Corporate News

Tata Steel berättar om framtiden: Ökad transparens behövs i tider med större oförutsägbarhet

Tata Steel Lets talk about the future event 2021

Stålsektorn har – förhållandevis oväntat – erfarit betydande svängningar i priser och efterfrågan under de senaste månaderna. Några av huvudbudskapen på "Let's talk about the future" var att stålanvändare behöver mer transparens från början till slut och att vi kan förvänta oss mer av det oväntade i framtiden. Tata Steel bjöd ännu en gång in internationella stålexperter och ledande tänkare från en rad olika branscher och för första gången en levande publik till detta live-diskussionsevenemang, som arrangerades för andra året i rad.

I oktober 2020 hade panelmedlemmarna på "Let's talk about the future" enats om, att stålindustrins återhämtning efter pandemins början skulle gå snabbare än förväntat men, att det förmodligen skulle ta upp till 24 månader att nå 2019 års efterfrågenivåer igen. Nu när efterfrågan på stål har återhämtat sig så mycket snabbare än förväntat, kretsade öppningsdiskussionen vid årets evenemang kring, i vilken utsträckning den framtida marknadsutvecklingen överhuvudet taget kan förutsägas.

Enligt Russell Codling, chef för marknader och affärsutveckling på Tata Steel, är de enda förutsägbara faktorerna nu faktiskt oförutsägbarheten och osäkerheten på marknaden; det är sannolikt att något ”nytt normalläge” aldrig kommer att infinna sig. Samtidigt står stålproducenterna inför problemet att göra stålet mer hållbart och att investera tungt i grönare teknik. Transparens genom hela värdekedjan är därför en ännu större nödvändighet i det nuvarande klimatet samtidigt med behovet av att tydliggöra varje prisutveckling för kunderna.

Huib Simon hosting the 2021 event
Let's talk about the future event 2021
Emanuele Norsa of Kallanish commodities hosted the event
Let's talk about the future event 2021
Kees Gerretse of Tata Steel took part in the fireside chat on Digitalisation
Fireside chat on Digitalisation
The Steel Markets fireside chat
Official launch of the new caster 23 in Tata Steel IJmuiden

 

"Det finns tecken på att stålet håller på att bli dyrare varaktigt", kommenterade Russell Codling. 

"Till exempel måste ståltillverkare investera ytterligare i hållbarhet och grönare stål, medan efterfrågetrycket skulle kunna öka som ett resultat av möjliga investeringsincitament från myndigheterna. Å andra sidan kan det hända att utbudet inte hänger med tillräckligt snabbt. Eftersom prisökningar kan orsaka oro, anser vi på Tata Steel, att det är särskilt viktigt att visa större transparens för våra kunder i dessa tider. Vi har till exempel infört koldioxidtillägget för att öka medvetenheten om klimatkostnader och hur EU:s system för handel med utsläppsrätter fungerar på våra marknader. Vi börjar visa det monetära värdet på våra fakturor. Detta gör det förhoppningsvis lättare att inse att vägen mot grönt stål, som vi alla skulle vilja ha, också leder till extra kostnader för oss som tillverkare."

Paul Polman, tidigare vd för Unilever, underströk att företag – tillsammans med politik och sociala organisationer – måste spela en avgörande roll för att driva förändringen mot större hållbarhet. Han presenterade sin nya bok Net Positive i det informella samtalet om hållbarhet. I denna bok visar Paul, hur företag faktiskt kan ge mer tillbaka till miljön och samhället än vad de tar från dem, vilket faktiskt kan vara fördelaktigt för företagen, vidare sade han: "Företag, som aktivt tar ansvar för hållbarhet, får både en bättre position för att bli framgångsrika i framtiden och värdesätts också alltmer (dvs. rankas högre) på finansmarknaden än företag som inte går denna väg. Kostnaden för vår underlåtenhet att handla är betydligt högre än kostnaden för våra handlingar."

Även med digitaliseringen måste fokus ligga på lönsamhet. Kees Gerretse, IT-chef på Tata Steel, och Laurence Janssens, Manufacturing Lead på Microsoft, höll med om detta i det informella samtalet om digitalisering. 

"När vi utsåg digitaliseringen till vårt strategiska mål år 2016, insåg vi snabbt, att vi var tvungna att tänka på digitalisering på ett mer integrerat sätt," förklarade Kees Gerretse. 

"Investeringar måste naturligtvis vara lönsamma i slutändan men att bara koncentrera sig på kostnader hindrade oss helt enkelt i början. Vi är redan en av pionjärerna inom digitalisering inom stålindustrin. För att ytterligare etablera oss som innovationsledare, måste vi tänka stort och fortsätta att arbeta med starka partner."

I slutet av evenemanget fanns det en livelänk till den närliggande Tata Steel-anläggningen i Ijmuiden. Där firades den officiella driftsättningen av en ny, tredje stränggjutare i närvaro av Arthur van Dijk, representant för kungahuset i provinsen Nordholland. Detta är Tata Steels hittills största och viktigaste investering på denna ståltillverkningsanläggning sedan millennieskiftet till en kostnad på 220 miljoner euro. Den nya fabriken kommer att möjliggöra produktion av ett ännu bredare utbud av nydanande stålsorter, inklusive höghållfasta och ultrahöghållfasta stålsorter. Fordonstillverkare kan till exempel använda dessa stålsorter för att bygga lättare, bränslesnålare och säkrare fordon. Det stora byggprojektet genomfördes under pågående verksamhet.

Om Let's talk about the future 2021

Efter lanseringen av Tata Steels evenemangsserie "Let's talk about the future" år 2020 diskuterade branschexperter från stålindustrin och beslutsfattare från olika användarmarknader återigen temat live i TV-studion och online via video – i år för första gången inför en live-publik. Utöver programledaren och journalisten Emanuele Norsa från Kallanish Commodities var fyra specialister inbjudna som gästpanelister: Dr James Campbell, chefanalytiker på CRU, Isobel Sheldon, strategichef på Britishvolt, Laurence Janssens, Western Europe Manufacturing Lead på Microsoft och Paul Polman, tidigare vd på Unilever. I en vidareutveckling från förra året hölls flera enskilda samtal som leddes av representanter från Tata Steel. Under tekniksessionen diskuterade Basjan Berkhout, elektrifieringschef på Tata Steel, batteriteknik med Isobel Sheldon från Britishvolt. I det informella samtalet om digitalisering ledde Emma McKay, chef för företagets IT-arkitektur på Tata Steel, ett samtal mellan Laurence Janssens från Microsoft och Kees Gerretse, IT-chef på Tata Steel. Och i samtalet om hållbarhet intervjuade Annemarie Manger, hållbarhetschef på Tata Steel, Paul Polman.

Evenemanget leddes av Sharay Belgerette, Carlo Di Terlizzi och Huib Simon. Här hittar du alla informella samtal och hela evenemanget Let's talk about the future 2021.