Hercu Pneumatic

Przemysł analizy przypadkow, Colorcoat Prisma®

web COL340 N6 main
hercu 1
hercu 2
web COL340 N19 main
web COL340 N2 main
hercu 1
hercu 2
web COL340 N19 main
web COL340 N2 main
web COL340 N6 main
Text after image field
Lokalizacja - Polska
 
Sektor - Przemysł
 
 
Kolor Ściany - Ephyra 
 
Klient - Hercu Pneumatic 
 
Architekt - Pracownia architektoniczna Abriss 
 
Główny wykonawca - Anna-Bud 
 
Producent okładziny - Izopanel 
 
Rok - 2011 
 
Environment - Śródlądowe
Organizacja
Produkty
Nazwa produktu
Zastosowanie
Charakterystyka