Christelijke Bassischool (Kamperschouw)

Szkolnictwo analizy przypadkow, Colorcoat HPS200 Ultra®

iChristelijke Bassischool (Kamperschouw)   Colorcoat HPS200® img1
iChristelijke Bassischool (Kamperschouw)   Colorcoat HPS200® img4
iChristelijke Bassischool (Kamperschouw)   Colorcoat HPS200® img3
iChristelijke Bassischool (Kamperschouw)   Colorcoat HPS200® img2
iChristelijke Bassischool (Kamperschouw)   Colorcoat HPS200® img4
iChristelijke Bassischool (Kamperschouw)   Colorcoat HPS200® img3
iChristelijke Bassischool (Kamperschouw)   Colorcoat HPS200® img2
iChristelijke Bassischool (Kamperschouw)   Colorcoat HPS200® img1
Text after image field

Lokalizacja - Holandia

Sektor - Oświata

Produkt - Colorcoat HPS200®
Zastąpiony Przez Colorcoat HPS200 Ultra®

Kolor Ścian - Poppy Red, Solent Blue, Aztec Yellow

Architekt - Wts Architects

Producent Systemu - SAB Profiel Bv

Rok - 2006

Środowisko - Śródlądowe

Gwarancja Confidex® - 30 Lat

Organizacja
Produkty
Nazwa produktu
Zastosowanie
Charakterystyka