AS.

Den mellanstora byggfirman i närbelägna Vanse bygger många arbetsbostäder. Ofta med produkter från Tata Steel A/S som utvändig beklädnad på grund av faktorerna ytbehandling, garanti och pris.

”Projektet bestod dels i ombyggnation av de ursprungliga 600 till ny byggnation av 700 kvadratmeter. Takbeläggningen lades ovanpå ett tjockt lager isolering av mineralull. Fasaden är uppbyggd av sandwichmoduler kring en kärna av isolering. Man får garanterat snabb montering och isolering av huset. Hela uppdraget slutfördes på fyra månader”, säger Jan Richard Johannessen.

Reolbørsen har mer än fördubblat butiksarealen i processen.  Detta har stor betydelse för omsättningen.

”Byggherren Loyd Vetland är mycket nöjd. Butiken vetter med sin stora glasfasad mot en trafikerad väg och uppmärksammas av många förbipasserande. Vi har kontakt med många kunder, så det är viktigt att fasaden ger ett gott intryck”, säger Jan Richard Johannessen.

 

Reolbørsen A/S, Lyngsdal, Norge
Byggherre: Loyd Vetland
Huvudentreprenör, fasadmontör och byggledare: Lista Bygg AS, Vanse
Arkitekt/ingenjör: PS Plan AS, Kristiansand
Fasadbeklädnad: Sinus, Tata Steel
Takbeklädnad: Tata Steel 

ORGANISATION
Produkter
Färg
Ansökan