Sanderfjord

Bostäder Fallstudier, Colorcoat HPS200 Ultra®

l house 5
l house 1
l house 2
l house 3
l house 4
l house 1
l house 2
l house 3
l house 4
l house 5
Text after image field

Norskt hantverk till dansk byggherre

De bästa hantverkstraditionerna i ny tappning har använts till sommarslott med mansardtak med Colorcoat HPS200 Ultra®

Snyggare kan det knappast bli! Ett nybyggt sommarhus i lyxklass, beläget ute på en liten ö i södra Sandefjorden utanför Oslo är en fulländad estetisk byggnadsupplevelse.  Vit träbeklädnad på väggar, fönster, vindkupor och en central frontespis med altan skapar kontrast mot det svarta mansardtaket.

Den mörka takhatten bidrar i hög grad till huset och sidobyggnadernas lätt eleganta prägel. I stället för tungt tegel används Colorcoat HPS200 Ultra® från Tata Steel monterat av en fackman: Plåtslagarfirman Ulf Hansen AS i Borre.

– Jag rekommenderade byggherren, som är en dansk affärsman i oljebranschen, att välja Colorcoat HPS200 Ultra® som takmaterial. Resultatet blir mycket tillfredsställande och materialet är lätt att arbeta med om du kan hantverket. Med de många takytorna, genombrotten och detaljerna har min personal verkligen ställts inför yrkesmässiga utmaningar, berättar Ulf Hansen.

Går att falsa utan sprickor

Plåtslagaren har vid flera tillfällen föredragit att använda tak- och fasadplåt från Tata Steel. Han menar att materialet är flexibelt att arbeta med.

– Till det här uppdraget fick vi leverera 800 kvadratmeter klippt från spolar i önskade längder och i en lite smidigare version än standardprodukten Colorcoat HPS200 Ultra®. Det gjorde att det var möjligt att lägga dubbelfalsar utan att beläggningen på plåtarna led någon skada. Alla beslag har utförts med omslag så risken för kantkorrosion är minsta möjliga. Det spelade också roll för valet av takmaterial att Tata Steel har 30 års garanti på utseendet eftersom huset är beläget längst ut på kusten där det finns mycket salt i luften, säger Ulf Hansen.

På plåtslagarfirman arbetar 25 personer, varav 14 har yrkesutbildning och tre är lärlingar som går i Ulf Hansens egen plåtslagarskola. Den har han etablerat för några år sedan så att de gamla hantverksfärdigheterna bevaras för eftervärlden. Själv övertog Ulf Hansen firman efter sin morfar som grundade den för 40 år sedan.

Goda skäl att välja Tata Steel

Tata Steel med huvudkontor i Skien har trots de senaste årens avmattning inom byggbranschen lyckats öka sina marknadsandelar i tak- och fasadmaterial tack vare Colorcoat HPS200 Ultra®. Produktens flexibilitet i kombination med de estetiska egenskaperna och inte minst den enastående Confidex®-garantin, som garanterar att ytbeläggningen bevarar utseendet i upp till 40 år, är av avgörande betydelse när en byggherre eller entreprenör måste göra ett val mellan olika fabrikat på marknaden.

– Entreprenör Ole A Langedrag, som har stått för uppförandet av sommarbostaden i Sandefjord, har redan bett mig lägga ett anbud på liknande byggprojekt. Det här kommer knappast vara sista gången vi lägger tak med Colorcoat HPS200 Ultra®, och det passar mig bra, säger plåtslagare Ulf Hansen.

Faktaruta:

Sommarbostad, Sandefjord

Entreprenör: Ole A Langedrag AS, Tønsberg

Plåtslagare: Ulf Hansen AS, Borre.

Använt takmaterial: Colorcoat HPS200 Ultra® från Tata Steel

 

ORGANISATION
Produkter
Färg
Ansökan